Dan Blohm

Dan Blohm

Speciallæge i ortopædkirurgi

Curriculum vitae

1991, lægevidenskabelig kandidateksamen, Århus Universitet
2001, speciallægeanerkendelse i ortopædisk kirurgi
2001, afdelingslæge, Knæ- og bækkensektor, Universitetssygehuset i Århus
2004, overlæge, alloplastiksektor, Vejle Sygehus
2002-2007, konsulent vedr. knæledslidelser, Friklinikken i Brædstrup

Kurser og kongresser
Har deltaget i en række nationale og internationale kongresser vedr. slidgigtsproblemer i knæled.


Til top