René Husted Worck

René Husted Worck

Speciallæge i intern medicin og kardiologi

Curriculum vitae

Fødselsår:  1962


Autoriseret som speciallæge 2002 (Intern Medicin); 2005 (Kardiologi) i Danmark, Sverige og Norge

 

Uddannelse

2005:  Speciallæge i Kardiologi

1999: Ph.D. Københavns Universitet

1998: HD i organisation og ledelse Copenhagen Business School

1995 - 1998: Klinisk assistent / stipendiat ved Københavns Universitet

1990: Amerikansk lægeeksamen – ECFMG

1990 – 2005 Reserveofficersuddannelse og tjeneste i Søværnet og Flyvevåbnet

1989: Lægevidenskabelig embedseksamen.

 

Relevant efter-/videreuddannelse:
2010-2011: Videreuddannelse i operativ elektrofysiologi

2005: Subspecialiseret i Pacemakerbehandling

 

Nuværende arbejdspladser

Fra 2019: Speciallægekonsulent Mølholm Privathospital

Fra 2011: Overlæge Kardiologisk Laboratorium, Gentofte Hospital

 

Seneste  arbejdspladser og ansættelsesperiode

2015 - 2019 : Speciallægekonsulent ved Aleris-Hamlet privathospital

2010 - 2011: Fellow ved Asklepios Klinik; Abteilung für Electrophysiologie; Hamburg, Tyskland.

2005 - 2010: Overlæge Kardiologisk Klinik og laboratorium Bispebjerg Hospital

2002 - 2005: 1. reservelæge Kardiologisk afd. og laboratorium Gentofte Hospital

 

Særlige kompetencer og interesseområder

Betydelig erfaring i medicinsk og operativ behandling af alle hjertearytmier med pacemakere, ICD, ablation og medicin. Foretaget mere end 2500 ablationsprocedurer i hjertet.

Særlig interesse i at udvikle bedre metoder til behandling af kompliceret atrieflimren.

Robotkirurgi og brug af kunstig intelligens ved behandling af atrieflimren.

 

Videnskab & Undervisning

2005 - :  Lektor ved Institut for Farmakologi  og Neurovidenskab, sundhedsvidenskabeligt fakultet, Københavns Universitet. 

Publiceret 18 videnskabelige artikler og abstracts i internationale tidsskrifter.

 

Faglige medlemskaber

Medlem af Dansk Kardiologisk Selskab

Medlem af European Heart Rhythm Association (EHRA)

Medlem af European Society of Cardiology


Til top