Vækstproblemer

Problemer i forhold til vækstmønsteret har mange variationer, lille af højde, tynd eller omvendt meget høj eller for hurtigt stigende vægt.

 

Det enkelte barns problematik må nærmere defineres, og en komplet vækstkurve med markering af de tidligere højde- og vægt-mål er et vigtigt redskab hertil.

Det må afklares om vækstmønsteret giver anledning til bekymring, og ud fra den kliniske situation tages stilling til evt. videre udredning, som f.eks. kostregistrering eller blodprøver.

 

Ud fra den kliniske problematik og øvrige resultater, da planlægges behandlingen og behovet for opfølgning. Hos nogle af børnene findes bagvedliggende sygdom som f.eks. mangelfuld ernæring, glutenallergi eller hormonmangel.

 

 

Du er velkommen til at kontakte os ved tvivlsspørgsmål.

 


 tilbage til forside / oversigt

Speciallæger og behandlere
Nina Szomlaiski
Nina Szomlaiski
Speciallæge i børnesygdomme/pædiatri

Til top