DU ER HER
Vi går over til at bruge e-Boks LÆS MERE           Der kan være trafikale udfordringer omkring VEJLE LÆS MERE
Link:
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

 • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
 • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
 • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
 • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
 • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Se patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 12. september 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Indsættelse af hjertestøder (ICD Implantation)

Indholdsfortegnelse

(Implantérbar Cardioverter Defibrillator)

 

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med ICD-implantation.  

 

Almindelig ICD

Har man haft anfald af livstruende, hurtig hjerterytme, ventrikulær takykardi (VT) eller ventrikelflimmer (VF), kan man indoperere en særligt avanceret pacemaker - en ICD. Nogle gange vil man også indoperere en ICD forebyggende, hvis det vurderes, at der er høj risiko for at få en livsfarlig hjerterytmeforstyrrelse i fremtiden. 

En ICD er en lille batteridrevet computer, der bl.a. kan give et elektrisk stød/shock, hvis en hurtig, livstruende rytmeforstyrrelse opstår (hjertestarter). Samtidig fungerer ICD enheden som en almindelig pacemaker, der automatisk opretholder en minimum-hjerterytme (puls). Placeringen og antallet (1-3) af elektroder (ledninger), der anlægges, er afhængig af problemets art.

 

 

 

Hvis der opstår et anfald med hurtig hjerterytme, ventrikulær takykardi eller ventrikelflimmer, er ICD enheden i stand til at afbryde det. Dette kan ske på følgende måder: 

 • Ved ventrikelflimmer (VF) afgiver ICD enheden straks et elektrisk stød, der kortvarigt ‘lammer’ alle impulser i hjertet. Hermed genoprettes den normale hjerterytme. Det elektriske stød er mærkbart.
   
 • Ved ventrikulær takykardi (VT) afgiver pacemakerdelen i ICD enheden hurtige elektriske impulser (pacing, som ikke mærkes) for at afbryde anfaldet. Dette kaldes ATP (= Anti Taky Pacing). Fortsætter anfaldet, kan enheden afgive et elektrisk stød, som genopretter den normale hjerterytme, og dette stød er mærkbart.
   
 • Ved langsom hjerterytme afgiver pacemakerdelen i ICD enheden elektriske impulser og opretholder derved en normal rytme. Impulserne er ikke mærkbare. 

Bi-ventrikuIær ICD (CRT-ICD)

Har man yderligere nedsat pumpefunktion af selve hjertemusklen - hjertesvigt - og samtidig problemer med ledningssystemet, kan det føre til svær åndenød ved anstrengelse, fordi blodet ikke pumpes godt nok ud i kroppen.

 

Dette kan i nogle tilfælde afhjælpes ved at indoperere en særlig type ICD med 3 elektroder - en biventrikulær ICD. Pacemakerdelen afgiver for hvert hjerteslag impulser til begge hjertekamre, så de nu trækker sig sammen samtidig og derved pumper blodet bedre ud i kroppen. Dette kaldes CRT = Cardiel Resynkroniserings Terapi.

 

Generel information om alle typer ICD

Før operationen

Du skal regne med at være indlagt i 1 døgn, med mindre du får andet at vide. På operationsdagen vil der være en samtale med speciallægen. Pårørende er velkomne til at deltage. 

Endvidere skal du have taget: 

 • blodprøver
 • elektrokardiogram (EKG)
 • blodtryk og temperatur

Du må spise indtil 6 timer før operationen og drikke indtil 2 timer før - tynde væsker (ikke mælkeholdige produkter). Med mindre andet er aftalt, skal du tage din sædvanlige morgenmedicin. 

 

Inden den egentlige operation starter, går der ca. ½ time med forskellige forberedelser. Vi anlægger et lille plastikrør (venflon) i din hånd til indgivelse af medicin, bl.a. antibiotika for at forebygge infektioner.

