DU ER HER
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

  • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
  • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
  • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
  • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
  • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Hjerte-CT

Hjerte-CT scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer.
Undersøgelsen foregår i CT-klinikken, indgang D, Brummersvej 1.


Der gives kontrastvæske i en blodåre i din armbøjning, som efterfølgende gør det muligt at se dine kranspulsårer i scanneren.
Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko.Der er visse forberedelser du skal gøre, for at undersøgelsen kan gennemføres.
Du kan læse mere herom i patientinformationen Hjerte-CT
 

Se iøvrigt patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 1. november 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Radiofrekvensablation (varmebehandling) af atrieflimren

Indholdsfortegnelse

Lungeveneablation (varmebehandling) af atrieflimren (RFA ved atrieflimren)


Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med radiofrekvensablation ved atrieflimren (forkammerflimren).

Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.


Erfaringerne med radiofrekvensablation af atrieflimren er, at 80-90 % af patienterne med anfaldsvis atrieflimren hjælpes af behandlingen. Hvis atrieflimren er konstant til stede, er succesforventningen lavere – omkring 70 %.


RFA (Radiofrekvensablation)

Formålet med behandlingen er først og fremmest at fjerne de abnorme impulsdannelser. 


Generel information

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin.


Du er naturligvis velkommen til at tage ledsager med. Det er imidlertid ikke strengt nødvendigt med ledsager, da du selv gerne må bære en weekendtaske med skiftetøj og toiletartikler og gerne selv må anvende offentlige transportmidler inkl. fly på udskrivningsdagen. 


Medicin

Du skal fortsætte uændret med din vanlige medicin op til indlæggelsen. Dette gælder også hvis du tager Marevan eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodfortyndende medicin. 
Lægen kan også have vurderet, at du ikke behøver at tage blodfortyndende medicin før ablationsbehandlingen. Til gengæld skal du altid tage denne type medicin i mindst 3 måneder efter behandlingen.


Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.


Du skal barbere lysken svarende til det skraverede område.
Forberedelse hjemmefra (faste-regler)

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (ingen mælkeprodukter). 

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

Er du først indkaldt til kl. 11, kan du spise morgenmad senest kl. 07.


Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på 76427420.
Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.

Mobiltelefon er tilladt.


Indlæggelsesdagen

Forberedelse til behandlingen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen. 


Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i hånden. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.


Speciallægen vil umiddelbart inden behandlingen tale med dig og orientere om detaljer, herunder også om der er særlige forhold ved din rytmeforstyrrelse, der kan have betydning for virkning og bivirkninger ved behandlingen.

Der vil blive god tid til denne samtale, og dine pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   

Inden selve kateterbehandlingen foretages der en speciel ultralydsundersøgelse af hjertet fra spiserøret (TEE). Dette gøres for at udelukke at der, på trods af blodfortyndende medicinsk behandling, har dannet sig ”blodpropper” på indersiden af det venstre forkammer. Hvis dette er tilfældet, vil der være en risiko for at løsne disse under operationen, hvorfor operationen i så fald må udsættes. Denne undersøgelse foretages i en kortvarig fuld bedøvelse.


Selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 2-3 timer. I behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr så som computerskærme og røntgenapparatur.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler


Der indføres tynde katetre til hjertet fra blodårerne i lysken. Fra katetrene kan man måle de elektriske strømme i hjertet. Med en svag opvarmning af kateterspidsen til ca. 65 grader bliver årsagen til rytmeforstyrrelsen fjernet. 
Indgrebet foretages i en kombination af lokalbedøvelse og en tung rus af bedøvelsesmidler.


Hvis du under proceduren har atrieflimren, vil vi i løbet af behandlingen forsøge at opnå normal hjerterytme (sinusrytme) ved hjælp af et strømstød på brystet (DC-konvertering).


Efter behandlingen

Efter behandlingen fjernes alle plastikrør og du vil blive observeret af en sygeplejerske de næste 2 timer, hvor du skal ligge fladt i sengen af hensyn til risiko for blødning fra såret i lysken.


Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.


Om morgenen inden udskrivelsen taler du med speciallægen. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden.


Udskrivelsesdagen

Om morgenen inden udskrivelsen kontrolleres indstikstedet. 


Du vil få udleveret udskrivningspapirer og evt. medicinkort og recept.


Vi sender udskrivningsbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling.


Du må tage hjem efter morgenmaden ca. kl. 8.30.


Hjemtransport

Du må gerne selv køre bil eller tage offentlig transport umiddelbart efter udskrivelsen. 


Komplikationer

I sjældne tilfælde (sammenlagt under 1% risiko) kan der opstå komplikationer: Større blodansamling ved indstiksstedet, ansamling af blod i hjertesækken, luft i lungesækken, påvirkning af lungevener, dannelse af mindre blodprop i karrene, i hjertet eller i andre organer (hjerne, nyrer, lunger). 

Disse komplikationer kan kræve observation eller særlig behandling, som kan udføres på stedet.


