Bent Lund

Bent Lund

Klinikchef, speciallæge i ortopædkirurgi

Uddannelse
2013 -
Overlæge og specialeansvarlig Ortopædkirurgisk Afd. Hospitalsenheden i Horsens.
2005 - 2013
Overlæge, Idrætstraumatologisk sektor, Universitetshospitalet THG i Århus.
2003 -
Diplomlæge i Idrætsmedicin.
2002 -
Afdelingslæge, Idrætstraumatologisk sektor, Universitetshospitalet THG i Århus.
2000 -
Speciallæge i Ortopædisk kirurgi.
1990 -
Lægevidenskabelig kandidateksamen, Aarhus Universitet.
Erfaring
2013 -
Lægekonsulent Privathospitalet Mølholm.
2008 - 2015
Lægekonsulent Aleris-Hamlet Privat Hospital Aarhus.
Videnskab og undervisning
  • Publiceret et større antal videnskabelige artikler vedr. knæ og hoftekirurgi.
  • Deltaget i et stort antal nationale og internationale kurser i idrætsmedicin, knæ-kirurgi og ledbåndskirurgi.
  • Arrangør af og undervist på talrige kurser i idrætsmedicin, knæ- & artroskopisk kirurgi.
Faglige medlemskaber
  • 2018- Medlem af Hip Commitee ESSKA
  • 2009-2014 Bestyrelses medlem SAKS
  • Siden 2012 Formand for Dansk Hofteartroskopi Register DHAR. Har været med til at stifte og oprette registeret, som er det første nationale hofteartroskopi register i verden.

Til top