DU ER HER
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

 • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
 • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
 • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
 • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
 • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Hjerte-CT

Hjerte-CT scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer.
Undersøgelsen foregår i CT-klinikken, indgang D, Brummersvej 1.


Der gives kontrastvæske i en blodåre i din armbøjning, som efterfølgende gør det muligt at se dine kranspulsårer i scanneren.
Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko.Der er visse forberedelser du skal gøre, for at undersøgelsen kan gennemføres.
Du kan læse mere herom i patientinformationen Hjerte-CT
 

Se iøvrigt patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 12. oktober 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

RFA vid arytmi (SE)

Indholdsfortegnelse

1496757343_Sweden

Radiofrekvensablation (hjärtarytmi)


Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband med en behandling för hjärtrytmrubbning (arytmi). 


Behandlingen är en daglig rutin för personalen på Hjertecenter Mølholm och som vi är helt trygga med. Personalen kommer att göra sitt yttersta för att du skall känna dig trygg och väl behandlad under vistelsen.  

Det är vårt mål att kombinera professionell behandling med god mänsklig kontakt. 


Behandling med ablation har hög eller mycket hög lyckandefrekvens men hur hög beror på vilken typ av arytmi du skall behandlas för:


Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder):

Dessa arytmiformer har mycket hög lyckandefrekvens och man räknar med att ca 80-95% av patienterna blir botade med ett ingrepp.


Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Dessa arytmiformer har också hög lyckandefrekvens fr.a. hos patienter som inte har någon annan hjärtsjukdom.


Radiofrekvensablation (RFA)

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder):

Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin och behandla det.


Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Målet med behandlingen är att lokalisera det område i hjärtat som orsakar arytmin och behandla det.


Generell information

Ta med

Toalettartiklar, tofflor eller inneskor och bekväma kläder. Ta dessutom med din vanliga medicin och ev. sjukintyg. 

Du är givetvis välkommen att ta med någon, som kan vara dig till hjälp. Det är i och för sig inte någon nödvändighet då du själv gärna får bära en mindre väska med ombyten och toalettartiklar och utan problem kan använda offentliga transportmedel inklusive flyg på utskrivningsdagen. 


Medicin

Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder) och Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

Du ska sluta med ev. medicin, som du tar regelbundet i förebyggande syfte, 5 dagar före behandlingen. 


Rakning

Vi ber dig vänligen avlägsna ev. behåring i höger ljumske med en engångsrakhyvel dagen före inläggningen. Du måste raka området som motsvarar fältet på bilden. Innebär detta ett problem hjälper vi dig gärna i samband med inläggningen.
Förberedelser hemma (regler angående fasta)

Du skall vara fastande avseende fast föda minst 6 timmar innan inläggningen. Du får dock dricka fram till 2 timmar före inläggningen men endast klara vätskor. Du får inte röka under 2 timmar före inläggningen.

Är du planerad att komma kl. 11.00 eller senare får du gärna äta frukost, dock senast kl. 07.00.


Besökstid

Dina närmaste är välkomna att uppehålla sig på Privathospitalet Mølholm före, under och efter behandlingen. Mobiltelefon är tillåten och tillgång till trådlöst Internet finns.


Rökning

Vi undanber oss rökning i alla byggnader, på parkeringsplatser samt i området omkring sjukhuset.


Inläggningsdagen

Förberedelse inför behandlingen

På inläggningsdagen tas du emot av en sjuksköterska, som hjälper dig tillrätta och informerar dig om vistelsen. Du får information om när behandlingen blir av och ev. förhållningsregler inför behandlingen. 

Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en möjlighet att följa upp alla våra patienter.

 

Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förut-sättningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen.


Det finns gott om tid vid detta samtal och dina anhöriga är givetvis välkomna att delta.


Då tiden för en behandling kan variera får du räkna med viss väntetid. Oavsett väntetid blir du behandlad samma dag. 

 

Själva behandlingen

Behandlingen tar ca. 2-3 timmar. I behandlingsrummet finns diverse utrustning bl.a. för röntgen och flera datorskärmar.


Man för in tunna katetrar till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Via katetrarna kan man följa hjärtats elektriska aktivitet. Genom att kateterspetsen värms upp till ca 65 grader kan man påverka och avlägsna orsaken till hjärtrytmrubbningen. Ingreppet sker i lokalbedövning, men då ingreppet oftast är förenat med viss smärta ges både smärtstillande och lugnande/avslappnande läkemedel direkt intravenöst, dosen justeras efter behov. Man känner inte av katetrarna i hjärtat. 