Hjemme igen

Den første uge efter udskrivelsen skal du undgå tungere fysisk belastning inkl. sportsaktiviteter af hensyn til indstikstedet. Du kan genoptage dit vanlige arbejde ca. 1 uge efter udskrivelsen. Hvis du har særlig hårdt fysisk arbejde skal du vente 2 uger. 


Efterbehandling

Du kan forvente et mindre blåt mærke i højre lyske ved indstiksstedet. Enkelte patienter kan få en lidt større blødning (hæmatom), som kan genere de første par uger efter behandlingen.


Mange patienter har lidt smerter/trykken/muren i brystkassen de første dage efter behandlingen. Hvis dette er tilfældet kan Panodil dæmpe generne.


Sædvanligvis vil vi anbefale, at du i yderligere 3 måneder fortsætter uændret med den hjerterytmestabiliserende medicin, du har fået op til behandlingen.


Ligeledes bør du fortsætte med den blodfortyndende medicin i mindst 3 måneder efter behandlingen.


Ændringer i medicinen bør kun foretages efter samråd med din læge. Specielt er det vigtigt, at du kun ophører med den blodfortyndende medicin efter samråd med din læge.

En del patienter oplever hjertebanken eller atrieflimren efter behandlingen. Dette kan skyldes irritation af hjertemuskulaturen på grund af behandlingen og behøver ikke betyde, at behandlingen ikke er lykkedes. Man kan opleve øget hyppighed af anfald de første 2-3 måneder efter behandlingen, hvorefter symptomerne oftest aftager. Derfor kan man også først afgøre den endelige effekt af behandlingen efter ca. 3 måneder. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen. Erfaringen viser, at ca. 20 % af patienterne skal igennem endnu en behandling, før det optimale resultat er opnået.


Hvis du får hjertebanken/atrieflimren foreslås følgende:

  • Hvis symptomerne er de samme som før behandlingen, kan du afvente om anfaldet ophører spontant.
  • Hvis symptomerne er anderledes end vanligt, anbefales det at søge egen læge for at få optaget et hjertediagram (EKG).
  • Hvis anfaldet er uudholdeligt eller varer mere end 24 timer, bør du indlægges på dit hjemsygehus med henblik på at få hjerterytmen reguleret med medicin eller med ”stød” (DC-konvertering).

Ved hyppige tilbagefald efter behandlingen kan det blive nødvendigt med mere virksom hjertemedicin i en periode for at stabilisere hjerterytmen. Egen læge kan henvise til hjemsygehus med henblik på ændring i medicinen. Oftest vil vi foreslå Cordarone i en 3-måneders periode. Dette tolereres godt af de fleste patienter uden væsentlige bivirkninger.


Det er en god idé at registrere hyppighed og varighed af eventuelle symptomer og medbringe information om dette ved den ambulante kontrol på dit hjemsygehus ca. 3 måneder efter behandlingen.

I tilfælde af voldsomme brystsmerter, svær åndenød eller besvimelse bør du søge læge.


Der findes en dansk Facebookgruppe for personer med atrieflimren:

Atrieflimren

https://www.facebook.com/groups/828240433884677/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.

 

Der findes en norsk Facebookgruppe for personer med atrieflimren:

Atrieflimmer og Atrieflutter

https://www.facebook.com/groups/1706267259605263/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.


Der er også mulighed for at få mere viden på speciallæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser: 

www.rytmedoktor.dk


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr.: 111 / 1986, Dato: 28. september 2018
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.
Aktuelt

TILBUD OM 
Undersøgelse for åreforkalkning

Hjerteus_knap
HENT BROCHURE
PATIENTINFORMATION

___________________________ 

1496757343_Sweden 

Hoppa över köerna 

Ersättning för vård i annat ESS-land
LÄS MER

___________________________ 

1496757343_Sweden 

Patientinformation  

Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

___________________________ 

1496757360_Norway

Dine utgifter til operasjon blir dekket

LES MER

___________________________ 

Læs mere om
HjerteCenter Mølholm

Hent vores
profilbrochure

DK   SE   NO

HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

___________________________

PSH_rytmedoktor_foto_lille 

Rytmedoktor.dk

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
 

Facebook

Besøg os på Facebook
HjerteCenter Mølholm

Dansk Facebook gruppe
Atrieflimren

Norsk Facebook gruppe
Atrieflimmer og Atrieflutter 

Speciallæger og behandlere
Speciallæger:
Peter Steen Hansen
Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
Håkan Walfridsson
Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
Henning Kelbæk
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Henrik Steen Hansen
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Knud Erik Pedersen
Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
Niels Peter Sand
Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
Hanne Maare Søndergaard
Speciallæge i kardiologi, ph.d.
Dorthe Svenstrup Møller
Speciallæge i kardiologi, ph.d.
Ib Christian Klausen
Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
Lars Søndergaard
Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
Flemming Davidsen
Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
Bent Raungaard
Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
Eric Steen Nielsen
Speciallæge i kardiologi
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
Inge Wind
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske