Torben Vestersgaard-Andersen

Torben Vestersgaard-Andersen

Speciallæge i karkirurgi

Curriculum vitae

Dækker alle områder inden for arteriesygdomme (pulsåren) og venesygdomme.

 

Uddannelse:

 • Speciallæge i karkirurgi fra 1989
 • Cand. med. 1975 fra Århus Universitet, og autorisation til virke som alment praktiserende læge 1981
 • Lektor, sats II kvalificeret ved vurdering i 1990, Århus Universitet

Ansættelse:

 • Ansat som reservelæge ved Århus Kommunehospital fra 1975-1981 på hhv. urologisk afdeling, gastroenterologisk afdeling, nefrologisk afdeling, ortopædkirurgisk afdeling, anæstesiologisk afdeling og gynækologisk-obstetrisk afdeling
 • Ansat som 1. reservelæge på kirurgisk afdeling ved Skanderborg Sygehuse fra 1981-1983
 • Ansat som reservelæge og 1. reservelæge ved Århus Kommunehospital fra 1983-1991 på hhv. thorax- og karkirurgisk afdeling, urologisk afdeling, og gastroenterologisk afdeling
 • Ansat som 1. reservelæge ved thorax- og karkirurgisk afdeling på Odense Sygehus fra 1991-1993, herunder vikariat for overlæge
 • Siden 1993 specialeansvarlig overlæge i karkirurgi ved organkirurgisk afdeling på Regionshospital Viborg. 
 • 28 års erfaring med specialet fra beskæftigelse på bla. universitetshospitaler

Tillidsposter, forfatterskab og undervisning:

 • Sidder i repræsentantskabet for den landsdækkende database "Karbase"
 • Forfatter og medforfatter på en lang række videnskabelige artikler 
 • Aktiv kursusdeltager og foredragsholder både nationalt og internationalt ved årsmøder for bla. Dansk Karkirurgisk Selskab, ESVS, Dansk Kirurgisk Selskab etc.
 • Aktiv underviser som klinisk lektor i kirurgi ved Århus Universitet fra 1978-1990 samt i Lægekredsforeningen og som underviser af sygeplejersker og turnusreservelæger.

Til top