DU ER HER
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

  • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
  • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
  • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
  • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
  • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Hjerte-CT

Hjerte-CT scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer.
Undersøgelsen foregår i CT-klinikken, indgang D, Brummersvej 1.


Der gives kontrastvæske i en blodåre i din armbøjning, som efterfølgende gør det muligt at se dine kranspulsårer i scanneren.
Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko.Der er visse forberedelser du skal gøre, for at undersøgelsen kan gennemføres.
Du kan læse mere herom i patientinformationen Hjerte-CT
 

Se iøvrigt patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 1. november 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Indsættelse af optager til registrering af hjerterytmen (Reveal)

Indholdsfortegnelse

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med anlæggelse af Reveal.


Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.


Reveal og patient-aktivator

Hvad er en Reveal?

En Reveal er en monitor, som opereres ind under huden på brystkassen. Med Revealen er det muligt at optage hjerterytmen gennem 2-3 år.

Revealen optager automatisk hjerterytmen, hvis den bliver for hurtig eller for langsom.

Den kan også optage på kommando. Det vil sige, hvis du oplever symptomer, kan du bruge din patient-aktivator til at fortælle din Reveal, at den skal gemme hjerterytmen.


Hvad er en patient-aktivator?

En patient-aktivator er en lille håndholdt computer, som du skal placere på din brystkasse ovenover den indopererede Reveal, når du har symptomer.

Du skal derefter trykke på 'REC' knappen og patient-aktivatoren vil sørge for, at Revealen optager hjerterytmen i en periode før og efter patient-aktivatoren er lagt på og aktiveret.


Generel information

Du skal ikke være fastende.


Medicin

Hvis du tager medicin, skal du blot tage dette som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Ved ændringer bliver du informeret af den behandlende læge. 


Medbring

Medbring din vanlige medicin samt sygesikringsbevis. 


Ledsager og transport

Du er naturligvis velkommen til at tage en ledsager med.

Det er imidlertid ikke strengt nødvendigt med ledsager, da du gerne selv må køre bil og benytte offentlige transportmidler inkl. fly efter udskrivelse. 


Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på 76427420.
Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.

Mobiltelefon er tilladt.


Indlæggelse

Forberedelse til operationen

Du modtages af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige tidspunkt for operationen samt de specielle forholdsregler, der vil være i den forbindelse.

Om nødvendigt vil blive barberet i det område hvor Revealen skal implanteres. 


Speciallægen vil umiddelbart inden operationen tale med dig og orientere om detaljer. Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   


Da behandlingstiden er varierende, kan der forekomme ventetid. Uanset ventetiden vil du få foretaget indgrebet samme dag.


Selve operationen

Operationen foregår på en operationsstue og forventes at vare ca. én time.

Der er forskelligt overvågningsudstyr på stuen. Speciallægen og en sygeplejerske vil hele tiden være tilstede til at kunne forklare, hvad der foregår og svare på spørgsmål.


Der gives lokalbedøvelse for at undgå smerter i forbindelse med indgrebet. 

Efter at huden er renset med jodsprit, lægges der en steril afdækning omkring operationsområdet for at holde det rent. 

Der lægges et ca. 1,5 cm bredt snit midt på brystkassen, lidt til venstre for brystbenet. Der laves en lille lomme under huden, hvor Revealen lægges i.

Herefter syes det sammen, og der påsættes plaster.


Efter behandlingen

Efter indgrebet følges du tilbage til afdelingen.

Inden udskrivelse sikrer hjertelægen at du er godt informeret om programmeringen af Revealen og brugen af patient-aktivatoren.


Udskrivelse

Du kan udskrives kort efter indgrebet, hvor du også får udleveret dine udskrivningspapirer. 


Vi sender desuden udskrivelsespapirer og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandlingen.


Hjemtransport

Du må gerne selv køre bil eller benytte offentlig transport umiddelbart efter udskrivelsen. 


Hjemme igen

Hvis du får smerter fra såret, kan du tage tbl. Pamol 1 g højst fire gange i døgnet.

Plasteret skal sidde på det første døgn og holdes tørt. Herefter er det ikke nødvendigt med plaster. 

Du kan gå i bad efter et døgn.

Såret er syet med en selvopløselig tråd, som forsvinder af sig selv efter ca. 14 dage.

Du skal være opmærksom på rødme/hævelse/ømhed omkring såret, evt. feber. Kontakt os hvis dette opstår.


Opfølgning

Der vil blive aftalt detaljer vedrørende opfølgning, inden du tager hjem. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr.: 104 / 1979, Dato: 30. august 2017
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.
Aktuelt

TILBUD OM 
Undersøgelse for åreforkalkning

Hjerteus_knap
HENT BROCHURE
PATIENTINFORMATION

___________________________ 

1496757343_Sweden 

Hoppa över köerna 

Ersättning för vård i annat ESS-land
LÄS MER

___________________________ 

1496757343_Sweden 

Patientinformation  

Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

___________________________ 

1496757360_Norway

Dine utgifter til operasjon blir dekket

LES MER

___________________________ 

Læs mere om
HjerteCenter Mølholm

Hent vores
profilbrochure

DK   SE   NO

HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

___________________________

PSH_rytmedoktor_foto_lille 

Rytmedoktor.dk

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
 

Facebook

Besøg os på Facebook
HjerteCenter Mølholm

Dansk Facebook gruppe
Atrieflimren

Norsk Facebook gruppe
Atrieflimmer og Atrieflutter 

Speciallæger og behandlere
Speciallæger:
Peter Steen Hansen
Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
Håkan Walfridsson
Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
Henning Kelbæk
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Henrik Steen Hansen
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Knud Erik Pedersen
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Niels Peter Sand
Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
Hanne Maare Søndergaard
Speciallæge i kardiologi, ph.d.
Dorthe Svenstrup Møller
Speciallæge i kardiologi, ph.d.
Ib Christian Klausen
Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
Lars Søndergaard
Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
Flemming Davidsen
Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
Bent Raungaard
Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
Eric Steen Nielsen
Speciallæge i kardiologi
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
Inge Wind
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske