Thomas Winther Frederiksen

Thomas Winther Frederiksen

Klinikchef, speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme, ph.d.

Curriculum vitae

Jeg er speciallæge i øre,- næse- og halssygdomme, og arbejder til dagligt som overlæge i Øre-teamet på Aarhus Universitetshospital. Her beskæftiger jeg mig med behandling af lidelser i både ydre øre, mellemøre og indre øre.

Gennem mange år har jeg beskæftiget mig med udredning og behandling af svimmelhed og tinnitus, herunder også forskningsmæssigt.

 

Inden for ørekirurgien er jeg bredt funderet, men har særligt interesseret i cholesteatom-kirurgi (operation for benedder), stapedotomi (operation for otosclerose), trommehinde-rekonstruktioner, cochlea implantationer og anden høreforbedrende kirurgi. 
Min ph.d.-grad, hvis primære sigte var identifikation af risikofaktorer for høretab og tinnitus, udgik fra Aarhus Universitet, hvortil jeg stadig er tilknyttet som lektor i øre,- næse,- og halssygdomme. 

 

Siden 2017 har jeg været medlem af bestyrelsen i Dansk Otokirurgisk Selskab (det faglige selskab for danske ørekirurger).

 


Opdateret jan. 2022


Til top