Sten Vammen

Sten Vammen

Klinikchef, speciallæge i karkirurgi

Curriculum vitae

Overlæge PhD Klinisk Lektor, Speciallæge i karkirurgi


Uddannelse
2006  Speciallæge i karkirurgi
2002  PhD ved Århus Universitet om "Forebyggelse og behandling af abdominale aortaaneurismer"
1993  Lægevidenskabelig embedseksamen
 

Erfaring
Fra 2007  Overlæge ved Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. Skejby Sygehus, Århus Universitetshospital
2005 - 2006  1. Reservelæge & Afdelingslæge ved Hjerte-Lunge-Karkirurgisk afd. Skejby Sygehus
2002 - 2005  Kursusforløb på Århus Kommunehospital, Skejby Sygehus og Århus Amtssygehus
1999 - 2001  Forskningsreservelæge Viborg Sygehus og Epidemiologisk afd. Århus Universitet
1993 - 1996  Prækursist, Viborg Sygehus, Skejby Sygehus & Århus Kommunehospital
 

Særlige kompetencer
Behandling af venesygdomme
Kompleks aorta kirurgi & perifere kar-rekonstruktioner. Cancerkirurgi
 

Videnskab & undervisning
Fra 2010  Klinisk lektor ved Århus Universitet. Ansvarlig for undervisning af medicinske studenter og postgraduate kommende speciallæger i kirurgi. Kursusleder for Sundhedsstyrelsens kursus i aneurismesygdomme. Vejleder og bedømmer af PhD forløb
Foredragsholder nationalt og internationalt med talrige videnskabelige præstationer
Mere end 30 artikler i skandinaviske og internationale tidsskrifter
Medforfatter af Lærebog i Kirurgi for medicinstuderende, Fadls forlag 2012
 

Faglige medlemskaber
Bestyrelsesmedlem i Dansk Karkirurgisk Selskab


Til top