Henrik Kjærulf Jensen

Henrik Kjærulf Jensen

Speciallæge i kardiologi, ph.d.

Curriculum vitae

Født: 1961

Sprog: Dansk, Engelsk og Tysk

 

Faglig profil: 

Har siden 1999 udført kateterablationer af alle typer hjerterytmeforstyrrelser herunder atrieflimren samt  implantation af pacemakere og ICD enheder. Har udført mere end 3.000 ablationer.

Forskningsmæssigt involveret i forskellige områder indenfor hjerterytmeforstyrrelser med hovedfokus på de  arvelige hjertesygdomme.

 

Uddannelse, specialisering:

2002  Doktor disputats, Aarhus Universitet: “The molecular genetic basis and diagnosis of familial hypercholesterolemia in Denmark” (Dan Med Bull 2002;49:318-45).

2001  Speciallæge i Kardio-vaskulære sygdomme, Sundhedsstyrelsen, Danmark.

1995  PhD afhandling, Aarhus Universitet: “Methods of mutation detection with special reference to the low density lipoprotein receptor gene in familial hypercholesterolemia”.

1989  Sundhedsstyrelsens tilladelse til selvstændigt virke som læge

1988  Sundhedsstyrelsens autorisation som læge. Autorisations ID (00BN7)

1988  Cand. med., Aarhus Universitet, Danmark.

 

Ansættelser (kronologisk):

2019 -       Klinisk Professor, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet.

2006 - 2019  Klinisk lektor, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet.

2003 -           Overlæge , Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, Skejby.

2001-2002    Specialuddannelse i invasiv hjerteelektrofysiologi ved I. Medizinische Klinik (Kardiologie/Angiologie), Universitätsklinikum Mannheim, Germany (Professor Martin Borggrefe).

1992-1995    Kandidatstipendiat ved Medicinsk-kardiologisk afdeling A  and Center for Medicinsk Molekylær Biologi, Aarhus Universitetshospital.

1988 - 2002 Klinisk uddannelse i intern medicin og kardiologi: Medicinsk-endokrinologisk afdeling M, Medicinsk-hæmatologisk afdeling, Medicinsk-kardiologisk afdeling A, Infektionsmedicinsk afdeling, og Hjertemedicinsk afdeling B, alle Aarhus Universitetshospital.

 

Konferencer og møder, hvor jeg deltager:

Europæisk Cardiologi Kongres (ESC)

Europæisk Arytmi Kongres (EHRA)

Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde

Medlemskab af faglige selskaber

Dansk Cardiologisk Selskab

Dansk Selskab for Intern Medicin

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)

 

Kurser og efteruddannelse:

Kursusleder og underviser flere gange årligt – European Surgical Institute, Norderstedt, Hamborg (BiosenseWebster). Det drejer sig om internationale kurser for såvel læger og teknikere indenfor kateterbehandling af hjerterytmeforstyrrelser herunder specielt atrieflimren.

Publikationer:

Forfatter/medforfatter til 155 publikationer i internationale peer-reviewed anerkendte tidsskrifter.

Se venligst https://orcid.org/0000-0003-1802-4302

 


Til top