Velkommen

 

Om Privathospitalet Mølholm

Privathospitalet Mølholm blev etableret i Vejle i 1992 som et af de første privathospitaler i Danmark.

I 2014 etablerede vi os i Aarhus. Herudover er vores dermatologiske speciale til stede i Risskov. 

 

Kort om Privathospitalet Mølholm

Grundlagt i 1992

Bred vifte af over 30 specialer

200 ansatte, 36 klinikejere

30.000 konsultationer årligt

5.500 operationer årligt

 

 

   DANSK

 

   ENGELSK

 

Brummersvej 1, Vejle

Saralyst Allé 50, Højbjerg, Aarhus

Stationsgade 4, Risskov, Aarhus

 

Det helt specielle ved Privathospitalet Mølholm er, at vores læger og specialister driver deres egne klinikker, hvilket betyder en høj grad af faglighed, et stort engagement og et klart fokus på din unikke behandling.

 

Vores værdier

»Patienten i centrum« er en forslidt frase, som man hører til bevidstløshed overalt. Ikke desto mindre er det et helt afgørende princip for os, da vi kun har en eksistensberettigelse, hvis der er nogen, der direkte eller indirekte ønsker at betale for vores ydelser. 
 

»Patienten i centrum«  indebærer, at patienten glider gennem systemet uden unødig ventetid og med en følelse af, at alle tager sig af vedkommende. Den vigtigste person på Privathospitalet Mølholm er foruden patienten, den person, der i den aktuelle situation tager sig af patienten. Interne møder og alt andet kommer i anden række. 
 

Nøgleord som »kvalitet, tryghed og tillid« er lige så forslidte fraser, men det er altafgørende, at kerneydelsen er af højeste kvalitet. Som privathospital er vores image ømtåleligt, og kritiske forhold bliver taget alvorligt. 
 

Vi betragter de såkaldte periferiydelser som kerneydelser. Pleje, omsorg, god forplejning, pæne omgivelser, hensyntagen m.m. vejer tungt i patientens oplevelse af hospitalet.
 

Kort historisk overblik fra etablering til i dag

 • 1992 Privathospitalet Mølholm etableres i efteråret, og første operation finder sted i januar 1993.
 • 1994 Ejerkredsen er en række speciallæger, som arbejder på hospitalet. Det giver stort engagement og korte beslutningsveje.
 • 1996 En del af underetagen i hovedbygningen på Brummersvej 1 indrettes til opvågning, operationstuer og ambulatorier.
 • 1997 Hospitalet udvider med en klinik i Risskov ved Århus, hvor der foretages behandlinger indenfor dermatologi og laser, samt forundersøgelser indenfor hospitalets øvrige specialer.
 • 1998 Vi udvider igen - endnu engang er der brug for flere senge.
 • 1999 Resten af underetagen på Brummersvej 1 indrettes til opvågning, operationsstuer og ambulatorier.
 • 2000 Vi er de første i Danmark til at tage en privat MR-skanner i brug.
 • 2002 Nu er pladsen blevet for trang - og vi køber Brummersvej 7. Hér indrettes organ- og overvægtshus.
 • 2009 Ny operationsafdeling med 5 helt nye og moderne operationsstuer, heraf 2 med laminært, bakteriefrit luftflow; ny sengebygning med 4 nye moderne sengestuer (som enkelt- eller tosengsstuer) tages i brug lige efter sommerferien. Ny og avanceret MR-skanner føjes til det billedediagnostiske område og tages i brug, således at hospitalet har 2 skannere til rådighed - samt ny reception og venteværelse.
 • 2014 Privathospitalet Mølholm overtager Ciconia Aarhus Privathospitals aktiviteter pr. 1. december. Med opkøbet styrker og udvider Privathospitalet Mølholm sin markedsandel i Aarhus og konsoliderer positionen som et af landets førende privathospitaler.
  Ved at åbne en ny afdeling af Privathospitalet Mølholm i Aarhus opnås et større kundegrundlag. "Det vil betyde, at vi kan udnytte vores kapacitet i både Vejle og Aarhus langt bedre. Det gør det lettere at tiltrække og fastholde de dygtigste speciallæger inden for hver deres specifikke lægefaglige område." Udtaler daværende Cheflæge, Peter Bjerring. 

Til top