Marianne Kirkegaard

Marianne Kirkegaard

Klinikchef, speciallæge i neurologi

Curriculum vitae

Uddannelse:
1984 Student fra Øregaard Gymnasium, Hellerup, fra den matematiske linjes fysiske gren med slutkarakteren 9.8
1991 Medicinsk embedseksamen fra Københavns Universitet med slutkarakteren 9.0
2000 Speciallægeanerkendelse i specialet neurologi

Ansættelser:
1991 - 1992 Reservelæge ved Neurologisk Afdeling, Rigshospitalet
1992 - 1993 Turnusansættelse i Vejle Amt
1994 - 1995 Introduktionsstilling ved Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus
1996 - 1998 Kursusuddannelse i Neurologi bl.a. ved Odense Universitets Hospital
1999 - 2000 1. Reservelæge ved Neurologisk Afdeling, Vejle Sygehus
2000 Afdelingslæge ved Neurologisk Afdeling, Århus Kommune Hospital
2001 Klinisk assistent hos professor, overlæge, dr.med J. Jakobsen, Neurologisk Afdeling, ÅKH 
2002 Indskrevet ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus som Ph.d. studerende ved neurologisk afd. F. Ph.d. projektet omhandler udvikling af nye MR sekvenser til brug ved undersøgelse af Multipel Sclerose.

Andre funktioner:
1991 - 1992 København: Undervisning af fysioterapeut-studerende i faget neurologi ved Skolen for Fysioterapi.
1999 - 2000 Vejle Amt: Underviser i neurologi ved Amtets videreuddannelse af anæstesisygeplejersker
1999 Speciallæge konsulent ved Rehabiliterings Centret VejleFjord, Vejle.
2000 Tre ugers gæsteophold på National Hospital of Neurology, Queens Square, London med tilknytning til MS afdelingen (professor D.H.Miller) og afdelingen for neurogenetik (professor N.W. Wood).
2003 Indvalgt i bestyrelsen for DAREMUS (Dansk Selskab for Forskning i Multipel Sklerose)
2004 Ansat som vikarienende speciallæge ved Rehabiliteringscentret på Brædstrup Sygehus.
2005 Konsulent ved Privathospitalet Mølholm


Til top