Patientinformation
- Menières sygdom
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

- Menières sygdom

Hvad er det? 

Menières sygdom skyldes formentlig for højt væsketryk i det indre øre. Man kender ikke årsagen til denne trykændring ved Menières sygdom. Sygdommen er opkaldt efter en fransk ørelæge, Prosper Menière. 

Menières sygdom rammer typisk voksne mellem 30 og 50 år, men kan også forekomme blandt børn og unge samt ældre. Sygdommen rammer mænd og kvinder lige hyppigt, og ca. 10% oplyser, at andre i familien har lidelsen. I Danmark formoder man, at ca. 2.500 lider af Menières sygdom.

Flere får de typiske symptomer på Menières sygdom i en kort periode, uden at det udvikler sig til en kronisk tilstand, som kræver behandling. Hvis man har migræne, er der en større risiko for at få sygdommen.

 

Hvad er symptomerne?

Symptomerne er kraftige svimmelhedsanfald af timers varighed, samtidig kraftig øresusen (tinnitus) og hørenedsættelse. Mange føler, at der kommer klapfornemmelse for det syge øre, oftest før svimmelheden, og nogle har trykken og smerter for øret. 

Når en Menièrepatient får et svimmelhedsanfald, vil vedkommende typisk opleve svimmelheden meget voldsomt. Svimmelheden bliver forværret af bevægelser, hvorfor man kan have brug for at ligge ned. Svimmelhedsanfaldet giver ofte kvalme og opkastninger. Kigger man personen i øjnene, kan man se, at der er rytmiske, ufrivillige øjenbevægelser (nystagmus). Når man første gang ser en med anfald, kan man, tro at der er tale om en hjerneblødning, hjerteanfald eller beruselse. Frygten for anfald afholder mange Menièrepatienter fra at deltage i socialt liv. Hos mange er stress medvirkende til, at sygdommen forværres, men sygdommen er også medvirkende til at give patienterne stress. Derfor bør man prøve at rydde ud i stressende ting.

Mange har dårlig balance mellem svimmelhedsanfaldene. Dette kan skyldes en dårligere funktion af balanceorganerne i det indre øre, efterhånden som sygdommen skrider frem.

Efter de første anfald bliver hørelsen efter en periode igen normal, men efter flere anfald får man en blivende skade af det indre øre. Lidelsen har en tendens til at "brænde ud" samtidig med den aftagende hørelse.

 

Hvordan stilles diagnosen?

Når man skal undersøges for Menières sygdom, foregår det ved, at speciallægen foretager forskellige høreprøver og balanceprøver for at undersøge, om der er sygdom i det indre øre. 

Hvis man har de typiske symptomer på Menières sygdom, er det sjældent nødvendigt at få foretaget yderligere undersøgelser, dog vil man som regel foretage en MR-scanning af hjernen for helt at udelukke andre årsager til symptomerne.

 

Hvordan behandles lidelsen?

Ingen terapi kan kurere sygdommen.  

Behandlingen af Menières sygdom drejer sig derfor om at lindre symptomerne. Dette kan gøres ved hjælp af en "behandlingsstige", hvor man starter med det mindst indgribende, og hvis der stadig er anfald, så tilføjes anden behandling. Man starter med livsstilsændringer derefter medicin, dræn i trommehinden, og til sidst eventuelt destruktion af det indre øre ved hjælp af et lægemiddel, der sprøjtes ind i mellemøret (gentamicin).

Høreforeningen har en Menière-gruppe til gensidig hjælp og støtte.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Center for øre-, næse- og halssygdomme

Version nr. 108 . Dato 15. jan 2023

Til top