Patientinformation om COVID-19 test

Bestil tid

Efter forudgående aftale med PHM skal du inden indlæggelse på sengeafdelingen bestille tid til Covid-19 test på:

www.coronaprover.dk 

 

Du skal bruge dit NemID til at logge på. Her fremkommer nedenstående billede.

Vælg "Bestil tid til Virustest podning borger - Tilbud om COVID-19 virustest til alle borgere fra 2 år", for at bestille tid til test. 

Testen skal tages 2 dage før dagen, hvor du skal undersøges eller behandles på Privathospitalet Mølholm.  

 

 

Hvis du ikke har NemID

Hvis du ikke har et NemID, kan du ikke bestille tid til en test på coronaprover.dk.
Find mere information om bestilling af Covid-19 Test uden NemID her: 
https://www.coronaprover.dk/Account/NoNemIdInfomation

 

KUN for patienter i Region Midtjylland - hvis du ikke kan transportere dig selv til prøvestedet

Kontakt Privathospitalet Mølholm, som hjælper med at bestille en COVID-19 testbil til hjemmepodning.

 

Når du møder op til test

Mød op på prøvestedet så tæt på den bestilte  tid som muligt for at undgå smittespredning. Når du møder op, skal du følge anvisningerne på prøvestedet. Husk at medbringe dit gule sundhedskort. Hvis du ikke har gult sundhedskort, skal du medbringe billed-ID (pas, kørekort eller legitimationskort). Når det bliver din tur, skal dit gule sundhedskort scannes.

 

Sådan foregår testen

På prøvestedet vil det sundhedsfaglige personale tage en prøve fra din hals eller næse med en særlig vatpind.

 

Svar på virustest

Privathospitalet Mølholm får tilsendt dit test-svar. Du vil også selv kunne se svaret på testen på sundhed.dk og i MinSundhed-appen. Der kan gå op til 48 timer (2 dage), fra du har fået taget prøven, til du kan se svaret.

 

Forstå svaret på din virustest

Hvis der står ’påvist’ eller ’positiv’ i dit prøvesvar, betyder det, at du er smittet med ny coronavirus/COVID19.

 

Hvis testen er positiv udsættes din undersøgelse eller behandling og du skal være i selvisolation i 7 dage. Hvis der kommer symptomer skal du selvisoleres indtil 48 timer efter symptomophør.  Du bør desuden opspore nære kontakter. Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece her.

Når du  bookes til ny tid skal du  igen podes for COVID-19  inden  undersøgelse eller behandling.

 

Hvis der står ’ikke påvist’ eller ’negativ’ i dit prøvesvar, betyder det med stor sandsynlighed, at du ikke er smittet med coronavirus/COVID-19 lige nu. Testen viser ikke, om du på et tidligere tidspunkt har haft coronavirus/COVID-19. Det betyder, at du stadigvæk kan være i risiko for at få  coronavirus/COVID-19, hvis du bliver udsat for smitte..

 

Hvis der står ’inkonklusiv’ i dit prøvesvar, betyder det, at din virustest ikke har vist et klart svar, og det kan derfor ikke konkluderes, om du har coronavirus/COVID-19 eller ej.  

 

Hvis testen er positiv eller inkonklusiv vil du blive kontaktet af Privathospitalet Mølholm.

 


For information om test af børn

Henviser vi til regionernes hjemmesider:


Region Midt:     www.rm.dk/om-os/aktuelt/corona/test-for-smitte-med-coronavirus/test-af-born/

Region Syd:    www.regionsyddanmark.dk/wm524361

 

Region Nord:    rn.dk/sundhed/patient-i-region-nordjylland/hospitaler/coronavirus/coronatest/personer-uden-eller-milde-symptomer

 

Region Hovedstaden:    Region Hovedstadens hjemmeside

Region Sjælland:    Region Sjællands hjemmeside

 

 


Til top