 

Selve operationen 

Operationen varer 1-2 timer - dog vil BiV-implantationen kunne tage op til 3 timer. Alle implantationer foregår i lokalbedøvelse, som anlægges i huden på brystregionen nedenfor venstre kraveben, hvor ICD enheden skal indsættes. Indsprøjtningen af lokalbedøvelsen kan kortvarigt spænde i huden.

 

Lægen fører elektroderne via en blodåre til hjertet under røntgengennemlysning.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

Elektroderne forbindes med ICD enheden, som herefter opereres ind under huden i en såkaldt ‘lomme’.

 

For at sikre, at enheden fungerer efter hensigten, bliver du herefter kortvarigt bedøvet, og ICD enhedens stødfunktion afprøves. I de sjældne tilfælde, hvor stødet ikke kan genskabe en normal rytme, genopretter vi den normale rytme ved at give et stød udenpå brystkassen, og derefter indopereres en supplerende elektrode under huden fra enheden til venstre side af brystkassen.

Hvis du under operationen har behov for det, kan vi give yderligere smertestillende eller beroligende medicin.

 

Efter operationen

Når du er tilbage på din stue, tilser vi din forbinding og måler dit blodtryk. Du må få noget at spise og drikke, og du må gerne stå op, når du føler dig frisk til det. 

 

Hjerterytmen overvåges til næste dag, hvor vi observerer, om ICD enheden fungerer korrekt.

 

Får du smerter i såret, bliver du tilbudt smertestillende.

 

Næste dags morgen tilses du af speciallægen, der opererede dig. Han vil, ved en kort test af ICD enheden sikre, at alt fungerer som det skal. Dette gøres med dataudstyr, og en speciel mus/magnet (programmerhoved) placeres på huden over din ICD lomme, hvorved vi kan kommunikere med enheden og kontrollere systemet.

Fungerer ICD enheden tilfredsstillende, kan du herefter tage hjem.

 

Komplikationer

Ved anlæggelse af elektroden er der risiko for, at der stikkes hul på lungen, hvilket kan medføre en luft- eller blodansamling. Denne forsvinder oftest af sig selv i løbet af få dage, ellers kan det blive nødvendigt at anlægge dræn.

Risikoen er under 1 ud af 100 operationer.

 

Et kateter kan trænge gennem hjertevæggen, hvorved der opstår en blødning, der går ud i hjertesækken. Blodet fjernes oftest med en kanyle, som stikkes ind i hjertesækken. Hvis dette ikke er muligt, kan akut operation blive nødvendig. Risikoen er ca. 1 ud af 200 operationer.

 

Elektroden kan i sjældne tilfælde flytte sig i hjertekammeret. Det kan bevirke, at elektroden ikke fungerer efter hensigten, hvorfor den skal omplaceres. Risikoen er ca. 3 ud af 100 operationer.

 

Efter operationen kan der opstå en blodansamling på operationsstedet. Dette kan give hævelse og ømhed, men forsvinder oftest af sig selv. I sjældne tilfælde skal blodansamlingen udtømmes ved en mindre operation. Risikoen er ca. 1 ud af 100 operationer.

 

Trods den forebyggende behandling mod betændelse i såret ses denne komplikation alligevel i sjældne tilfælde.

 

Ved BiV implantationer kan anlæggelsen af den 3. elektrode, som skal placeres i blodåren bag venstre hjertekammer være vanskelig, hvorfor denne type procedure tager længere tid. Ved 4 ud af 100 operationer må anlæggelsen af den 3. elektrode opgives.

 

Det kan forekomme, at ICD enheden ‘fejltolker’ hjerterytmen og afgiver et stød, uden at der er livstruende, hurtig hjerterytme. Dette kan som hovedregel afhjælpes ved en omprogrammering af enheden.

 

At leve med en ICD enhed

Du må brusebade fra dagen efter operationen - og du skal have en ny, tør forbinding på. Denne må fjernes helt 2 dage efter operationen.  

