Jens Peter Kroustrup

Jens Peter Kroustrup

Speciallæge i intern medicin og endokrinologi

Curriculum vitae

Uddannelse
1979: lægevidenskabelig embedseksamen, Århus Universitet
1991: speciallæge i intern medicin
1995: speciallæge i endokrinologi (hormon- og stofskiftesygdomme)

Erhverv
Overlæge ved medicinsk endokrinologisk afdeling, Aalborg Sygehus.
Postgraduat klinisk lektor i endokrinologi, Århus Universitet.

Særligt interesseområde: Har siden 1996 overvejende været beskæftiget med overvægtssygdomme. 


Til top