DU ER HER
    Patientinformation

Hjertesygdomme

76 42 74 20
Radiofrekvensablation, atrieflimren, hjerterytmeforstyrrelser KAG, PCI, stent, pacemaker

HjerteCenter Mølholm

Internationalt anerkendt hjertelæge og ekspert i behandling af hjerterytmeforstyrrelser

Peter Steen Hansen, dr.med., Ph.D., speciallæge i hjertesygdomme og ejer af HjerteCenter Mølholm, har siden 1995 primært beskæftiget sig med behandling af forstyrrelser i hjertets rytme – og i helt særlig grad med behandling af atrieflimren (forkammerflimren). Han har været pioner i Skandinavien i udvikling af ablation (varmebehandling) for atrieflimren – helt tilbage fra 1997. Siden et uddannelsesophold i 1998-99 hos den verdenskendte professor Karl Heinz Kuck i Hamborg, har han foretaget mere end 5.000 ablationsbehandlinger for hjerterytmeforstyrrelser. Han er således den hjertelæge i Skandinavien, der har foretaget flest af disse behandlinger. Og, ved et konstant fokus på at optimere sikkerheden, har han efterhånden fået risikoen ved denne type indgreb ned på et ekstremt lavt niveau. Han har igennem de sidste 20 år været meget engageret i uddannelse, og har været ”fødselshjælper”, specielt for ablation af atrieflimren, på mange universitetscentre i Skandinavien og internationalt. Samtidigt har han været i front, hvad forskning og udvikling angår, og var primus motor i det skandinavisk/tyske studie MANTRA-PAF, som har været et afgørende studie for internationale guidelines i forhold til at anbefale ablationsbehandling ved atrieflimren. 

 

Som patient på Hjertecenteret er du sikker på at den samme speciallæge tager sig af dig, fra du kommer til du går. Og som du altid kan komme i kontakt med, også i tiden efter behandlingen. Det er således dit forløb, der er i centrum.
Glade patienter på grund af flotte behandlingsresultater og gode oplevelser hos os er et afgørende bidrag til vores arbejdsglæde.

 

Behandlinger der udføres på HjerteCenter Mølholm

 • Radiofrekvensablation (”varmebehandling” eller ”brænding”) – af såvel atrieflimren som andre hjerterytmeforstyrrelser
 • Undersøgelse af hjertets kranspulsårer (KAG; CT-KAG) og ballonbehandling med stent (PCI)
 • Undersøgelse for hjertesygdom med EKKO-scanning, hjerterytmeoptagelse, døgn-blodtryksmåling m.m.
 • Implantation af pacemaker, hjertestarter (ICD) og hjertesvigtpacemaker (CRT)
 • Lukning af hul i hjerteskillevæggen (ASD/PFO) og lukning af venstre forkammers hjerteøre (aurikel) 

Hjerte-CT

Hjerte-CT scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer.
Undersøgelsen foregår i CT-klinikken, indgang D, Brummersvej 1.


Der gives kontrastvæske i en blodåre i din armbøjning, som efterfølgende gør det muligt at se dine kranspulsårer i scanneren.
Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko.Der er visse forberedelser du skal gøre, for at undersøgelsen kan gennemføres.
Du kan læse mere herom i patientinformationen Hjerte-CT
 

Se iøvrigt patientinformationer ovenfor for konkrete behandlinger.


Patientudtalelser_435_knap

 

...

HELSE   Udgave 06 / juni 2018
Peter Steen Hansen medvirker i Tema-artikel om HJERTET
"Hjerteflimmer, øger risiko for blodprop i hjernen" LÆS MERE
 

...

OBS! HJERTECENTER VARDE
flyttede pr. 1. maj 2017 til Privathospitalet Mølholm   LÆS MERE 


Print
Priser

Alle priser er vejledende, og bekræftes endeligt ved konsultation med speciallæge eller sygeplejerske.
Forbehold for fejl. Ret til ændringer forbeholdes. Vejledende priser per behandling rev. 12. oktober 2018.

Beskrivelse
Priser

Oversættelse af diagnose, journal el.lign. til fremmedsprog faktureres efter regning.

Denne behandling tilbydes i Vejle

Hjerte-CT-scanning med kontrast

Indholdsfortegnelse

Du er henvist til en såkaldt hjerte-CT-scanning og kan i det følgende læse om undersøgelsen

Formål

Hjerte-CT-scanning er en avanceret undersøgelse af hjertets kranspulsårer. Formålet med undersøgelsen er oftest at finde ud af, om dine symptomer skyldes åreforkalkning, og om du skal tilbydes medicinsk behandling, ballonudvidelse eller by-pass operation. I enkelte tilfælde foretages undersøgelsen forud for hjerteklapoperation, ved hjertesvigt og før opstart af medicinsk behandling ved rytmeforstyrrelse. I sjældne tilfælde udføres undersøgelsen til afklaring af medfødt hjertesygdom.


Forberedelse

Blodprøve

Hvis du skal have kontrast, har vi brug for en blodprøve, som måler dine nyrers funktion. Hvis du har normal nyrefunktion, skal blodprøven være taget inden for 3 måneder før undersøgelsen. Har du nedsat nyrefunktion må blodprøven ikke være mere end 8 dage gammel. Hvis du ikke har fået taget blodprøven på Privathospitalet Mølholm, skal du få taget blodprøven enten ved egen læge eller nærmeste sygehus.


Medicin

En vigtig forudsætning for at opnå skarpe billeder af kranspulsårerne er, at pulsen er lav. I nogle tilfælde er det nødvendigt med ekstra pulsnedsættende medicin. Hvis du ikke allerede har fået udleveret medicinen ved dit besøg hos HjerteCenter Mølholm, vil den være sendt sammen med denne information.

Det er vigtigt, at du på undersøgelsesdagen tager den tilsendte medicin mindst 2 timer før undersøgelsen, ligesom du blot skal indtage din sædvanlige medicin. 

Er du i behandling med Orabet, Glucophage, Metformin eller Avandamet, skal du holde pause med dette fra 2 dage før undersøgelsen. Hvis du har nedsat nyrefunktion må du først starte med denne form for medicin igen, hvis en blodprøve, du skal have taget hos din egen læge efter 3-5 dage, viser, at nyrefunktionen er uændret fra tidligere.

Det er vigtigt at pointere, at indtagelse af Viagra, cialis eller andre potensfremmende midler ikke er tilladt mindre end 72 timer før undersøgelsen.


Kontrastvæske

Da du skal have kontrast sprøjtet ind i en blodåre i armen, er det vigtigt, at du drikker rigeligt væske (dvs. 2-3 liter vand, saft etc.) dagen før og på undersøgelsesdagen. Dette fremmer udskillelse af kontraststoffet gennem nyrerne. Hvis du tidligere har haft overfølsomhedsreaktioner over for kontrastvæske eller lider af nyresygdom, er det vigtigt, at du oplyser personalet om dette.


Fødeindtagelse/tobak

Indtagelse af kaffe, te, cola, energi-drikke eller andre koffeinholdige drikkevarer er ikke tilladt de sidste 4 timer før undersøgelsen. Øvrig væskeindtagelse er som anført ovenfor vigtig. Rygning og indtagelse af fast føde er ikke tilladeligt de sidste 2 timer før undersøgelsen. Alt sammen for at sikre, at pulsen ikke stiger uhensigtsmæssigt og dermed kan give dårligere billedkvalitet.


Selve undersøgelsen

I CT-klinikken modtages du af CT-radiografen, der stiller dig enkelte spørgsmål og anlægger et tyndt plastrør i en blodåre i armbøjningen. Ved behov tilbydes du afslappende medicin.

Du inviteres ind i undersøgelsesrummet, hvor CT-scanneren står.

Du får sat elektroder på brystet, så hjerterytmen kan registreres.

Personalet informerer om undersøgelsen og laver vejrtrækningsøvelser med dig. Det er vigtigt, at du kan holde vejret i ca. 10 sek. ad gangen.

