PATIENTINFORMATION
Udvidet helbredsundersøgelse
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Udvidet helbredsundersøgelse

Helbredsundersøgelsen henvender sig til voksne personer som føler sig raske, men gerne vil vide, om der er "noget skjult", som kan afsløres gennem blodprøver eller under fysisk belastning.

 

Hvis du har symptomer eller tegn på at noget er galt, f.eks. vægttab, hjertebanken, problemer med mave og tarme, eller andet der foruroliger dig, bør dette oplyses ved tidsbestillingen, idet der er forskel i pris og refusionsmuligheder mellem de to problemstillinger.

 

Du er altid velkommen til at rette henvendelse til Privathospitalet Mølholms sekretærer med forespørgsel om undersøgelsesmuligheder, tidsbestilling samt pris.

 

Helbredsundersøgelsen omfatter

Fortrolig helbredssamtale omfattende arvemæssige forhold, tidligere sygdomme og behandling, risikofaktorer (tobak, alkohol, motion, kost), almindelige organfunktioner samt andet relevant for situationen.

 

Klinisk undersøgelse fra top til tå med speciel fokus på kredsløb, lunger, prostata, bryst - eller andet relevant for alder, køn og livsstil.

 

Måling af højde, vægt, beregning af idealvægt og det såkaldte "body-mass-index", puls og blodtryk.

 

Blodprøver: Blodprocent, CRP (betændelse), hvide blodlegemer, kreatinin (nyreprøve), kolesterol, triglycerider (smørfedt), ALAT og basiske fosfataser (leverprøver), blodsukker, + eventuelt andre relevante blodprøver.

 

Blodprøvetagningen kan med fordel foregå inden undersøgelsen, idet der så er mulighed for at diskutere resultaterne med lægen ved helbredsundersøgelsen. Dette aftales med sekretæren, som bestiller blodprøverne elektronisk. Blodprøverne skal tages på et laboratorie på et offentligt sygehus. Husk at møde fastende til blodprøvetagningen.

 

Urinprøverundersøges for indhold af blod, sukker, syre, æggehvide, pus og bakterier.

 

Efter aftale kan suppleres med andre prøver, f.eks. undersøgelse for HIV eller andre blodprøver.

 

Hjerteundersøgelse med elektrokardiogram under hvile og under anstrengelse (arbejdstest), med samtidig registrering af blodtryk og puls. Lungefunktionsundersøgelse med måling af klinisk relevant lungerumfang.

 

Røntgenundersøgelse af brystkassen foretages, hvis det efter lægelig vurdering skønnes indiceret.

 

Efter undersøgelsen fremsendes en fyldestgørende rapport med konklusion indeholdende en beskrivelse af eventuelle fund, anbefaling for videre undersøgelse og forholdsregler under hensyntagen til risikofaktorer, råd om levevis m.m.

 

Efter modtagelsen af rapporten, kan du telefonisk eller skriftligt rette henvendelse med henblik på uddybende spørgsmål.

 

Praktiske oplysninger

Helbredsundersøgelsen hos medicinsk speciallæge kan du bestille uden forudgående kontakt til din egen læge.

I almindelighed anbefales dog, at denne holdes orienteret. Hvis du ønsker det, sender vi gerne en kopi af rapporten til din egen læge.

 

Undersøgelsens varighed er 1-1½ time.

 

Hvis du har resultater af tidligere undersøgelser, bedes disse medbragt ved undersøgelsen.

 

Af hensyn til blodprøverne, bør du ikke spise 6 timer før ankomsten, dog må du gerne drikke et par glas vand.

Hvis du får blodprøverne taget inden helbredsundersøgelsen, skal du ikke møde fastende.

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM 

Medicinsk Klinik

 


 

En helbredsundersøgelse er et øjebliksbillede af din tilstand, og selvom undersøgelsen og blødprøverne viser, at du ikke umiddelbart fejler noget, er der ingen garanti for sygdomsfrihed. Du bør derfor altid søge læge ved tegn på sygdom.

VERSION NR. 106 . DATO 28. feb 2020

Til top