Kvalitet og tryghed

Vi er et hospital i konstant forbedring

Vi arbejder kontinuerligt med kvalitet for at sikre, at vi forbliver et hospital i konstant forbedring, som leverer sikre og effektive behandlingsforløb.

 

Vi fører løbende kontrol med kvaliteten af behandlingsforløbene og patienttilfredsheden. Dette sker ved inspektioner fra IKAS, Styrelsen for Patientsikkerhed, registrering til kvalitetsdatabaser via RKKP samt den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) for offentligt henviste patienter.

 

Den Danske Kvalitetsmodel 

IKAS har til opgave at drive og udvikle Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) som er et nationalt kvalitetssystem, der skal sikre og videreudvikle den gode kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen. 

Akkrediteringsstemplet er vores bevis på, at vi lever op til de nationale krav for kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og overvågning. Certifikatet for kvalitetssikring bliver fornyet med ny akkreditering hvert 3. år.

 

Ensartet kvalitet

Formålet med DDKM er at skabe systematik i kvalitetsarbejdet på tværs af afdelinger og sygehuse. 

 

Det skal sikre:

  • Høj patientsikkerhed og sammenhængende patientforløb.
  • Samme ensartede høje kvalitet og faglige niveau, uanset hvor i sundhedsvæsenet patienten befinder sig.
  • Løbende læring og kvalitetsudvikling så man lærer af de fejl, der sker.
  • Mere gennemskuelig kvalitet i sundhedsvæsenet.

 


Privathospitalet Mølholms akkrediteringsstatus

Gældende fra den 15. april 2021 til den 9. juni 2024
Klik på certifikatet: 

 


Konklusionen fra IKAS efter ekstern survey

April 2021

Surveyorne har talt med mange fra kælder til kvist både i Vejle og Aarhus og takker alle på begge lokationer for et fantastisk engagement. Der var rent og indbydende uanset, hvor de kom frem, og de blev mødt med positiv energi og vigtigst af alt, var der styr på sagerne.

 

Rigelig sprit, masser af mundbind og bare arme alle vegne :-).

 

Surveyorne konstaterede desuden muntert, at der var individuelle tilpasninger til standardiserede behandlingsforløb – inklusiv rødvin eller hvidvin til maden. God kvalitet – samt retningsgivende dokumenter og procedurer for patientsikre forløb.

 

Alt i alt, en oplevelse af høj kvalitet.

 

Se rapport fra Survey
Læs mere om DDKM 

 

Styrelsen for Patientsikkerhed  

Foruden IKAS akkrediteringskrav aflægger Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfagligt tilsyn på de behandlingssteder, hvor der udføres lægelig samt kosmetisk patientbehandling.

Det drejer sig om planlagte eller risikobaserede tilsyn ud fra styrelsens løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for patienternes sikkerhed. Ved tilsynet vurderes behandlingsstedet ud fra de af styrelsen fastsatte målepunkter.

 

Du kan læse mere om de seneste tilsynsrapporter her:  Privathospitalet Mølholm Vejle og Aarhus/Højbjerg.

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside er tilsynsrapporterne offentlige i 3 år fra tilsynsdato. Inspektionsrapporter for kosmetiske behandlinger findes på Styrelsens hjemmeside

 

Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)

RKKP står for drift og udvikling af ca. 85 landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser. De har til formål at belyse kvaliteten af den sundhedsfaglige behandling og bidrage til at forbedre sundhedsvæsenets indsats og resultater. Vi bidrager med data til kvalitetsdatabaserne for at forbedre patientbehandlingen. Vi indberetter kvalitetsdata indenfor nedenstående specialer, og i årsrapporten kan du finde resultater for vores patientbehandling.

 

  Ablation

  Dansk Anæstesi Database

  Dansk Fedmekirurgi Register 

  Dansk Herniedatabase 

  Dansk Hjerteregister 

  Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database 

  Dansk Hoftealloplastik Register 

  Dansk Knæalloplastik Register 

  Dansk Korsbånds Register 

  Dansk Skulderalloplastik Register 

 

 


Til top