Umiddelbart før undersøgelsen får du 2 pust nitroglycerin under tungen. Dette udvider hjertets kranspulsårer, således at de bedre ses på scanningen. Hvis du tidligere har haft bivirkninger af nitroglycerin, skal du sige det til personalet forinden. Det kan være nødvendigt at give pulsnedsættende medicin ind i blodåren.

Kontrastvæsken gives gennem plastrøret i armbøjningen. Kontrasten kan give en forbigående varmefornemmelse i kroppen og hos nogle også en metalagtig smag i munden. Dette er normalt og helt ufarligt.

Undersøgelsen er smertefri og forbundet med yderst beskeden risiko. I enkelte tilfælde optræder der forbigående nyrepåvirkning. Sjældent opstår nældefeber og kun ekstremt sjældent sværere overfølsomhedsreaktioner.

Scanneren er ikke ret dyb, og selv personer med klaustrofobi kan som regel gennemføre undersøgelsen uden problemer.


Tidsforbruget i forbindelse med undersøgelsen er 1-2 timer. Selve scanningen varer kun få sekunder og noget af tiden vil derfor være ventetid. Det kan derfor være en god ide at medbringe en bog eller lignende.


Efter undersøgelsen

Du kan tage hjem 1/2 time efter undersøgelsen. Der er ingen begrænsninger i fysisk udfoldelse efter undersøgelsen, og du kan umiddelbart genoptage dit arbejde. Husk at drikke 2-3 liter væske det første døgn efter undersøgelsen.


Svar på undersøgelsen

Du kan regne med at få brev om resultatet af undersøgelsen indenfor 1 uge. Der er desuden ofte planlagt en opfølgende ambulant kontrol.


Hvis du har spørgsmål om undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte sekretariatet direkte på telefon 76 42 74 37. 


Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

CT-klinikken

Version nr.: 104 / 3047, Dato: 01. oktober 2018
Patient-
information
Book tid online
Bestil tid til konsultation,
når det passer dig.
Kontakt
Tak for din indsendelse.
Vi kontakter dig i tidrummet 8-16 på hverdage.

  1496757343_Sweden 

  Hoppa över köerna 

  Ersättning för vård i annat ESS-land
  LÄS MER

  ___________________________ 

  1496757343_Sweden 

  Patientinfo.   

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid flimmer

  Lille_PI_pil_hojre_sideRFA vid arytmi 

  ___________________________ 

  1496757360_Norway

  Dine utgifter til operasjon blir dekket

  LES MER

  ___________________________ 

  Læs mere om
  HjerteCenter Mølholm

  Hent vores
  profilbrochure

  DK   SE   NO

  HCM_Profilbrochure_veHENT_knap_web

  ___________________________

  PSH_rytmedoktor_foto_lille 

  Rytmedoktor.dk

  Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.
   

  Facebook

  Besøg os på Facebook
  HjerteCenter Mølholm

  Dansk Facebook gruppe
  Atrieflimren

  Norsk Facebook gruppe
  Atrieflimmer og Atrieflutter 

  Speciallæger og behandlere
  Speciallæger:
  Peter Steen Hansen
  Klinikchef, Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr. med
  Håkan Walfridsson
  Speciallæge i kardiologi/ elektrofysiologi, overlæge, dr.med
  Henning Kelbæk
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Henrik Steen Hansen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Knud Erik Pedersen
  Speciallæge i kardiologi/PCI, overlæge, dr. med
  Niels Peter Sand
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, ph.d.
  Hanne Maare Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Dorthe Svenstrup Møller
  Speciallæge i kardiologi, ph.d.
  Ib Christian Klausen
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Lars Søndergaard
  Speciallæge i kardiologi, overlæge, dr. med
  Flemming Davidsen
  Klinikchef, speciallæge i intern medicin og kardiologi
  Bent Raungaard
  Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.
  Eric Steen Nielsen
  Speciallæge i kardiologi
  Maj-Britt Memhave Petersen
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Inge Wind
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske
  Mette Skjødeberg Zwinge
  Intensiv- og kardiologisk sygeplejerske