DU ER HER
    Undernavigation

Patientrettigheder

Indholdsfortegnelse

Privatlivspolitik for patienter

Fra den 25. maj 2018 skærper EU kravene til, hvordan vi bruger og behandler de persondata, vi har om dig. Vi skal fremover informere om hvordan vi behandler dine persondata, hvad vi bruger dem til, og hvilke rettigheder du har. De nye regler er blevet til for at beskytte dig endnu bedre. 

På Privathospitalet Mølholm har vi altid passet godt på dine data, det er ikke nyt for os, og det gør vi fortsat.
KLIK HER for at læse vores privatlivspolitik

 

Du har flere muligheder for at komme på Privathospitalet Mølholm 

  • Som forsikringspatient 
  • Som offentlig henvist patient / garantipatient
  • Som privatbetalende patient  

Forsikringspatient

Har du en sundhedsforsikring?

Hvis du har en sundhedsforsikring, kan du få hurtig undersøgelse og behandling på Privathospitalet Mølholm efter forudgående aftale med dit forsikringsselskab.

Privathospitalet Mølholm samarbejder med stort set alle danske forsikringsselskaber og en lang række internationale forsikringsselskaber. Det betyder, at du hos os kan få hurtig behandling hos nogle af de bedste speciallæger i landet, hvis du har en sundhedsforsikring.
 

Sådan gør du?

Kontakt dit forsikringsselskab og få godkendelse fra dem, før du kan bestille tid hos os.

Når godkendelsen er givet af forsikringsselskabet, kan du ringe til os for at få en tid hos en af vores speciallæger.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dine muligheder.

 

Offentlig henvist patient / garantipatient

Patientrettigheder

Som patient giver sundhedsloven dig en række rettigheder. F.eks. betyder "det udvidede frie sygehusvalg", at du har ret til at blive henvist til Privathospitalet Mølholm, hvis du ikke kan blive tilbudt udredning og behandling inden for 30 dage på ét af de offentlige hospitaler. 
Læs mere om dine patientrettigheder på Sundhed.dk


Ønsker du at blive henvist til Privathospitalet Mølholm, skal du kontakte patientvejlederen på det sygehus, hvor du står på venteliste. 

 

Svar på generelle spørgsmål og information om dine muligheder for at benytte det udvidede frie sygehusvalg, får du bedst ved at kontakte patientvejlederen i din hjemregion, patientvejlederen i vores brancheorganisation eller på hjemmesiden Sundhed.dk

 

Region Syddanmark

Patientkontoret, Damhaven 12, 7100 Vejle

Træffetid: hverdage mellem kl. 9-12

Tlf. 7663 1490 eller e-mail: patientkontoret@regionsyddanmark.dk

 

Region Midtjylland

Patientkontoret, Skottenborg 26, 8800 Viborg

tlf. 7841 0444 eller e-mail: patientkontoret@rm.dk

 

Region Nordjylland

Patientkontoret, Niels Bohrs Vej 30, Postboks 8300, 9220 Aalborg Ø

Tlf. 9635 1010 eller e-mail: patientkontor@rn.dk

 

Region Sjælland

Patientkontoret, Alléen 15, 4180 Sorø

Tlf. 7015 5001 eller e-mail: patientkontoret@regionsjaelland.dk

 

Region Hovedstaden

Regionsgården, Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød

Tlf. 4820 5717 eller e-mail: patientkontor@regionh.dk

 

Patientvejleder i Privathospitalet Mølholms brancheorganisationen:

Rie Rasmussen, e-mail: patientvejleder@privatehospitaler.dk

Sundhed Danmark, Foreningen af danske sundhedsvirksomheder


Tilbagehenvisning til Regionen 

Hvis det ikke vurderes hensigtsmæssigt at din udredning og behandling foretages på Privathospitalet Mølholm, har du altid mulighed for at blive tilbagehenviset til Regionen. 

 

Privatbetalende patient

Hvis du vælger selv at betale for at blive undersøgt og behandlet på Privathospitalet Mølholm er der mulighed for det, for visse behandlinger.
 

Det kræver ikke en henvisning fra egen læge eller sygehus, hvis du selv ønsker at betale for din behandling. 

Du er altid velkommen til at kontakte Privathospitalet Mølholm på 87 20 30 40 og træffe aftale om dit behandlingsforløb. Herefter modtager du en skriftlig bekræftelse på forvurderingen, praktiske informationer samt betalingsbetingelser.

 

Det kan også være du har mulighed for:

  • at benytte en sundhedsforsikring evt. tegnet gennem din arbejdsgiver/virksomhed eller drøfte muligheden for refusion med din arbejdsgiver.
  • at blive medlem af Sygesikringsgruppe2 - yderligere information omkring netop din mulighed fås ved henvendelse til Borgerservice i din kommune  www.borger.dk
  • at drøfte muligheden for refusion med din sagsbehandler i din kommune. 

Læs også
Værd at vide - inden din behandling/operation 

 

e-Boks

PHM_EBOKS18_ill_webtekst_1For at sikre dig og dine personlige data bedst muligt, sender vi fremover al kommunikation vedrørende dit behandlingsforløb på Privathospitalet Mølholm til din e-Boks.

Med al kommunikation mener vi indkaldelsesbreve, journalnotater og svar på prøver eller undersøgelser.

Vi anbefaler, at du opretter din e-boks således, at du får en besked på mail eller sms om indgående e-post.

Du kan som alternativ til e-Boks få tilsendt et almindeligt brev. I så fald bedes du kontakte os og meddele du ønsker dette.

 

Ros og ris

Det er vores mål at du som patient på Privathospitalet Mølholm er tilfreds og tryg ved behandlingen. 

Vi gør vores bedste for at nå dette mål. Hvis du oplever at vi alligevel ikke lever op til målet eller dine forventninger vil vi være taknemmelige hvis du vil give os en tilbagemelding. 

Enten fordi det var en rigtig god oplevelse, som du har lyst til at dele med os, eller fordi du mener, at vi kan blive bedre - vi vil rigtigt gerne høre fra dig.

 

Skriv til os på:

ros@molholm.dk    eller    ris@molholm.dk

Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. 87 20 30 40.

 

Vi vil meget gerne blive bedre, også til dét vi gør godt idag - så på forhånd tak for dine kommentarer!  

 

Patientklager

Ønsker du at klage, over den faglige behandling eller tilsidesættelse af dine patientrettigheder, hjælper vi dig gerne med dette.
Du kan også selv henvende dig til STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED. Læs mere HER

 

Erstatning

Alle patienter er omfattet af en erstatningsordning for skader opstået i forbindelse med behandling på sygehus. Ordningen dækker også, hvis du kommer til skade i forbindelse med behandling på et privathospital. Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at patienter får den erstatning, de er berettiget til efter loven. 
Få mere information om dine rettigheder i pjecen"Har du fået en behandlingsskade.."eller på Patienterstatningens hjemmeside patienterstatningen.dk

 

Utilsigtede hændelser

Hver eneste dag er mange mennesker i kontakt med det danske sundhedsvæsen. For langt de fleste går det godt, men nogle gange sker der desværre utilsigtede hændelser eller fejl. For at vi kan lære af disse og undgå dem i fremtiden, har du som patient eller pårørende mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du finder link til information og rapporteringsformularen ved at klikke på linket HER

 

Patienttilfredshed

Da det er vigtigt for os at kunne levere den bedst mulige behandling, får vi årligt udarbejdet en uafhængig undersøgelse af patienttilfredsheden, således vi kan sammenligne med os resten af branchen. 

Du kan læse rapporterne her:Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser