Bent Raungaard

Bent Raungaard

Speciallæge i intern medicin og kardiologi, ph.d.

Curriculum vitae

Uddannelse

1991   Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet

2001   Ph.d.-grad i medicin, Aarhus Universitet

2004   Speciallæge i intern medicin

2006   Speciallæge i kardiologi

 

Erfaring 

Siden 2014      Speciallægekonsulent, Privathospitalet Mølholm

2010 - 2014     Speciallæge, Ciconia Aarhus Privathospital

Siden 2010      Overlæge, Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital

2008 - 2010     Overlæge, Kardiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

2006 - 2008     Afdelingslæge, Kardiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital

 

Særlige kompetencer

Åreforkalkning

Hjertekarsygdom

Blodprop i hjertet

Forhøjet kolesterolindhold i blodet

 

Videnskab & Undervisning

Underviser for lægestuderende ved Aarhus og Aalborg Universitet

Underviser og foredragsholder nationalt og internationalt indenfor hjertespecialet

Forsker indenfor områderne åreforkalkning, kolesterolforstyrrelser og hjerterehabilitering

Forfatter til artikler i danske og internationale videnskabelige tidsskrifter

Medforfatter til rapporter og holdningspapirer under Dansk Cardiologisk Selskab

Medforfatter til kapitler i den Nationale Behandlings Vejledning (NBV)

Medforfatter til lærebog om klinisk ernæring (Munksgaard)

Vejleder for Ph.d.-studerende

 

Faglige medlemskaber

Lægeforeningen

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS)

European Society of Cardiology (ESC)

Formand for arbejdsgruppe om medicinsk behandling af akut koronart syndrom under DCS

Medlem af flere andre arbejdsgrupper under DCS

Medlem af flere udvalg under DCS


Til top