DU ER HER
    Undernavigation

Inden din behandling/operation

Indholdsfortegnelse

Ventetid inden behandling

Ring gerne og hør, hvornår undersøgelse og eventuel operation kan finde sted. Typisk vil forundersøgelse ske indenfor en uge til 14 hverdage, og operation typisk indenfor 14 hverdage fra forundersøgelse.

 

Læger, speciallæger og behandlere

Alle læger på Privathospitalet Mølholm er uddannede og autoriserede speciallæger i Danmark. Du kan finde mere information omkring den enkelte læge eller behandler under personale.

 

Transport til og fra Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm varetager ikke transport til og fra hospitalet. Vi er naturligvis behjælpelige med at bestille Falck eller Taxi, når du som patient skal hjem. Flere sundhedsforsikringsselskaber afholder transportudgifter for deres patienter til og fra hospitalet. 

 

Undersøgelse før indlæggelse

Du aftaler tid til en forundersøgelse ved vores sekretærer. Speciallægen, der foretager forundersøgelsen vil være den samme, som foretager en eventuel operation eller anden behandling. Ved forundersøgelsen informeres du som patient om behandlingsmulighederne og behandlingsforløbet. Ved behov kan der tages blodprøver, røntgen og eventuel MR-skanning i forbindelse med forundersøgelsen – også selv om dette ikke er aftalt på forhånd. Hvis du eventuelt tidligere har fået taget røntgenbilleder eller andre undersøgelser der er relevante at rekvirere, indhentes disse fra det offentlige sygehusvæsen eller andre privathospitaler. 

Hvis der er behov for en operation, kan denne bookes ved forundersøgelsen for privatbetalere, - ellers bookes operationen først når forsikringsselskabet har givet accept på behandlingen, efter at det har modtaget kopi af journalen fra forundersøgelsen. 

Forud for indlæggelsen udleveres spørgeskemaer vedrørende helbredstilstand af hensyn til bedøvelsen, liste over sædvanlig medicin og samtykkeerklæring til behandling, som du bedes udfylde og returnere, så vi har den i god tid inden operationen. 

 

Hvad skal du huske at medbringe ved indlæggelse

Som patient på Privathospitalet Mølholm skal du medbringe din vanlige medicin, specielle hjælpemidler som du bruger i hverdagen (høreapparat, stok, blodsukkerapparat m.v.), toiletartikler, morgenkåbe, tøj og sko, hjemmesko, eventuelt læsestof eller musik som kan være rart at lytte til under indlæggelsen eller under operationen. Husk selv høretelefoner. 

 

Alkohol og rygning ved operation

Alkohol og rygning påvirker resultatet af din operation.

Når du skal opereres, er det derfor vigtigt, at du forbereder dig til operationen. Derved skaber du de bedste forudsætninger for et godt resultat.

Vi beder dig venligst læse pjecerne om Alkohol og rygning på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
Klik på links nedenfor:


Alkohol og operationer

Rygning og operationer 


Hospitalet og sengestuerne er røgfrie, men der mulighed for, som både indlagt patient og pårørende, at ryge udenfor på terrassen. 

 

Modtagelse ved indlæggelse

Du skal som patient henvende dig i receptionen på sengeafdelingen. Her vil sygeplejersken tage imod dig og vise dig til rette på stuen. Herefter bliver du gjort klar til operation. Ved nogle operationer tages blodprøver ved indlæggelsen. Du vil før operationen blive tilset af såvel narkoselægen som speciallægen, der skal operere dig. er har du mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål, som ikke blev berørt ved forundersøgelsen. 

 

Besøgstid for pårørende

Der er fri besøgstid på Privathospitalet Mølholm, - dog vil vi bede dig som pårørende, at vise hensyn til såvel patient som medpatient på stuen, så behov for ro og hvile kan imødekommes. 

Af hensyn til middagshvil beder vi patienten om ikke at have besøg på stuen i tidsrummet 12.00 og 14.00. 
 

Under operation og opvågning
På opvågningsstuen kan du ikke besøge patienten, med mindre du er forældre til indlagte børn.

Du er velkommen til at opholde dig i venteværelset eller i dagligstuen, mens patienten er til operation og på opvågningsstuen.

 

Patientforespørgelser

Privathospitalet Mølholm har tavshedspligt og kan derfor ikke uden patientens samtykke give oplysninger om patientens tilstand.

Det er tilladt at benytte mobiltelefon på hospitalet, så du kan kontakte din pårørende på denne måde.

 

Sengestuer

Under dit ophold hos os indlægges du på tosengsstuer.

 

Telefon, radio og TV på sengestuerne

Der er telefon til hver seng og der er TV på stuen. Der findes ingen radio. Egne mobiltelefoner må anvendes på stuerne - husk selv høretelefoner. 

 

Egen computer under indlæggelse

På hver stue er det muligt at tilslutte din egen computer til internettet med trådløs opkobling. Sygeplejerskerne vil være behjælpelige med tilslutningen. 

 

Mad under indlæggelse 

Morgenmad serveres, når det ønskes. 

