DU ER HER
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

 • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
 • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
 • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
 • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
 • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Hjerte-CT

Hjerte-CT scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer.
Undersøgelsen foregår i CT-klinikken, indgang D, Brummersvej 1.


Der gives kontrastvæske i en blodåre i din armbøjning, som efterfølgende gør det muligt at se dine kranspulsårer i scanneren.
Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko.Der er visse forberedelser du skal gøre, for at undersøgelsen kan gennemføres.
Du kan læse mere herom i patientinformationen Hjerte-CT
 

Se iøvrigt patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 12. oktober 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG)

Indholdsfortegnelse

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med undersøgelsen.

 

Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.


KAG (koronararteriografi)

En KAG-undersøgelse er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Ved hjælp af et kontraststof, som sprøjtes ind i kranspulsårerne, er det muligt at se, hvordan dine kransårer ser ud. Kontraststoffet er ufarligt. 

I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med en supplerende undersøgelse, for at måle om en forsnævring er behandlingskrævende.


Generel information

Forberedelse til undersøgelsen

Du skal være fastende for fast føde i min. 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (ikke mælkeholdige produkter).

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.


Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.

 

Medicin

Du skal holde pause med: 

 • Marevan 3 dage før behandlingen.
 • Injektion Fragmin pause 12 timer inden indlæggelsen. Injektion Arixtra pause 24 timer inden indlæggelsen. 
 • Vanddrivende medicin skal du ikke tage på indlæggelsesdagen
 • Har du sukkersyge og behandles med Metformin skal du holde pause med dem 2 døgn før behandlingen.
 • Får du insulin skal du ikke tage din morgendosis på indlæggelsesdagen.

Din øvrige medicin skal tages som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Ved ændringer informeres du af den behandlende læge. 

Husk at tage Magnyl, Clopidogrel (Plavix), Brillique, Xarelto, Pradaxa eller Eliquis hvis du er i behandling med dette.


Medbring

Medbring din vanlige medicin samt dit sygesikringskort. 


Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på 76427420.
Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.


Undersøgelsesdagen

Forberedelse til undersøgelsen

På undersøgelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information. 

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i hånden. Der måles blodtryk, puls og tages et EKG.


Du vil blive undersøgt i løbet af dagen, men der forekommer ventetid.


Selve undersøgelsen

Undersøgelsen varer ca. ½-1 time. I behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparatur.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler


Der anlægges lokalbedøvelse i lysken. Herefter føres et tyndt plastikrør til hjertet via en pulsåre. Dette kan ikke mærkes. 

For at fremstille hjertets kranspulsårer indsprøjtes røntgenkontrast. Kontrasten kan give en kortvarig varmefornemmelse i kroppen. 

På TV-skærmene kan man se, hvordan kontrasten fordeler sig i hjertets kranspulsårer, og således kan man se hvor de forsnævrede steder er placeret. 

Der vil under undersøgelsen kunne opstå hjertekramper, skulle dette forekomme, er det vigtigt, at du fortæller dette til sygeplejersken, da vi kan afhjælpe dine smerter.

Efter undersøgelsen fjernes plastikrøret fra lysken og indstiksstedet lukkes med en ”gele-prop” eller ved at lægen/sygeplejersken trykker dig i lysken indtil blødningen stopper. 


Efter undersøgelsen

Du kan stå op, spise og drikke når du føler dig frisk til det.

Hos få patienter kan der efter behandlingen opstå blødning fra lysken. Blødningen vil oftest resultere i en blodansamling i lyskeregionen. Denne kan medføre lidt trykken de følgende dage, især ved gang, men forsvinder normalt af sig selv. 


Du skal forblive på afdelingen minimum 2 timer inden du kan udskrives.   


Udskrivelse

Du kan udskrives samme dag, men der skal være en person hos dig det første døgn.

Inden udskrivelsen får du og eventuelle pårørende en samtale med lægen og der udleveres et udskrivningsbrev. 


I sjældne tilfælde kan der komme blødning i lysken efter at du er udskrevet. Læg dig herefter på gulvet og tryk hårdt med hænderne ca. 2 cm over blødningsstedet. Få evt. en pårørende til at hjælpe dig.

Vigtigt: Falck/112 skal tilkaldes og du skal transporteres liggende til nærmeste skadestue.


Vi sender udskrivningsbrev og beskrivelse af undersøgelsen til egen læge og dit stamsygehus, som skal varetage det videre forløb.


I en lille uges tid må du være forsigtig med tunge løft og trappegang af hensyn til indstiksstedet i lysken.


Hjemtransport

Du bør vente 2 døgn før du selv fører bil. 

Offentlige transportmidler kan benyttes umiddelbart efter udskrivelse.


Komplikationer

Vær opmærksom på!

Hvis der kommer tegn på infektion i lysken (rødme, ømhed, smerter, feber), skal du kontakte egen læge.

I forbindelse med KAG kan der i meget få tilfælde opstå komplikationer.  

Der kan meget sjældent opstå hjertekrampe eller blodprop i hjertet. I så fald vil du forblive indlagt til nærmere observation. 

Yderst sjældent kan der fremprovokeres blodprop i hjernen. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
HjerteCenter

Version nr.: 110 / 1975, Dato: 14. juni 2018
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.

  1496757343_Sweden 

  Hoppa över köerna 

  Ersättning för vård i annat ESS-land
  LÄS MER

  ___________________________ 

  1496757343_Sweden 

  Patientinfo.   

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

  ___________________________ 

  1496757360_Norway

  Dine utgifter til operasjon blir dekket

  LES MER

  ___________________________ 

  Læs mere om
  HjerteCenter Mølholm

  Hent vores
  profilbrochure

  DK   SE   NO

  HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

  ___________________________

  PSH_rytmedoktor_foto_lille 

  Rytmedoktor.dk

  Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
   

  Facebook

  Besøg os på Facebook
  HjerteCenter Mølholm

  Dansk Facebook gruppe
  Atrieflimren

  Norsk Facebook gruppe
  Atrieflimmer og Atrieflutter 

  Speciallæger og behandlere
  Speciallæger:
  Peter Steen Hansen
  Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
  Håkan Walfridsson
  Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
  Henning Kelbæk
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Henrik Steen Hansen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Knud Erik Pedersen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Niels Peter Sand
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
  Hanne Maare Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Dorthe Svenstrup Møller
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Ib Christian Klausen
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Lars Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Flemming Davidsen
  Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
  Bent Raungaard
  Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
  Eric Steen Nielsen
  Speciallæge i kardiologi
  Maj-Britt Memhave Petersen
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Inge Wind
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Mette Skjødeberg Zwinge
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske