Per Lundorff

Per Lundorff

Klinikchef, speciallæge i gynækologi og obstetrik, dr.med.

Curriculum vitae

Født 18. november 1949

 • Nysproglig student fra Viborg Katedralskole 1969.
 • Embedseksamen vinter 1980 Århus Universitet.
 • Autorisation 1982.
 • Svensk legimitation 1985.
 • Norsk legimitation 1986.
 • Svensk specialistkompetence i obstetrik/gynækologi juni 1986.
 • Dansk specialistkompetance i obstetrik/gynækologi 1986.
 • Norsk specialistkompetance i obstetrik/gynækologi 1987.
 • Antaget til forskeruddannelse 1988 ved Göteborgs Universitet.
 • Medicinsk doktorafhandling ved Göteborgs Universitet 15. marts 1991.

 

Ansættelser

Januar 1980 - marts 1981 Kirurgisk afdeling, Viborg Sygehus, Danmark

April - oktober 1981 Medicinsk afdeling, Moss Sykehus, Norge

Oktober 1981 - juni 1981 Uddevalla Centrallasarett, Sverige med 39 måneders gynækologi/obstetrik, 12 måneders kirurgi og 6 måneders anæstesiologi.

Juni 1986 - april 1990 Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg som avdelingsläkare (1. reservelæge), 47 måneder.

April 1990 - oktober 1990 Jubileumskliniken (gynækologisk onkologi) Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg som avdelingsläkare, 6 måneder.

November 1990 - marts 1991 Kvinnokliniken Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg som avdelingsläkare (1. reservelæge) 5 måneder.

April 1991 - februar 1992 Vagtbærende overlæge, Gynækologisk afdeling, Viborg Sygehus.

Marts 1992 - januar 1993 Konstitueret sideordnet overlæge samme sted.

Februar 1993 - februar 1995 Vagtbærende overlæge samme sted.

Marts 1995 - august 2005 Sideordnet overlæge samme sted.

Maj 2002 - Jan 2003 Vik. For overlæge ved Sahlgrenska Sjukhuset, Gøtebirg (ESGE enheden)

Juni 2004 - juli 2005 Stedfortrædende for ledende overlæge, Kvindeafdelingen, Viborg Sygehus

Februar 2005 - 31 januar 2008 Klinisk lektor sats B

August 2005 - juli 2006 Sideordnet overlæge, Skejby Sygehus, endometrioseteamet

August 2005 - Privathospitalet Mølholm, tilknyttet som konsulent

August 2006 - Sideordnet overlæge Kvindeafdelingen Viborg Sygehus

Siden august 2007 partner og klinikejer af gynækologisk klinik ved Privathospitalet Mølholm

 

Videreuddannelse

(Kurser udover de obligatoriske kurser i forbindelse med specialistuddannelsen):