Trådene i såret er selvopløselige. Hvis tråd-enderne ikke er faldet af efter ca. 10 dage, kan du selv klippe dem forsigtigt af. 

Får du smerter i såret, kan du tage smertestillende piller som f.eks. Panodil.

 

Du skal altid holde øje med såret. Bliver det rødt, hævet eller ømt (måske tegn på begyndende infektion), skal du kontakte os eller egen læge.

 

Ambulante besøg i pacemakerambulatoriet

Opfølgende besøg i pacemaker/ICD ambulatoriet kan enten finde sted på HjerteCenteret eller på et offentligt sygehus nærmere på din bopæl. Dette kan du selv bestemme, men vi anbefaler at det første kontrolbesøg sker hos os. 

 

Første ambulante kontrol i vores pacemakerambulatorium finder sted efter 1-2 måneder, og tidspunktet aftales før du tager hjem.

 

Fremtidige kontroller vil finde sted hvert halve eller hele år.

 

Formålet med de ambulante besøg er at kontrollere, om ICD enheden fungerer efter hensigten, samt at vurdere elektrodernes beskaffenhed og batteriets holdbarhed (4-8 år). Når man aftaler, at tiden er inde til skift, er det kun selve enheden, der skiftes, mens elektroderne som regel bruges igen.

 

Ud over kontrollerne ligger en yderligere sikkerhed indbygget i mange ICD typer, idet disse med en bip-lyd eller vibration indikerer, at der er behov for en snarlig kontrol, på grund af problemer enten med batterikapaciteten eller med elektrodernes tilstand.

 

ICD kort

Efter ca. 2 måneder får du tilsendt det originale, internationale ICD kort. Du skal altid bære kortet på dig og vise det til læge, tandlæge, fysioterapeut og i lufthavne. 

 

Hvis IDC enheden støder

Mærker du 1 eller 2 stød fra ICD enheden, og har du det bortset fra dette godt, bedes du kontakte Pacemaker ambulatoriet på dit hjemsygehus eller Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter den følgende hverdag. Her vil vi som regel aftale, at du kommer ind til aflæsning af ICD enheden, så vi kan vurdere, om der er behov for yderligere finindstilling af den.

 

Får du mange stød i træk, eller har du det dårligt efter et stød, skal du ringe 112, så du bliver kørt til nærmeste sygehus. Herfra vil man eventuelt kontakte vagthavende hjertelæge på Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter.

 

- hvordan mærkes stødet?

Det elektriske stød føles forskelligt. Nogle føler det som et slag i brystet. Har du fysisk kontakt med andre under stødet, vil de(n) pågældende ikke få stød, men naturligvis opfatte stødet.

 

Fysisk aktivitet

De første 1-2 måneder efter implantationen skal du være forsigtig med meget hårdt fysisk arbejde. Ligeledes skal du undgå at hænge i strakte arme i en ribbe, da dette giver et stort træk på elektroden i hjertekammeret. 

Det er vigtigt, at du lige fra starten bruger begge arme normalt.

 

Efter den første ambulante kontrol kan du genoptage dine normale aktiviteter uden at tage hensyn til ICD enheden. Du må gerne dyrke sport. For at beskytte huden over enheden fraråder vi dog kampsport (f.eks. boksning). Dykning med iltflasker frarådes ligeledes.

 

Hvad bør du være opmærksom på

TNS (transcutan nervestimulation) og kortbølgebehandling - f.eks. ved fysioterapi - skal undgås, idet elektronikken i ICD enheden kan påvirkes. 

Tyverialarmer - opstillet f.eks. ved udgange til forretninger - må du gerne passere, men du skal helst ikke standse op nærmere end i en meters afstand.

 

Kraftige magnetfelter - f.eks. ved undersøgelse i MR scanner – skal undgås.

