Hans Viggo Johannsen

Hans Viggo Johannsen

Klinikchef, speciallæge i ortopædkirurgi

Curriculum vitae

Overlæge, sektorchef, Klinisk lektor ved Aarhus Universitet

Sektion for skulder- og albuekirurgi, Ortopædkirurgisk Afdeling E, Aarhus Universitetshospital. 

 

Uddannelse / ansættelser

1980 Lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet. 

1989 Undervisningsstilling i ortopædisk kirurgi, Aarhus Universitetshospital.

1994 Speciallægeanerkendelse i ortopædisk kirurgi.

1997 Overlæge Sektion for Skulder og Albuekirurgi, Århus Universitetshospital

 

2001-07 Konsulent Mølholm Privathospital (skulder og albuekirurgi)

2007-10 Cheflæge Eira Privathospital, (skulder og albuekirurgi)

2010- Partner Privathospitalet Mølholm  P/S (skulder og albuekirurgi)

 

Faglige hverv og medlemskaber

 • 42 publikationer (peer reviewed) heraf 33 i internationale tidskrifter 9 ikke peer reviewed publikationer i fagtidskrifter  heraf 2 bogkapitler i internationale lærebøger 
 • Over 150 foredrag, hovedsageligt ved internationale kongresser 
 • Over 100 inviterede foredrag eller gæsteforelæsninger nationalt og internationalt, 
 • Medlem af "The Medical Control Comission", World Union of Karate Organisations1984 - 87.
 • Medlem af Århus Amtsreservelægeråds Uddannelsesudvalg. Marts 1990 - marts 1991.
 • Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi 1998-2002, næstformand 2002-2004 og formand 2006-2010
 • Peer reviewer; Ugeskrift for Læger, Acta Orthop Scand, Journal of Shoulder and Elbow Surgery, British Journal of Sports Medicine.
 • Medlem af Kvalitetsudvalget Århus Kommunehospital 1998-2004
 • National delegate, The European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow SECEC/ESSE  2003-2007
 • Medicinsk teknologivurdering af kirurgisk behandling af patienter med udvalgte og hyppige skulderlidelser. Region Midt og Nord. Medforfatter. 2013
 • Nationale kliniske retningslinjer for  diagnostik og behandling af visse udvalgte skulderlidelse 2014 (følgegruppen)
 • Medlem af Programme Committee , The European Society for Surgery of the Shoulder and the Elbow SECEC/ESSE 2007- 2012. 
 • Medlem af styregruppen Dansk Skulderalloplastik Register siden 2006.

Til top