Hjertesygdomme

KONTAKT
76 42 74 20
PATIENTINFORMATION
Ablation (varmebehandling) af atrieflimren
Denne behandling tilbydes i: Vejle

Ablation (varmebehandling) af atrieflimren

Lungeveneablation (varmebehandling) af atrieflimren (RFA ved atrieflimren)

 

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til HjerteCenteret på Privathospitalet Mølholm og informere dig om radiofrekvensablation ved atrieflimren (forkammerflimren).

Personalet vil gøre sit yderste for, at du føler dig tryg og godt behandlet under opholdet. Det er vores mål at kombinere en professionel behandling med en god menneskelig kontakt.

 

Erfaringerne med radiofrekvensablation af atrieflimren er, at 80-90 % af patienterne med anfaldsvis atrieflimren hjælpes af behandlingen. Hvis atrieflimren er konstant til stede, er succesforventningen lavere - omkring 70 %.

 

RFA (Radiofrekvensablation)

Formålet med behandlingen er først og fremmest at fjerne de abnorme impulsdannelser. 

 

Generel information

Medbring

Toiletsager, hjemmesko og behageligt tøj. Medbring desuden din vanlige medicin.

 

Du er velkommen til at medbringe en ledsager, men det er imidlertid ikke nødvendigt. Du må gerne selv bære en weekendtaske/kabinekuffert med skiftetøj og toiletartikler og gerne selv køre bil eller anvende offentlige transportmidler (inkl. fly) på udskrivningsdagen. 

 

Medicin

Du skal fortsætte uændret med din vanlige medicin op til indlæggelsen. Dette gælder også hvis du tager Marevan eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodfortyndende medicin. 
Lægen kan også have vurderet, at du ikke behøver at tage blodfortyndende medicin før ablationsbehandlingen. Til gengæld skal du altid tage denne type medicin i mindst 3 måneder efter behandlingen.

 

Rasering

Vi skal venligst bede dig fjerne evt. behåring på brystet og i højre lyske med en engangsskraber dagen inden indlæggelsen.

 

Du skal barbere brystet og lysken svarende til det skraverede område.

 

 

Forberedelse hjemmefra (faste-regler)

Du skal være fastende for fast føde i mindst 6 timer før mødetidspunktet. Du må dog gerne drikke indtil 2 timer før mødetidspunktet (ingen mælkeprodukter). 

Du må ikke ryge 2 timer før mødetidspunktet.

Er du først indkaldt til kl. 11, kan du spise morgenmad senest kl. 06.

 

Besøgstid og telefonkontakt

Dine pårørende kan under indlæggelsen ringe til sekretariatet på +45 76 42 74 20.
Din nærmeste pårørende er velkommen til at deltage i lægesamtale, ellers er det for tiden desværre ikke muligt for pårørende at opholde sig på hospitalet.

Mobiltelefon er tilladt.

 

Indlæggelsesdagen

Forberedelse til behandlingen

På indlæggelsesdagen modtages du af en sygeplejerske, som hjælper dig til rette og giver dig information om opholdet. Du vil få oplyst det endelige behandlingstidspunkt samt de specielle forholdsregler, der vil være i forbindelse med behandlingen. 

 

Du får lagt en plastikkanyle i en blodåre i armen. Der måles blodtryk og puls, og der tages blodprøver samt EKG.

 

Speciallægen vil umiddelbart inden behandlingen tale med dig og orientere om detaljer, herunder også om der er særlige forhold ved din rytmeforstyrrelse, der kan have betydning for virkning og bivirkninger ved behandlingen.

Der vil blive god tid til denne samtale, og din pårørende er selvfølgelig velkommen til at deltage.   

 

Selve behandlingen

Behandlingen varer ca. 2-3 timer. I behandlingsstuen anvendes en del teknisk udstyr så som computerskærme og røntgenapparatur.

Du kan læse mere om brugen af røntgen her: Røntgenstråler

 

Inden selve kateterbehandlingen foretages der en speciel ultralydsundersøgelse af hjertet fra spiserøret (TEE). Dette gøres for at udelukke at der, på trods af blodfortyndende medicinsk behandling, har dannet sig "blodpropper" på indersiden af det venstre forkammer. Hvis dette er tilfældet, vil der være en risiko for at løsne disse under operationen, hvorfor operationen i så fald må udsættes. Denne undersøgelse foretages i en kortvarig fuld bedøvelse.

 

Resten af indgrebet foretages i en kombination af lokalbedøvelse og en tung rus af bedøvelsesmidler. Der indføres tynde katetre til hjertet fra blodårerne i lysken. Fra katetrene kan man måle de elektriske strømme i hjertet. Med en svag opvarmning af kateterspidsen til ca. 65 grader bliver årsagen til rytmeforstyrrelsen fjernet. 

 

Hvis du under proceduren har atrieflimren, vil vi i løbet af behandlingen forsøge at opnå normal hjerterytme (sinusrytme) ved hjælp af et strømstød på brystet (DC-konvertering).

 

Efter behandlingen

Efter behandlingen fjernes alle plastikrør og du vil blive observeret af en sygeplejerske de næste 2 timer, hvor du skal ligge fladt i sengen af hensyn til risiko for blødning fra såret i lysken.

