Anders Faarup Britze

Anders Faarup Britze

Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme

Curriculum vitae

Anders Faarup Britze er speciallæge i øre-næse-halssygdomme med subspecialisering inden for øre-området.

 

Han har arbejdet som speciallæge på flere universitetshospitaler og har derigennem opnået bred erfaring inden for både høretab, tinnitus og svimmelhed samt inden for andre sygdomme i ydre-, mellem-  og indre ører. Til dagligt arbejder han som ørekirurgisk overlæge på øre-næse-halskirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital, hvor han både behandler almindelige øre-lidelser men også varetager højtspecialiserede funktioner – herunder særligt cochlear implantation. Herudover har han et bredt repertoire inden for anden høreforbedrende kirurgi og kirurgi på kronisk syge ører (Kolesteatom/benæder). Sidstnævnte har været hans forskningsmæssige fokus, og han har en Ph.d. inden for molekylærbiologien ved kronisk mellemøresygdom, ligesom han fungerer som lektor ved Aarhus Universitet inden for øre-næse-halssygdomme.

 

Han er bestyrelsesmedlem i Dansk Otokirurgisk Selskab og er medlem af Dansk selskab for vestibulogi samt Dansk selskab for otolaryngologi, hoved- og halskirurgi.


Til top