Claus Varnum

Claus Varnum

Speciallæge i ortopædkirurgi, hoftekirurg, Ph.D.

Curriculum vitae

Uddannelse

2002:  Lægevidenskabelig kandidateksamen, Aarhus Universitet

2013:  Speciallæge i ortopædisk kirurgi

2016:  Ph.d. ved Syddansk Universitet omhandlende forskellige typer af slidflader i hofteproteser
 

Ansættelser

2013:  Afdelingslæge i Sektor for Hofte- og Knæalloplastik, Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus

2018:  Overlæge og leder af Sektor for Hofte- og Knæalloplastik, Ortopædkirurgisk Afdeling, Vejle Sygehus
 

Forskning/undervisning

Har publiceret 10 artikler i internationale videnskabelige tidsskrifter

Medvejleder ved flere forskningsprojekter - herunder ph.d.-studier

2018-2020: Leder af kursus i hofte- og knæproteser for kommende danske speciallæger i ortopædisk kirurgi
 

Videnskabelige opgaver

2015: Medlem af Videnskabeligt Udvalg under Dansk Ortopædisk Selskab

2017: Medlem af styregruppen for Dansk Hoftealloplastik Register

2017: Medlem i intervision group under Network of Orthopaedic Registries of Europe (NORE) - European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

 

Medlem af videnskabelige selskaber

Dansk Ortopædisk Selskab

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastikkirurgi


Til top