DU ER HER
Vi går over til at bruge e-Boks LÆS MERE           Der kan være trafikale udfordringer omkring VEJLE LÆS MERE
Link:
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

 • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
 • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
 • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
 • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
 • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Se patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 12. september 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Hjertets kranspulsårer - Undersøgelse (KAG) og Ballonudvidelse med stent (PCI)

Indholdsfortegnelse

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, HjerteCenter og informere dig om forholdene i forbindelse med KAG (koronararteriografi) og/eller PCI (ballonudvidelse).

 

Behandlingen er for personalet en daglig rutine, som vi føler os trygge ved. Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.


KAG (koronararteriografi)

En KAG-undersøgelse er en røntgenundersøgelse af hjertets kranspulsårer. Ved hjælp af et kontraststof, som sprøjtes ind i kranspulsårerne, er det muligt at se, hvordan dine kranspulsårer ser ud. Kontraststoffet er ufarligt. 

I enkelte tilfælde kan det blive nødvendigt med en supplerende undersøgelse, for at måle om en forsnævring er behandlingskrævende.


PCI (ballonudvidelse)

Formålet med en PCI behandling er først og fremmest at fjerne anfald af angina pectoris (hjertekramper) ved at bedre blodforsyningen til hjertet. 

PCI er en behandling der udvider forsnævringer i hjertets kranspulsårer. Hos de fleste patienter indsættes der små rørformede trådnet (stents) for at holde kranspulsårerne åbne på de forsnævrede steder. 


Generel information

Forberedelse hjemmefra

Du skal være fastende for fast føde i min. 6 timer før mødetidspunkt. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før (ikke mælkeholdige produkter).

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunkt.


Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.


Medicin

Hvis du får Marevan er det vigtigt at din INR værdi er under 2,5 på indlæggelsesdagen. Kontakt din læge for at sikre dette.


Har du sukkersyge og behandles med Metformin skal du holde pause med dem 2 døgn før behandlingen.

Får du insulin skal du ikke tage din morgendosis på indlæggelsesdagen.


Vanddrivende medicin skal du ikke tage på indlæggelsesdagen


Din øvrige medicin skal tages som vanligt før, under og efter indlæggelsen. Ved ændringer informeres du af den behandlende læge. 

Husk at tage Magnyl, Clopidogrel (Plavix), Brillique, Xarelto, Pradaxa eller Eliquis hvis du allerede er i behandling med dette. 


Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. 

Medbring desuden din vanlige medicin. 


Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på 76427420. 

Dine nærmeste pårørende er velkomne til at opholde sig på hospitalet før, under og efter behandlingen.


Indlæggelsesdagen

Forberedelse  

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske. Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i hånden. Der måles blodtryk og puls samt tages et EKG.  

Du vil få en samtale med hjertelægen inden undersøgelsen/behandlingen.

 

Da behandlingstiden er varierende må du påregne ventetid, i specielle tilfælde op til flere timer. Uanset ventetiden vil du blive behandlet samme dag. 

Beroligende medicin kan gives i behandlingsrummet.


Selve undersøgelsen/behandlingen

Varighed: Ca. ½-1 time. 

Der anvendes en del teknisk udstyr så som røntgenapparatur. Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler


Der anlægges lokalbedøvelse i lysken. Når denne bedøvelse virker, lægges der et tyndt plastikrør i pulsåren. Via plastikrøret føres et kateter gennem pulsåren op til hjertet.

I kateteret sprøjtes der kontraststof som fordeles i kranspulsårerne. 

På TV-skærmen kan man følge undersøgelsen og således se kontraststoffet fordele sig i kranspulsårerne. 


Hvis kranspulsårerne ser fine ud, er undersøgelsen færdig.

 

Hvis der derimod er forsnævringer i kranspulsårerne kan det ofte behandles med det samme ved hjælp af ballonudvidelse. Der indføres et kateter hvori der sidder en lille ballon, som på det forsnævrede sted blæses op. Herefter vil kranspulsåren blive udvidet og give bedre passage for blodgennemstrømningen. Der kan opstå kortvarig let ubehag, når ballonen blæses op. Hos de fleste indlægges der et lille rørformet trådnet (stent) for at bibeholde udvidelsen af blodkaret. 

Der vil under behandlingen kunne opstå hjertekramper. Skulle dette forekomme er det vigtigt, at du fortæller dette, da vi kan afhjælpe dine smerter.


I sjældne tilfælde kan der i forbindelse med behandlingen forekomme hjerterytmeforstyrrelser, som kræver medicinsk behandling eller el-stød for at genoprette den normale hjerterytme.

Indstiksstedet lukkes med en geléprop.


Efter undersøgelsen/behandlingen

Du går eller køres til din stue på sengeafdelingen. 

Du kan stå op, spise og drikke når du føler dig frisk til det. Hvis du har fået lavet en ballonudvidelse skal du ligge i sengen i én time. 

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

Hos få patienter kan der efter behandlingen opstå blødning fra lysken, dette vil betyde, at du skal forblive længere tid i sengen. Blødningen vil oftest resultere i en blodansamling i lyskeregionen. Denne kan medføre lidt trykken de følgende dage, især ved gang, men dette forsvinder normalt af sig selv.