 • Nordisk forskerkursus i perinatal epidemiologi med vægt på randomiserede kontrollerede undersøgelser. Gilleleje, Danmark, august 1987.
 • Kursus i "advanced pelviscopic surgery", 18-21 april 1989, University of Kiel, Kiel.
 • Kursus i endokrinologi, Novo Nordisk, 3. september 1991.
 • Östsvenska Gynekologsällskaps Vårmöte, Kalmar, 24. maj 1991.
 • Svenska läkaresällskapets Rikstämma, Stockholm, 28. - 30. november 1991.
 • Second International Symnposium on Gynecologic Surgery and prevention of adhaesions", Palm Beach, Florida, januar 1992.
 • 1st European Congress in Gynaecological Endoscopy and New Surgical Techniques (ESGE), Clermont-Ferrand, Frankrig 1992.
 • Workshop i Transcervikal kirurgi, 2. - 3. oktober 1992, Århus.
 • Kursus i Endoskopisk kirurgi, 26. - 28. oktober 1992, Göteborg, Sverige.
 • Clinical Course for Surgical Pelviscopy, 11. november 1992, University of Kiel, Kiel.
 • Training Course at the European Surgical Education Centre, Ethicon Endosurgery, Paris, 20. - 21. september, 1993.
 • Kursus i Gynækologisk endokrinologi, Novo Nordisk, 15. - 17. oktober 1993.
 • 2nd European Congress in Gynaecological Endoscopy and New Surgical Techniques (ESGE), Heidelberg, Tyskland, 19. - 24. oktober 1993.
 • Risk benefit aspects of hormone replacement treatment in the menopause - A Nordic Workshop, Ciba-Geigy, Lillehammer, Norge 29. - 31. oktober 1993.
 • Kursus i hysteroskopi og laparoskopi, Skejby Sygehus, 15. - 16. januar 1994.
 • Kursus i præeklampsi og laparoskopisk kirurgi, Skejby Sygehus, 14. - 15. marts 1994.
 • Nordisk kongres i Gynækologi og Obstetrik (NFOG), Oulo, Finland, 6. - 11. juni 1994.
 • Studiebesøg ved Sentralsygehuset i Akershus, Norge, 14. oktober 1994.
 • Kursus i endokrinologi, Pro et Contra, Novo Nordisk, 29. oktober 1994.
 • Aspekter ved Endoskopisk Abdominalkirurgi K-97, DAS, Odense Sygehus, 14. november 1994.
 • World Congress on Gynecologic Endoscopy and Infertility, Jerusalem, Israel 26. februar - 3. maj 1995.
 • Baltic Congress, Malmø, 25. - 27. maj 1995. (Egen forelæsning om Ectopic pregnancy).
 • Experts Conference - Satellite Symposium. Tuboperitoneal Infertility and Ectopic Pregnancy, Vichy, France, 14. - 16. juni 1995.
 • 15th World Congress on Fertility and Sterility, Montpellier, Frence, 17. - 22. juni 1995.
 • Novo Nordisk møde, København, 27. - 28. oktober 1995.
 • 4th European Congress in Gynaecological Endoscopy and New Surgical Techniques (ESGE), Bruxelles 6. - 9. december 1995.
 • "Third International Symposium on Gynecologic Surgery and prevention of adhesions", San Diego, Californien, februar 29. februar - 3. marts 1996. (Egen forelæsning om adhærenceprofylakse).
 • Nordisk kongres i Gynækologi og Obstetrik (NFOG), Stockholm, juni 1996
 • 5th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy and New Surgical Techniques (ESGE), Bratislava, Slovakiet,18-21 september 1996
 • Kikkertkirurgi i Bughulen, Konsensuskonference, DSI Institut for Sundhedsvæsen, København, 3-5 marts 1997
 • 15th FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, Copenhagen 3-8 august 1997
 • 4th Peritoneum and Peritoneal Access Meeting, Gothenburg, Sverige, 16-19 September 1997
 • 1st International Congress of Gynecological Endoscopy, Barcelona 8 - 10 October 1997
 • 6th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Birmingham, 7 - 12 december, 1997
 • NFOG, Århus, Danmark, 23-26 Maj, 1998
 • Microendoscopy in Obstetrics and Gynecology, Leuven, Belgien, 28 - 29 May 1998
 • 14th Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), Gothenburg, Sverige, 21-24 Juni 1998
 • 16th World Congress on Fertility and Sterility, San Fransisco, USA, 3-9 Oktober 1998
 • 7th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Lausanne, Schweiz, 6-9 December 1998
 • 8th Annual Congress of The International Society for Gynecological Endoscopy, Montreal, Canada, 25 - 28 April 1999
 • 8th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Stockholm, Sverige, 16-18 September, 1999
 • Workshop i Endometriosebehandling, Koldinghus Hotel, 9-10 marts 2000
 • NFOG, Oslo, 3 - 6 juni, 2000
 • Infertility 2000, Edinburgh, 31 juli - 2 august, 2000
 • AAGL 29th annual meeting, Global congress of gynaecologic endoscopy, 16-19 november 2000, Orlando, Florida
 • FIGO, Washington, 3 - 8 september 2000
 • 9th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Paris, 2000
 • AAGL 30th annual meeting, Global congress of gynaecologic endoscopy, San Fransisco, Californien, November 2001
 • 10th Congress of the European Society for Gynecological Endoscopy, Lissabon November 2001

 

Inviteret foredragsholder ved blandt andet

 • Östsvenska Gynekologsällskaps Vårmöte, Kalmar, 24. maj 1991.
 • "Second International Symposium on Gynecologic Surgery and prevention of adhaesions", Palm Beach, Florida, januar 1992.
 • Baltic Conference, Malmø, maj 1995. Modern management of ectopic pregnancy.
 • "Third International Symposium on Gynecologic Surgery and prevention of adhaesions", San Diego, Californien, februar 1996
 • Nationale møder (Kursus i Gynækologisk endokrinologi, Novo Nordisk, 15. - 17. oktober 1993) som lokale møder om emnerne infertilitet, ekstrauterin graviditet, laparoskopisk kirurgi, hormonterapi.
 • Kikkertkirurgi i Bughulen, Konsensuskonference, DSI Institut for Sundhedsvæsen, København, 3-5 marts 1997
 • 1st International Congress of Gynecological Endoscopy, Barcelona 8 - 10 October 1997
 • Workshop i Endometriosebehandling, Koldinghus Hotel, 9-10 marts 2000
 • Staff-meeting, Universitetshospitalet Bern, Schweiz, Laparoskopisk behandling af ekstrauterin graviditet, 27 april 2000
 • Staff-meeting, Universitetssjukhuset Lund, Sverige, Abdominal contra laparoskopisk behandling af ekstrauterin graviditet, 22 maj 2000
 • FIGO, Washington, 3 - 8 september 2000
 • Praktiserende speciallæger, Molskroen, Transvaginal hydrolaparoskopi, 20 april 2001
 • Gynecare, Adhesion Prevention, Uppsala, 20 august 2001
 • 1st. Annual Meeting Of the Finnish Association of Gynecologic Surgery, Kuopio, 4 - 5 oktober 2001. Transvaginal hydrolaparoscopy - Adhesionprevention.
 • Siden 2001 deltaget årligt i AAGL´s møder i USA og ESGE´s møder forskellige steder i Europa som inviteret forelæser i emnerne :Adhesion prevention, Transvaginal hydrolaparoscopy samt i de halvårlige møder på Hindsgavl omkring Guidelines for gynækologi.

 

Undervisning

 • Sygeplejerskestuderende, medicinstuderende samt jordemoderelever ved kvinnoklinikken, Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg.
 • Ved A-kursus, Herlev Sygehus, emnet ekstrauterin graviditet.
 • Laparoskopisk kirurgi (grisekurser) for A-kursister samt speciallæger i gynækologi, Skejby Sygehus siden 1992.
 • Uddannelsesansvarlig overlæge fra September 1999.

 

Afholdt egne kongresser/symposier I Viborg

1995 Laparoskopiske operationer/adhærenceprofylakse

2001 Menorrhagi

 

Administrative erfaringer

 • Suppleant for amtsrepræsentant i FAS samt medlem af overlægerådets forretningsudvalg ved Viborg Sygehus.
 • Juni 1995-1999 valgt til bestyrelsen i European Society of Gynecologic Endoscopy (ESGE).
 • Gennemgået ULAU 2, 1996

Originale arbejder

 1. Lundorff P.: Endometriecarcinom hos unga mycket sällsynt. Case report, Läkartidningen 1987; 84:48.
 2. Lindholm B., Enk. L., Hahlin., Källfelt B., Lundorff P., Thorburn J.: Non-surgical treatment of ectopic pregnancy. Lancet 1988;ii:1403.
 3. Lundorff P., Thorburn J., Lindblom B.: Second-look laparoscopy after ectopic pregnancy. Fertility and Sterility 1990;53:604 - 9.
 4. Lundorff P., Hahlin M., Sjöblom P., Lindblom B.: Persistent trophoblastic tissue after conservative treatment of tubal pregnancy: Prediction and detection. Obstetrics and Gynecology 1991;77:129 - 33.
 5. Lundorff P., Thorburn J., Lindblom B.: Diagnosis and treatment of tubal pregnancy as related to risk determinants. European Journal of Obstetrics and Gynecology, Reproduction and Biology 1991.
 6. Lindblom B., Hahlin M., Lundorff P., Thorburn J.: Treatment of tubal pregnancy by laparoscope-guided injection of prostaglandin F 2a. Fertility and Sterility 1990; 54 404 - 8.
 7. Lundorff P., Thorburn J., Hahlin M., Källfelt B., Lindblom B.: Laparoscopic surgery in ectopic pregnancy. A randomized trial versus laparotomy. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 1991; 70: 343-8.
 8. Lundorff P., Thorburn J., Hahlin M., Källfelt B., Lindblom B.: Adhesion formation after laparoscopic surgery of tubal pregnancy: A randomized trial versus laparotomy. Fertility and Sterility 1991; 55: 911-5.
 9. Lundorff P., Thorburn J., Hahlin M., Källfelt B., Lindblom B.: Fertility outcome after conservative surgery evaluated in a randomized trial.Fertility and Sterility 1992; 57:998-1002.
 10. Lundorff P: Modern management of ectopic pregnancy. Early recognition, laparoscopic treatment and fertility prospects. Thesis 1991, Gøteborg Universitet.
 11. Lundorff P: Laparoskopi, Ekstrauterin graviditet, diagnostik og behandling. In: Praktisk operativ gynækologi, Kursusnoter. P 87-95 (red) Bent Ottesen og Niels Uldbjerg, forlaget Kommuneinformation, 1992.
 12. 11 Lundorff P., Thorburn J., Lindblom B.: Fertilitet efter konservativ kirurgisk behandling af ekstrauterin graviditet, evalueret i et randomiseret studie. Ugeskr læger 1993; 41: 3282-6.
 13. Lundorff P.: Treatment of ectopics and subsequent adhesion formation. In Diamond MP, diZerega GS, Linsky C, Reid RL (eds): Gynecologic surgery and adhesion prevention. New York: Wiley-Liss, Inc. pp 139-147.
 14. Gray DT, Thorburn J, Lundorff P, Strandell A, Lindblom B: A cost effectiveness study of a randomised trial of laparoscopy versus laparotomy for ectopic pregnancy. Lancet 1995; 345: 1139-43.
 15. Jønler M, Rasmussen KL, Lundorff P: Coexisting bilateral tubal pregnancy and intrauterine pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand. 1995; 74:750-2.
 16. Rasmussen KL, Jønler M, Borre C, Lundorff P: Coecal volvolus following caesarean section. Zentralblad Gynacol. 1995;117:498-9
 17. Lundorff P: Adhærenceprofylakse. In: Praktisk operativ gynækologi, Kursusnoter. p 67-72, (red) Bent Ottesen og Niels Uldbjerg, forlaget Kommuneinformation, 1996, ISBN 87-7848-062-0.
 18. Lundorff P: Laparoskopi, Ovariecyster. In: Praktisk operativ gynækologi, Kursusnoter. p 137-140, (red) Bent Ottesen og Niels Uldbjerg, forlaget Kommuneinformation, 1996, ISBN 87-7848-062-0.
 19. Lundorff P: Laparoskopi, Ekstrauterin Graviditet. In: Praktisk operativ gynækologi, Kursusnoter. p 141-149, (red) Bent Ottesen og Niels Uldbjerg, forlaget Kommuneinformation, 1996, ISBN 87-7848-062-0.
 20. Lundorff P: Laparoskopi, Adhærencebehandling. In: Praktisk operativ gynækologi, Kursusnoter. p 151-154, (red) Bent Ottesen og Niels Uldbjerg, forlaget Kommuneinformation, 1996, ISBN 87-7848-062-0.
 21. Lundorff P: Laparoscopic surgery in ectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1997;164:81-4
 22. Lundorff P: Laparoscopic surgery in ectopic pregnancy. Acta Obstet Gynecol Scand Suppl. 1997; 164:81-4
 23. Lundorff P: Infertility and ectopic pregnancy. In Pelvic Surgery, adhesion formation and prevention. ISBN O-387-94871-6 Springer Verlag
 24. Lundorff P, van Geldorp H, Tronstad SE, Lalos O, Johns DB, diZerega GS: Reduction of post-surgical adhesions with ferric hyaluronate gel: a European study. Hum Reprod. 2001;16:1982-8
 25. Jónsdóttir K.; Lundorff P. Transvaginal hydrolaparoscopy: a new diagnostic tool in infertility investigation. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, September 2002, vol. 81, no. 9, pp. 882-885(4) Blackwell Publishing
 26. Møller LBK, lundorff P: Laparoskopisk behandling af ekstrauterin graviditet. Ugeskr for læger, 23, februar 2004 nr 9, p 801-2
 27. Lundorff P, Donnez J, Korell M, Audebert AJM, Block K, diZerega GS: Clinical evaluation of Oxiplex/AP gel for reduction of adhesions following gynaecological surgery by laparoscopy in Europe. Hum Reprod 2004; dec 9, Advance Access
 28. Sauerland S, Agresta F, Bergamaschi R, Borzellino G, Budzynski A, Champault G, Fingerhut A, Isla, H, Johansson M, Lundorff P, Navez B, Saad, S, Neugebauer EAM: Laparoscopy for abdominal emergencies. Evidencebased guidelines. Surgical Endoscopy 2005
 29. Improved survival of patients with ovarian cancer in Northern Denmark, 1985-2004. 
  Tetsche MS, Nørgaard M, Jacobsen J, Andersen ES, Lundorff P, Blaakaer J, Sørensen HT. Eur J Gynaecol Oncol. 2006;27(2):119-22.
 30. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: the 2012 European field guideline. 
  De Wilde RL, Brölmann H, Koninckx PR, Lundorff P, Lower AM, Wattiez A, Mara M, Wallwiener M; The Anti-Adhesions in Gynecology Expert Panel (ANGEL). Gynecol Surg. 2012 Nov;9(4):365-368. Epub 2012 Aug 24. PMID: 23144639 Free PMC Article Similar articles
 31. "Adhesions after abdominal, pelvic and intra-uterine surgery and their prevention" 
  Wallwiener M, Brölmann H, Koninckx PR, Lundorff P, Lower AM, Wattiez A, Mara M, De Wilde RL; The Anti-adhesions in Gynecology Expert Panel (ANGEL). Gynecol Surg. 2012 Nov;9(4):465-466. Epub 2012 Aug 16. PMID: 23144644 Free PMC Article Similar articles
 32. A European survey on awareness of post-surgical adhesions among gynaecological surgeons. 
  Wallwiener M, Koninckx PR, Hackethal A, Brölmann H, Lundorff P, Mara M, Wattiez A, De Wilde RL; for The Anti-Adhesions in Gynecology Expert Panel (ANGEL). Gynecol Surg. 2014;11:105-112. Epub 2013 Nov 27. PMID: 24795546 Free PMC Article Similar articles
 33. Consensus recommendations on adhesions (version 2014) for the ESGE Adhesions Research Working Group (European Society for Gynecological Endoscopy): an expert opinion. 
  De Wilde RL, Bakkum EA, Brölmann H, Crowe A, Koninckx P, Korell M, Lundorff P, Pistofidis G, Tchartchian G, Trew G, Wattiez A, Wallwiener M. Arch Gynecol Obstet. 2014 Sep;290(3):581-2. doi: 10.1007/s00404-014-3312-7. Epub 2014 Jun 24. No abstract available. PMID: 24958350 Similar articles
 34. Predicting formation of adhesions after gynaecological surgery: development of a risk score. 
  Lundorff P, Brölmann H, Koninckx PR, Mara M, Wattiez A, Wallwiener M, Trew G, Crowe AM, De Wilde RL; Anti-Adhesions in Gynaecology Expert Panel ('ANGEL'). Arch Gynecol Obstet. 2015 Oct;292(4):931-8. doi: 10.1007/s00404-015-3804-0. Epub 2015 Jul 30. PMID: 26223185 Free PMC Article 

 

Abstracts

 1. Källfelt B., Lundorff P., Hahlin M., Lindblom B.: Clearance of human chorionic gonadotropin after conservative laparoscopic operation of ectopic pregnancy. Abstract no. 253. Third ESHRE Meeting, Cambridge, 28 juni - 1 juli, 1987.
 2. Lundorff P., Hahlin M., Källfelt B., Thorburn J., Lindblom B.: Laparoscopic treatment of tubal pregnancy - experiencies after 57 operations. Abstract no. 99. Nordisk forening for obstetrik og gynekologi (NFOG). XXVI kongress, Trondheim, 7 - 9 Juni, 1988. 
 3. Hahlin M., Lindblom B., Sjöblom P., Lundorff P., Thorburn J., Källfelt B.: Differential diagnostik av tidig graviditet: Värdet av progesteron och hCG analyser. Abstract, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1988.
 4. Thorburn J., Lundorff P., Hahlin M., Lindblom B.: Early diagnosis and treatment of ectopic pregnancy in relation to risk determinants. Abstract no. FC 135. Madonna di Campilio, Italien, 12 - 18 marts, 1989.
 5. Hahlin M., Lindblom B., Sjöblom P., Lundorff P., Thorburn J., Källfelt B.: Differential diagnosis of early pregnancy: The value of assays for progesterone and hCG. Abstract. ESHRE Malmö 1989.
 6. Lundorff P., Hahlin M., Thorburn J., Källfelt B., Lindblom B.: Laparoscopic surgery versus conventional conservative surgery for tubal pregnancy. Abstract. 2nd World congress of gynecologic endoscopy, Clermont-Ferrand, France, 5 - 8 juni, 1989.
 7. Lindblom B., Bengtsson G., Bryman I., Hahlin M., Källfelt B., Lundorff P., Sjöblom P., Thorburn J.: Ickekirurgisk behandling av ektopisk graviditet. Finlands Gynekologförenings 61:a årsmöte, Helsingfors, Finland, 16-17 november, 1989.
 8. Bengtsson G., Hahlin M., Källfelt B., Lundorff P., Thorburn J., Lindblom B.: Methotrexate terapi vid ektopisk graviditet. Poster, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 1989.
 9. Bengtsson G, Bryman I, Hahlin M, Källfelt B, Lundorff P, Thorburn J, Lindblom B: Treatment of persistent ectopic pregnancy with methotrexate. Workshop on Retrograde tubal catheterization, Paris, France, 2 - 3 marts, 1990.
 10. Lundorff P., Hahlin M., Thorburn J., Källfelt B., Lindblom B.: Modern surgical management of tubal pregnancy. A randomized, clinical, prospective trial. Abstract 9th, world congress in human reproduction. Helsinki, Finland, 26 juni - 1 juli, 1990.
 11. Källfelt B, Lindblom B, Hahlin M, Thorburn J, Lundorff P, Bryman I: Medical treatment of ectopic pregnancy. Abstract 9th, world congress in human reproduction. Helsinki, Finland, 26 juni - 1 juli, 1990.
 12. Lundorff P, Thorburn J, Hahlin M, Lindblom B: Laparoskopisk behandling av utomkvedshavandeskap. Abstract no. b 37, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, 27-29 november, 1991.
 13. Lundorff P, Thorburn J, Lindblom B: Laparoscopic management of ectopic pregnancy. Nordisk forening for obstetrik og gynekologi, (NFOG) Reykjavik, Island, 8 - 11 juni, 1992
 14. Gray DT, Lindblom B, Lundorff P, Strandell A, Thorburn J: Laparoscopy versus laparotomy for treatment of ectopic pregnancy. A cost-effective analysis based on a randomized trial. Abstract no. 8, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma, Stockholm, december, 1993.
 15. Lundorff P: Transvaginal hydrolaparoscopy in infertility - A new tool in the investigation of tubal infertility. AAGL 30th annual meeting, Global congress of gynaecologic endoscopy, San Fransisco, Californien, November 2001
 16. Lundorff P: Complications in transvaginal hydrolaparoscopy. ISGE, Cape Town. Sept 2004 
 17. Lundorff P et al: Reduction of adhesions following laparoscopy using Oxiplex/AP. ESGE, Sardinia, October 2004
 18. Lundorff P: Is there any indication for SIS or HSG as screening procedure in the infertile patient. ESGE, Sardinia, October 2004
 19. Lundorff P. Clinical evaluation of Oxyplex/AP gel for reduction of adhesions after gynaecological surgery by laparoscopy in Europe. (189) AAGL 33rd Annual Meeting, Nov 10-13, 2004, San Francisco
 20. Lundorff P et al: Reduction of adhesions by Oxiplex/AP gel during minimal invasive surgery. ISGE, April 2-6, 2005, London.

 

Poster

 1. Lundorff P, Secher P, Madzak F, Schierup L: Transvaginal hydrolaparoscopy in infertility - A new tool in the investigation of tubal infertility. Poster. XXIII. Kongres NFOG, Oslo, 3-6 juni 2000

Øvrigt

Nordenskjöld F, Gudmundsson JA, Lundorff P, Mäkinen J, Sponland G: Clinical Guidelines in Gynecologic Endoscopy.
NFOG Bullitinen, suppl. No. 4.99 (Ref. Gruppe).

 

Opponent ved Ulla Breth Knudsens PhD

Opponent ved Vibeke Brogård Hansens PhD


Til top