 

Føler du ubehag, smerter, varmefornemmelse eller hævelse i lysken, skal du gøre sygeplejersken opmærksom på dette.

 

Inden udskrivelsen taler du med speciallægen. Der vil her være lejlighed til at drøfte evt. forholdsregler i fremtiden.

 

Udskrivelsesdagen

Om morgenen inden udskrivelsen kontrolleres indstikstedet. 

 

Du vil få udleveret udskrivningspapirer, vi sender desuden udskrivningsbrev og beskrivelse af behandlingen til din egen læge samt til det sygehus, der har henvist dig til behandling.

Du vil blive udskrevet efter morgenmaden kl. ca 8.30.

 

Hjemtransport

Du må gerne selv køre bil eller tage offentlig transport (inkl. fly) umiddelbart efter udskrivelsen. 

 

Komplikationer

I sjældne tilfælde (sammenlagt under 1% risiko) kan der opstå komplikationer: Større blodansamling ved indstiksstedet, ansamling af blod i hjertesækken, luft i lungesækken, påvirkning af lungevener, dannelse af mindre blodprop i karrene, i hjertet eller i andre organer (hjerne, nyrer, lunger). 

Disse komplikationer kan kræve observation eller særlig behandling, som kan udføres på stedet.

 

Hjemme igen

Den første uge efter udskrivelsen skal du undgå tungere fysisk belastning inkl. sportsaktiviteter af hensyn til indstikstedet. Du kan genoptage dit vanlige arbejde ca. 1 uge efter udskrivelsen. Hvis du har særlig hårdt fysisk arbejde skal du vente 2 uger. 

 

Efterbehandling

Du kan forvente et mindre blåt mærke i højre lyske ved indstiksstedet. Enkelte patienter kan få en lidt større blødning (hæmatom), som kan genere de første par uger efter behandlingen.

 

Mange patienter har lidt smerter/trykken/muren i brystkassen de første dage efter behandlingen. Hvis dette er tilfældet kan Panodil dæmpe generne.

 

Sædvanligvis vil vi anbefale, at du i yderligere 3 måneder fortsætter uændret med den hjerterytmestabiliserende medicin, du har fået op til behandlingen.

 

Ligeledes bør du fortsætte med den blodfortyndende medicin i mindst 3 måneder efter behandlingen.

 

Ændringer i medicinen bør kun foretages efter samråd med din læge. Specielt er det vigtigt, at du kun ophører med den blodfortyndende medicin efter samråd med din læge.

En del patienter oplever hjertebanken eller atrieflimren efter behandlingen. Dette kan skyldes irritation af hjertemuskulaturen på grund af behandlingen og behøver ikke betyde, at behandlingen ikke er lykkedes. Man kan opleve øget hyppighed af anfald de første 2-3 måneder efter behandlingen, hvorefter symptomerne oftest aftager. Derfor kan man også først afgøre den endelige effekt af behandlingen efter ca. 3 måneder. Det kan være nødvendigt at gentage behandlingen. Erfaringen viser, at ca. 20 % af patienterne skal igennem endnu en behandling, før det optimale resultat er opnået.

 

Hvis du får hjertebanken/atrieflimren foreslås følgende:

  • Hvis symptomerne er de samme som før behandlingen, kan du afvente om anfaldet ophører spontant.
  • Hvis symptomerne er anderledes end vanligt, anbefales det at søge egen læge for at få optaget et hjertediagram (EKG).
  • Hvis anfaldet er uudholdeligt eller varer mere end 24 timer, bør du indlægges på dit hjemsygehus med henblik på at få hjerterytmen reguleret med medicin eller med "stød" (DC-konvertering).

Ved hyppige tilbagefald efter behandlingen kan det blive nødvendigt med mere virksom hjertemedicin i en periode for at stabilisere hjerterytmen. Egen læge kan henvise til hjemsygehus med henblik på ændring i medicinen. Oftest vil vi foreslå Cordarone i en 3-måneders periode. Dette tolereres godt af de fleste patienter uden væsentlige bivirkninger.

 

Det er en god idé at registrere hyppighed og varighed af eventuelle symptomer og medbringe information om dette ved den ambulante kontrol på dit hjemsygehus ca. 3 måneder efter behandlingen.

I tilfælde af voldsomme brystsmerter, svær åndenød eller besvimelse bør du søge læge.

 

Der findes en dansk Facebookgruppe for personer med atrieflimren:

Atrieflimren

https://www.facebook.com/groups/828240433884677/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.

 

Der findes en norsk Facebookgruppe for personer med atrieflimren:

Atrieflimmer og Atrieflutter

https://www.facebook.com/groups/1706267259605263/?ref=ts&fref=ts

Det er en lukket gruppe med gode diskussioner.

 

Der er også mulighed for at få mere viden på speciallæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser: 

www.rytmedoktor.dk

 

Med venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 127 . DATO 22. mar 2021

RYTMEDOKTOR.DK

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrrelser.

Svenske “Medicinsk Access” har i sit sidste nummer en artikel om atrieflimren og om Eva-Lotta, som efter ablation er fri for flimmer

  LÆS MERE

 AKTIVT HJERTE, et specialdesignet genoptræningsforløb efter indgreb i hjertet


Til top