Krav til læger, der henviser til CT, røntgen og DEXA-scanning

Nedenstående retningslinjer for henvisning til røntgenundersøgelser er fastsat af klinisk ansvarlig sundhedsperson hos Privathospitalet Mølholm.


Følgende skal oplyses ved henvisning:

 • Patientens navn
 • Patientens CPR-nummer
 • Patientens mobilnummer
 • Ønsket undersøgelse
 • Klinisk problemstilling og indikation som berettiger undersøgelsen
 • Tidligere relevante røntgenundersøgelser
 • Graviditetsforhold
 • Henvisende læge

Ved henvisning til CT skal desuden oplyses om

 • Allergi for kontraststof
 • Diabetes
 • Nyresygdom
 • eGFR og s-creatinin

Ved hjerte-CT skal henvisningen derudover indeholde:

 • Højde, vægt og BMI
 • EKG
 • Stillingtagen til behov for pulsnedsættende forbehandling

Henvisende læge skal informere patienten om risici ved røntgenundersøgelse og sørge for, at undersøgelsen er berettiget jf. 


Se dosis ifm. henvisning her


I vurderingen skal der blandt andet tages højde for:

 • Tilstanden hos den person, som skal undersøges
 • Det forventede resultat
 • Anvendelse af alternative diagnostiske metoder, der ikke er baseret på ioniserende stråling.
Speciallæger og behandlere
Janus Mølgaard Christiansen
Janus Mølgaard Christiansen
Speciallæge i radiologi
Claus Dam
Claus Dam
Speciallæge i radiologi
Dorthe Møller
Dorthe Møller
Radiograf
Ela Saganowska Sørensen
Ela Saganowska Sørensen
Radiograf
Trine Winberg Povelsen
Trine Winberg Povelsen
Radiograf
Marlene Kirkeskov Skals
Marlene Kirkeskov Skals
Radiograf
Ragnhild Iversen
Ragnhild Iversen
Radiograf
Heba Abou-Khamis
Heba Abou-Khamis
Radiograf

Til top