 

Lufthavnenes våbendetektorer vil ofte registrere ICD enheden, og du bør derfor fremvise dit ICD kort. Sikkerhedspersonalet vil som regel foretrække, at du går udenom detektoren. ICD enheden tager dog ikke skade af at gå igennem detektoren.

 

Svejsning: Du bør undgå at arbejde med elektrisk punkt-svejsning (arc welding).

 

Psykiske reaktioner: Det er normalt, at der opstår følelsesmæssige reaktioner efter indlæggelsen, ofte også hos den nærmeste familie. Nogle føler angst eller utryghed - andre at humøret svinger. En god hjælp i en sådan situation er at tale med andre: familien, venner, Hjerteforeningens Rådgivningscentre, om de følelser, du har.

 

Via medlemskab af Hjerteforeningen kan du blive gratis medlem af ‘Defibrillatorklubben’, som arrangerer møder og sammenkomster specielt for ICD-bærere og deres pårørende.

 

Bilkørsel og ICD

Der skelnes mellem to grupper førere af motorkøretøj:

 

Gruppe 1

 • Fører af motorcykel (kategori A)
 • Fører af almindelig bil (kategori B)
 • Fører af almindelig bil med anhænger (kategori B/E)
 • Fører af traktor/motorredskab (kategori B/E)

Gruppe 2

 • Fører af større lastbil over 3500 kg med og uden anhænger (kategori C og C/E)
 • Fører af stor personbil med over 8 siddepladser med og uden anhænger (kategori D og D/E)
 • Førere af køretøjer i kategorierne B og D, som anvender deres kørekort i erhvervsmæssigt øjemed (dvs. førere af hyrevogne, ambulancer mv.)

Efter ICD implantation gælder iht. Sundhedsstyrelsens vejledende retningslinjer følgende:

 

For gruppe 1 kørekort: 

1. Patienter, der får ICD forebyggende - dvs. implantation uden at der har været forudgående alvorlige hjertearytmier: Ingen restriktioner.

 

2. Patienter, der får ICD på grund af symptomgivende arytmi - dvs. hjerterytmeforstyrrelse, der medfører hjertestop, besvimelse, nærbesvimelse eller ildebefindende: Kørsel må genoptages 3 måneder efter, at ICD’en er lagt.

 

For gruppe 2 kørekort:

1. Uanset baggrund for implantation af ICD kan kørekort hverken udstedes, fornyes eller bevares.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr.: 105 / 1973, Dato: 30. august 2017
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.

  1496757343_Sweden 

  Hoppa över köerna 

  Ersättning för vård i annat ESS-land
  LÄS MER

  ___________________________ 

  1496757343_Sweden 

  Patientinfo.   

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

  ___________________________ 

  1496757360_Norway

  Dine utgifter til operasjon blir dekket

  LES MER

  ___________________________ 

  Læs mere om
  HjerteCenter Mølholm

  Hent vores
  profilbrochure

  DK   SE   NO

  HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

  ___________________________

  PSH_rytmedoktor_foto_lille 

  Rytmedoktor.dk

  Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
   

  Facebook

  Besøg os på Facebook
  HjerteCenter Mølholm

  Dansk Facebook gruppe
  Atrieflimren

  Norsk Facebook gruppe
  Atrieflimmer og Atrieflutter 

  Speciallæger og behandlere
  Speciallæger:
  Peter Steen Hansen
  Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
  Håkan Walfridsson
  Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
  Henning Kelbæk
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Henrik Steen Hansen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Knud Erik Pedersen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Niels Peter Sand
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
  Hanne Maare Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Dorthe Svenstrup Møller
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Ib Christian Klausen
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Lars Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Flemming Davidsen
  Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
  Bent Raungaard
  Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
  Eric Steen Nielsen
  Speciallæge i kardiologi
  Maj-Britt Memhave Petersen
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Inge Wind
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Mette Skjødeberg Zwinge
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske