Patientinformation
- Drænanlæggelse hos børn og/eller fjernelse af polypper
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Drænanlæggelse hos børn og/eller fjernelse af polypper

Dræn anbringes i trommehinden, hvis mellemøret er fuldt at væske som følge af længere tids tillukning af det eustakiske rør. Dette kan være forårsaget af langvarige forkølelser og polypper i næse-svælg-rummet.


Kun hvis der er symptomer på polypper (snorken, snøvlen og mundrespiration), fjernes polypper samtidig med drænanlæggelsen.

 

Før operationen

Hvis I er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi jer kontakte os på tlf. 8720 3040.

Kontakt også Mølholm, hvis barnet bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte infektionssygdomme eller feber og forkølelse kan operationen blive udsat.

 

Praktiske oplysninger

Det kan være en god idé at medbringe læsestof, legetøj eller anden underholdning.

 

Forberedelser til operationen

Faste: Barnet skal faste 6 timer før mødetidspunktet, men må drikke saftevand og vand (ikke mælk) indtil 2 timer før mødetidspunktet. 

Toilette: Inden I møder til operationen, skal barnet have været i bad, fået børstet tænder, vasket hår og ansigt.

 

Operationsdagens forløb

I vil blive taget imod af en sygeplejerske, og under operationen vil dit barn få smertestillende og beroligende medicin. Barnet køres på operationsstuen ledsaget af én af forældrene. Efter operationen vil barnet blive overvåget i 1-2 timer, indtil barnet er klar til at komme hjem. Hvis der ikke fjernes polypper, vil den nødvendige observationstid nogle gange være lidt kortere. 

 

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca. 20 minutter.

 

Efter operationen

I hjemmet skal der være en voksen person, der kan holde øje med barnet det første døgn efter operationen. Barnet bør holde sig inden døre i dette døgn. HVis barnet har fået fjernet polypper, kan de være en fordel, at kosten er afkølet de første par døgn. I tilfælde af sive-blødning fra næse eller mund bør barnet tilbydes en vand-is til at sutte på. Dette får oftest blødningen til at stoppe. Fortsætter blødningen på trods af dette kan Mølholm kontaktes på hovednummeret. Drejer det sig om kraftig blødning (meget sjældent) kontaktes vagtlægen, som vil stille jer i kontakt med nærmeste øre-, næse- halsafdeling.

 

Sygemelding

Der burde normalt ikke være behov for at holde barnet hjemme eller være sygemeldt efter at have fået indlagt dræn. Hvis der samtidig er fjernet polypper, skal barnet passes hjemme et par dage og før man afleverer i evt. institution, Personalet skal være orienteret om, at der er fjernet polypper, hvilket kan medføre blødning fra næse og mund. Personalet bør endvidere gives telefonnummer til Mølholm, som de kan kontakte i tilfælde af blødning.

 

Aktivitet

Barnet må gå i bad/brusebad et døgn efter operationen. Vil plejer ikke at fraråde svømning/badning efter drænanlæggelse. Kun i tilfælde af at vand i øret ved gentagne lejligheder fører til betændelse, bør man beskytte øret mod vand (svømmepropper/vandskyende vat samt evt badehætte).

 

Kontrol

Ca 1 måned efter operationen vil I blive indkaldt til opfølgning, hvor vi vil kontrollere  om forholdene i mellemøret er normaliserede og at drænene sidder på plads og er åbne.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse- og halssygdomme

 

Hvis_du_vil_vide_mere_knap

Version nr. 114 . Dato 14. jul 2023

Til top