Frokost serveres efter kl. 12.00. 

Aftensmad serveres fra ca. kl. 17.30. 

 

Der er mulighed for at spise enten på stuen eller i pavillonen og dagligstuen. I pavillonen er der en dejlig udsigt ud over det smukke Vejle.
Kaffe kan altid serveres – også for pårørende. Der kan serveres mælk, juice, sodavand, øl eller vin til maden efter ønske.

 

Diætkost  eller slankemad

Det er muligt at opfylde individuelle ønsker om kost. Sygeplejerskerne på sengeafdelingen vil tage imod dine ønsker under indlæggelsen. 


Mad til pårørende

Det er muligt mod betaling at bestille frokost og aftensmad til dine pårørende inden kl. 9.15 samme dags formiddag. 


Overnatningsmuligheder

Læs mere om hvilke hoteller tæt på Privathospitalet Mølholm der tilbyder 10% rabat, hvis du er patient eller pårørende til en patient. LÆS MERE
 

Information og spørgsmål under indlæggelsen 

Før operation vil du blive tilset af såvel narkoselæge som den speciallæge, der skal operere dig, her har du mulighed for at få svar på eventuelle spørgsmål. 

Efter operationen tilses du igen af speciallægen som informerer dig om indgrebet. Herefter holder speciallægen sig telefonisk orienteret om din tilstand via kontaktsygeplejersken. Ved behov kan speciallægen tilkaldes. Den daglige pleje, observation og information varetages af sygeplejerskerne. På afdelingen er der tilknyttet fysioterapeuter som kan informere dig om relevante forholdsregler i forbindelse med operationen. 

 

Når du skal udskrives

Udskrivelsesdato og tidspunkt aftales normalt allerede ved forundersøgelsen. Sygeplejersken hjælper dig som patient med alt omkring udskrivelsen: F.eks. hjemmehjælp, hjemmesygepleje, bestilling af Falck. Sygeplejersken udleverer også smertestillende medicin eller recept til den første tid efter operationen. 

 

Kan man som patient læse sin egen journal?

Ja, sammen med lægen som opererede dig. Ved udskrivelse får du en kopi af din journal med eller tilsendt. 

 

Journal på andet sprog

Ønsker du oversættelse af din journal til et andet sprog, kan dette mod betaling foranlediges. 

 

Diskretion og information til egen læge

For at sikre den bedst mulige behandling vil vi i nødvendigt omfang udveksle helbredsoplysninger der er relevante for din behandling med din egen læge, andre hospitaler, laboratorier samt evt. hjemmepleje. Hvis et forsikringsselskab betaler for behandlingsforløbet får dette altid information. 

Hvis du ikke ønsker udveksling af helbredsoplysninger med førnævnte instanser, skal du selv frabede dig dette, ved skriftligt at informere Privathospitalet Mølholm. 

Al anden udveksling af oplysninger om din behandling (f.eks. til pårørende eller kommunen) forudsætter at du har afgivet et konkret skriftligt samtykke til dette. 

Ovenstående information fremgår af vores indkaldelsesbreve.

Ved operation og indlæggelse udfyldes en samtykkeerklæring til behandling.

 

Tavshedspligt

Privathospitalet Mølholm har tavshedspligt. Journaloplysninger registreres hos os og ikke andre steder. Du kan således blive behandlet anonymt. Oplysninger videregives ikke til andre sundhedsinstanser, med mindre du skriftligt har bedt om dette. 

 

Videregivelse af oplysninger

Er din operation eller behandling betalt af dit forsikringsselskab, er vi forpligtet til at sende en kopi af din journal. Din arbejdsgiver får ikke noget at vide om din operation.

 

Betaling

Priser for undersøgelse og operation fremgår af vores prislister, se under det enkelte speciale. 

Hvis forsikringsselskabet har givet accept på undersøgelse og behandling, sender Privathospitalet Mølholm faktura til dem. Hvis ingen accept foreligger, skal du som patient selv betale. Betaling foregår før operationen med Dankort, MobilPay eller bankoverførsel. Det er ikke muligt at afbetale operationen.  

 

Genoptræning efter behandling

Vore fysioterapeuter giver under indlæggelsen vejledning i forskellige øvelser eller teknikker, som du kan anvende for at opnå bedst mulig genoptræning efter din operation. Fysioterapeuten udleverer skriftlig instruktion. Nogle gange kan der være tale om efterkontrol hos vore fysioterapeuter, andre gange henviser vi til det offentlige sygehusvæsen, eller til privat fysioterapi i nærheden af dit hjem. 

 

Lån af træningsudstyr og hjælpemidler 

Når det drejer sig om midlertidig hjælp såsom stokke, toiletforhøjer, badebænk, gribetang, skohorn, strømpepåtager m.m., kan du som patient låne udstyr hos os. Hvis du har brug for vedvarende hjælp såsom gåvogn med hjul, rollator eller bækkenstol m.m., formidler vi hjælp via Hjælpemiddelcentralen i nærheden af din bopæl. Midlertidig udlånt udstyr afleveres i Receptionen ved kontrollen efter operationen.