Infektionsproblematikker

Problemstillingerne er mange, vekslende fra hyppige til alvorlige, og der kan være tale om atypiske infektion eller infektionsforløb. En samlet gennemgang af infektionerne og trivslen vil ofte kunne afklare om videre udredning er indiceret, og give forslag til håndteringen.

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top