Ufrivillig vandladning

Er ganske hyppigt forekommende hos børn, men betydningen for det enkelte barn varierer markant. Der skelnes mellem dag- og nat- uheld, om end begge problematikker ofte forekommer samtidig. Ses eventuelt kombineret med afføringsuheld.

 

Det må primært afklares om der er tilgrundliggende lidelse indenfor det neurologiske, hvilket er relativt sjældent. Eventuel urinvejsinfektion eller forstoppelse har stor betydning som vedligeholdende faktorer. Mekanismerne hos det enkelte barn skal nærmere afklares, hvortil der bl.a. er behov for et væske-vandladningsskema. Den videre behandlingsplan har typisk flere pædagogiske elementer.

 

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top