Ufrivillig afføring

Generelt en svær problemstilling, som påvirker barnet og deres omgivelser. Nogle børn er markant påvirkede af problematikken, og med stort behov for hjælp og støtte fra omgivelserne!

Oftest starter uheldene i forbindelse med forstoppelse eller efter en periode, hvor barnet af forskellige årsager har holdt tilbage på afføringen.

Der er flere forskellige behandlingstiltag, både pædagogiske og medicinske, som ofte må kombineres med henblik på at opnå bedring.

Hos nogle børn ses relativt hurtigt effekt, men ofte er forløbene længere varende og behandlingstiltagene må vedvarende justeres. Der skal desuden ofte arbejdes med motivationen og troen på, at problematikken lader sig løse.   

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top