Efter behandlingen

Efter behandlingen avlägsnas samtliga katetrar och du kommer att övervakas noga av en sjuksköterska under de första 2-4 timmarna på vårdavdelningen. Under de första 2 timmarna skall du ligga ner i sängen med anledning av blödningsrisken från sticken i ljumsken.


Skulle du uppleva obehag, smärtor, värmekänsla eller svullnad i ljumsken skall du göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.


På eftermiddagen efter behandlingen kommer du att tittas till av den hjärtspecialist som behandlade dig.


Utskrivningsdagen

På morgonen före utskrivningen kontrolleras stickstället i ljumsken.

Du blir utskriven av den hjärtspecialist som behandlade dig. Vid detta utskrivningssamtal finns tid att ställa frågor och t.ex. diskutera den fortsatta planeringen och förhållnings-regler för framtiden


Du kommer att få en kopia av den medicinska sammanfattningen (epikrisen), en lista över din medicinering och ev. recept. Härefter är det klart att resa hem.

 

Vi sänder en kopia av den medicinska sammanfattningen till din egen läkare, till ditt sjukhus och i förekommande fall till ditt försäkringsbolag.


Du kan räkna med att kunna resa hem efter frukost ca kl. 8.30.


Hemtransport

Du får gärna köra bil eller resa med allmänna kommunikationer direkt efter utskrivningen. 


Komplikationer

I sällsynta fall (mindre risk än 1 %) kan det uppstå komplikationer: Större blödning i ljumsken, blödning i hjärtsäcken samt blodpropp (i blodkärl, eller i andra organ som hjärna, njurar eller lungor).

Dessa komplikationer kan kräva observation eller speciell behandling, som kan utföras på plats.


Hemma igen

Den första veckan efter behandlingen skall du undvika tyngre fysisk belastning inkl. idrottsaktiviteter av hänsyn till stickstället i ljumsken. Du kan återta ditt ordinarie arbete efter en veckas tid. Har du speciellt tungt arbete kan det behövas två veckor innan du kan återuppta det.


Efterbehandling

Du kan förvänta dig ett mindre blåmärke vid instickstället i ljumsken. Enstaka patienter får en större blödning i ljumsken (hematom), som kan besvära under upp till ett par veckor efter behandlingen.


Snabb regelbunden arytmi (PSVT, AVNRT, WPW, FAT och förmaksfladder) och Exstraslag eller snabb arytmi från hjärtats kammare (VES, VT):

I regel har man inga obehag efter behandlingen och i regel ska du inte behöva fortsätta med någon medicin efter ingreppet.


Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på HjerteCenter Mølholm. Häftet ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa frågor.


Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög kvalitet och maximalt fokus på dig som patient. Du är vår gärst.


HjerteCenter Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:

Tlf.: +45 76 42 74 20 

Mail: hjerte@molholm.dk


Du kan söka ytterligare information på Klinikchef Peter Steen Hansens blog: www.rytmedoktor.dk


Med vänlig hälsning

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr.: 102 / 2121, Dato: 01. oktober 2018
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.

  1496757343_Sweden 

  Hoppa över köerna 

  Ersättning för vård i annat ESS-land
  LÄS MER

  ___________________________ 

  1496757343_Sweden 

  Patientinfo.   

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

  ___________________________ 

  1496757360_Norway

  Dine utgifter til operasjon blir dekket

  LES MER

  ___________________________ 

  Læs mere om
  HjerteCenter Mølholm

  Hent vores
  profilbrochure

  DK   SE   NO

  HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

  ___________________________

  PSH_rytmedoktor_foto_lille 

  Rytmedoktor.dk

  Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
   

  Facebook

  Besøg os på Facebook
  HjerteCenter Mølholm

  Dansk Facebook gruppe
  Atrieflimren

  Norsk Facebook gruppe
  Atrieflimmer og Atrieflutter 

  Speciallæger og behandlere
  Speciallæger:
  Peter Steen Hansen
  Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
  Håkan Walfridsson
  Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
  Henning Kelbæk
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Henrik Steen Hansen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Knud Erik Pedersen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Niels Peter Sand
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
  Hanne Maare Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Dorthe Svenstrup Møller
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Ib Christian Klausen
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Lars Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Flemming Davidsen
  Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
  Bent Raungaard
  Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
  Eric Steen Nielsen
  Speciallæge i kardiologi
  Maj-Britt Memhave Petersen
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Inge Wind
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Mette Skjødeberg Zwinge
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske