Peter Holmberg Jørgensen

Peter Holmberg Jørgensen

Speciallæge i ortopædkirurgi, dr.med.

Curriculum vitae

Uddannelse

1982 Læge Aarhus Universitet

1998 Speciallæge ortopædkirurgi

 

Ansættelser

Fra 1982-86 og 92-98 Div. ansættelser ved medicinsk-endokrinologisk afd., og ortopæd-, plastik-, mave-tarm-, thorax- og neurokirurgiske afdelinger ved sygehusene i Aarhus

1986-92 Kandidat- og seniorstipendiat, Afd. for Bindevævsbiologi, Anatomisk institut, Aarhus Universitet  

1999 Ansat som afdelingslæge og fra 2000 overlæge ved tumorsektoren, ortopædkirurgisk afd., Aarhus Universitetshospital.  Forestår ved afdelingen desuden landsfunktion for indsættelse af knogleforankrede proteser til amputationspatienter.

Siden 2007 Speciallægekonsulent ved Ciconia, Aarhus Privathospital

Siden 2006 Klinisk lektor, Aarhus Universitet

 

Videnskab/publikationer

  • 1997 Dr. med., Aarhus Universitet (Afhandlingens titel: Growth hormone, skin and wound healing - experimental studies in the rat)
  • Medforfatter på mere end 50 videnskabelige publikationer
  • Formand for Dansk Sarkomdatabase
  • Forfatter af lærebogskapitler om ortopædiske infektioner og palliativ ortopædkirurgisk behandling hos kræftpatienter

Udlandsophold

Studieophold ved de ortopædkirurgiske afdelinger for tumorkirurgi  på Mayoklinikken, Rochester, Minnesota, Florida University Hospital, Gainesville, Florida og St. Vicent's Hospital og Peter McCallum Institute of Cancer, Melbourne.


Til top