Udskrivelse

Du kan som oftest udskrives samme dag. Det kræver dog, at du har det godt, og du har en pårørende hos dig det første døgn, også under hjemrejsen. 


Inden udskrivelse vil du og eventuelle pårørende få en samtale med hjertelægen. Du vil få udleveret et udskrivningsbrev.


Vi sender udskrivningsbrev til din egen læge samt til dit hjemstedssygehus.

Hvis du har fået lavet en ballonudvidelse vil hjerteambulatoriet på dit hjemstedssygehus indkalde dig til kontrol ca. 1 måned efter behandlingen. Ved en normal kranspulsåreundersøgelse er der ikke planlagt yderligere kontrol.


Hjemtransport

Du bør vente 2 døgn før du selv fører bil. Offentlige transportmidler kan benyttes umiddelbart efter udskrivelse.


Hjemme igen

I en lille uges tid må du være forsigtig med fysisk aktivitet, tunge løft og trappegang af hensyn til indstiksstedet i lysken. 


Specielt ved ballonudvidelse

Hvis du har fået indlagt stent kan der opstå let ubehag i brystet i op til 1 uge efter behandlingen. For dette kan du evt. tage Panodil 1 g, højst x 4 daglig.    

Du kan i den første uge efter indgrebet få hjertekrampelignende anfald, hvorfor du skal undgå fysisk anstrengelse.


Du skal have Magnyl/Albyl/Trombyl livslangt.

Såfremt du allerede er i behandling med Clopidogrel/Plavix eller Brilique, skal du fortsætte med den ordinerede medicin de følgende 6 måneder. 

Hvis ikke du allerede er i behandling med enten Clopidogrel/Plavix eller Brilique, skal du tage tablet Clopidogrel/Plavix 75 mg x 1 dagligt de følgende 6 måneder.
Undtagelser fra dette vil fremgå af udskrivningsbrevet og samtalen med hjertelægen.

Se information om Clopidogrel/Plavix herunder.


Clopidogrel/Plavix/Brilique information

Virkning 

Clopidogrel/Plavix/Brilique er et kraftigt blodfortyndende middel, som anvendes til forebyggelse af blodpropper i hjertet. Det virker ved at hæmme blodpladernes tendens til at klumpe sig sammen.


Bivirkninger

Mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diarré og kvalme. Desuden kan der forekomme hovedpine, svimmelhed, snurrende eller prikkende fornemmelse i hænder og fødder. 

Der kan komme blå mærker og tandkødet kan bløde. Der kan forekomme blod i urin eller i afføring. Skulle dette forekomme, er det vigtigt, at du kontakter egen læge.  


Komplikationer

Vær opmærksom på!

Hvis der kommer tegn på infektion i lysken (rødme, ømhed, smerter, feber), skal du kontakte egen læge.

Der vil meget sjældent kunne opstå tilfælde med kraftige hjertekramper eller blodprop i hjertet. I så fald skal du forblive indlagt til nærmere observation. 

I sjældne tilfælde kan det medføre akut operation af hjertet (bypass operation). 

Yderst sjældent kan der fremprovokeres blodprop i hjernen. 


I sjældne tilfælde kan der komme blødning fra lysken efter, at du er udskrevet. Læg dig på gulvet og pres hårdt med hænderne ca. 2 cm over blødningsstedet. Få evt. en pårørende til at hjælpe dig. 

Vigtigt: Falck /112 skal tilkaldes og du skal transporteres liggende til nærmeste skadestue. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

Version nr.: 104 / 2439, Dato: 02. februar 2018
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.

  1496757343_Sweden 

  Hoppa över köerna 

  Ersättning för vård i annat ESS-land
  LÄS MER

  ___________________________ 

  1496757343_Sweden 

  Patientinfo.   

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

  ___________________________ 

  1496757360_Norway

  Dine utgifter til operasjon blir dekket

  LES MER

  ___________________________ 

  Læs mere om
  HjerteCenter Mølholm

  Hent vores
  profilbrochure

  DK   SE   NO

  HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

  ___________________________

  PSH_rytmedoktor_foto_lille 

  Rytmedoktor.dk

  Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
   

  Facebook

  Besøg os på Facebook
  HjerteCenter Mølholm

  Dansk Facebook gruppe
  Atrieflimren

  Norsk Facebook gruppe
  Atrieflimmer og Atrieflutter 

  Speciallæger og behandlere
  Speciallæger:
  Peter Steen Hansen
  Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
  Håkan Walfridsson
  Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
  Henning Kelbæk
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Henrik Steen Hansen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Knud Erik Pedersen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Niels Peter Sand
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
  Hanne Maare Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Dorthe Svenstrup Møller
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Ib Christian Klausen
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Lars Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Flemming Davidsen
  Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
  Bent Raungaard
  Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
  Eric Steen Nielsen
  Speciallæge i kardiologi
  Maj-Britt Memhave Petersen
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Inge Wind
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Mette Skjødeberg Zwinge
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske