Louise L. Bechmann Zaupper

Louise L. Bechmann Zaupper

Speciallæge i børnesygdomme

Curriculum vitae

Louise Lamdahl Bechmann Zaupper (1971)

Speciallæge i børnesygdomme


Lægelig uddannelse

1999   Medicinsk kandidat fra Århus Universitet

(klinik ophold l´hopital du Nord i Grenoble, Frankrig)

2011   Speciallæge i pædiatri

Ekspertforløb i pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring (forventes godkendt 2019)

 

Erfaring indenfor børnesygdomme

2001 - 2002   Reservelæge ved Børneafdelingen, Randers Centralsygehus                   

2002 - 2003   Introduktionsstilling i pædiatri, Skejby Sygehus

2004 - 2005   Reservelæge ved børneafdelingen, Randers Centralsygehus

2007 - 2011   Speciallæge uddannelse i Pædiatri, Skejby Sygehus og Regionshospitalet Viborg (lægelig ansvarlig for Psykosomatisk Team og ”Store børns afsnit”)

2011 - 2013   Vikar for afdelingslæge, Børneafdelingen, Kolding Sygehus (funktion i Gastroenterologisk team og lægelig ansvarlig for ”Spiseteamet”).

2014 - 2015  Afdelingslæge ved Børneafdelingen, Regionshospitalet Viborg (lægelig ansvarlig for Gastroenterologisk team)

2016 - 2018   Speciallæge ansættelse ved Børn og Unge, Århus Universitets Hospital

og Regionshospitalet Viborg med funktion indenfor subspecialet Gastroenterologi, hepatologi og ernæring.

2018 -             Speciallæge ansættelse, Børn og Unge, Århus Universitets Hospital. Lægelig ansvarlig for Spiserehabiliteringsteamet (højtspecialiseret funktion)

2018 -             Motilitetsklinikken, Great Ormond Street Hospital, London, 1,5 måned.

2018 -             Konsulent ved Privathospitalet Mølholm

 

Anden lægelig erfaring

2003 - 2004   Introduktionslæge, Gynækologisk/Obstetrisk afd., Horsens Sygehus

2005 - 2006   Reservelæge, Medicinsk afdeling, Dronning Ingrids Hospital, Nuuk,

2006                Introduktionsstilling, Anæstesiologisk afdeling, Regionshospitalet Viborg

2013 - 2014   Vikar for distriktslæge, Tasiilaq Sygehus, Østgrønland, 1,5 måned.

2015                Ansættelse ved Medicinsk gastroenterologisk og hepatologisk afdeling, Århus Universitets hospital

 

Særlige kompetencer

Sygdomme i mavetarmkanal og lever hos børn

Ernærings- og vækst-problemer

Spiseproblemer og sondeafvænning hos børn

 

Undervisning og Forskning:

Undervisning

1996                     Århus Universitet, Undervisning af medicinstuderende, faget Anatomi.

Vedvarende deltaget i undervisning af medicinstuderende og kollegaer indenfor mange forskellige områder af Pædiatrien.

2013                      Modtog Yngre Lægers Uddannelsespris

2016 -                    Underviser ved VIA University College, diætist studerende, Pædiatri kursus

2018 -                    Underviser ved Dagens Medicin, Praktiserende lægers efteruddannelse, Pædiatrikursus.

 

Artikel

”Protein-losing enteropathy after the Total Cavo-Pulmonary Connection: Impact of intravenous immunoglobulin Protein”. Louise B. Zaupper MD et al.

Congenital Heart Disease, 2011.

 

“Use of asthma medication during pregnancy and risk of specific congenital anomalies: A European case-malformed control study”.Garne E, Hansen AV, Morris J, Zaupper L et al. Allergy Clin Immunol. 2015.

 

Poster

”Cardiovaskulære følger af hypertension hos børn og unge”

Ved Regionshospitalet Viborg, Dansk Pædiatrisk Selskabs årsmøde

 

Præsentationer

2015            ”Børnedagene”, Dansk pædiatrisk selskab, Low FODMAP

2016            Danske børnegastroenterologers Årsmøde, Colon irritable

2017            Nefrologisk årsmøde, Dansk Pædiatrisk Selskab, Motilitetsundersøgelser hos børn.

 

Andet

Flere litteratur gennemgange mhp. at sikre faglighed.

2016 - 2017 Ansvarlig for Database for Biologisk Terapi, Børn og Unge, AUH.

 

Faglige medlemskaber

Den almindelige danske Lægeforening

Medlem af Dansk Pædiatrisk selskab (DPS)

Medlem af Dansk Selskab for Pædiatrisk Gastroenterologi, Hepatologi og Ernæring

(DaSPGHaN)

Medlem af Dansk Infektionspædiatrisk Selskab (DIPS)

Medlem af Dansk Ungdomsmedicinsk Selskab

Foreningen af Kvindelige Gastroenterologer

 

Kurser og kongresser:

Kurser og kongresser efter speciallægeuddannelsen, blandt andet:

2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

            Årligt symposium, Dansk selskab for pædiatrisk gastroenterologi, hepatologi og ernæring (DaSPGHaN)

2013, 2016, 2017, 2018

Årlig konference, Europæisk selskab for børne-gastroenterologi, hepatologi og ernæring (ESPGHAN)

2012             ”Udfordringer i forhold til den unge IBD patient”

2012             Infektionspædiatrisk Symposium, Dansk Infektionspædiatrisk Selskab

2012, 2013 Konference vedr. Funktionelle lidelser hos børn, Odense

2013            ESPGHAN Summerschool on Nutrition, Prag

2013            Nordisk konference, Sondeafvænning, København   

2016             Teoretisk og praktisk kursus i Gastroskopi, ved Århus Universitets Hospital

2018             Nordisk konference, Spiserehabilitering, Oslo

2018             ”Allergy day”, konference vedr. Komælks allergi

 

Andet:

Bestået EPLS - genoplivningskursus, Danish Resuscitaion Council

Deltagelse i ledelseskurser:

- LAS II, ”Kontaktlægeordningen i pædiatrisk regi”, 2010

- LAS III, ”Lægens ambulante funktion med henblik på at tilgodese uddannelse og produktivitet”, 2011

- ”Afdelingslægen som mødeleder” og ”Afdelingslægen som vejleder og coach” via Lægeforeningen.

Vedvarende interesse i kommunikation, og derfor deltaget i flere forskellige kommunikationskurser, bl.a. via Lægeforeningen og Sygehus Lillebælt. Desuden Mindfullness-kursus og supervisionskursus.


Til top