Bo Dilling Hansen

Bo Dilling Hansen

Speciallæge i anæstesiologi

Curriculum vitae

Bo Dilling Hansen, speciallæge i anæstesiologi siden 1985, uddannet ved universitetshospitalerne
Sahlgrenska Sjukhuset og Östra Sjukhuset i Gøteborg og i Aalborg, samt centralsygehusene i Uddevalla og Randers.


1990 overlæge på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg

1997 adm. overlæge

1998 specialeansvarlig overlæge i intensiv terapi.


Har ansvar for ca. 1200 anæstesier årligt, hvoraf 300 er børneanæstesier.

Spidskompetencer og ekspertviden indenfor intensiv terapi, respirations- og kredsløbs-fysiologi, luftvejshåndtering samt. medicinsk teknologivurdering.


Aktuelt forskningsaktiv med Mikrodialysestudier af vævsgennemblødning og muskelstofskifte.
Aktuelt hovedprojekt, Rapid Response Systemer med nylig præsentation af danske resulter på 5. Internationale RRS-konference.


Til top