Hjertesygdomme

KONTAKT
76 42 74 20
PATIENTINFORMATION
RFA vid flimmer (SE)
Denne behandling tilbydes i: Vejle

RFA vid flimmer (SE)

Radiofrekvensablation (förmaksflimmer)

 

Med denna patientinformation vill vi önska dig välkommen till Hjertecenteret på Privathospitalet Mølholm. Det är vår avsikt att informera dig om vad som gäller i samband med en behandling för förmaksflimmer. 

 

Behandlingen är en daglig rutin för personalen på Hjertecenter Mølholm och som vi är helt trygga med. Personalen kommer att göra sitt yttersta för att du skall känna dig trygg och väl behandlad under vistelsen.  

Det är vårt mål att kombinera professionell behandling med god mänsklig kontakt. 

 

Erfarenheten av radiofrekvensablation av förmaksflimmer är att c:a 80 % av patienterna med anfallsvis förmaksflimmer blir hjälpta av behandlingen. Patienter med ihållande förmaksflimmer har något lägre lyckandefrekvens - omkring 65 %. 

 

Radiofrekvensablation (RFA)

Målet med behandlingen är att elektriskt isolera de s.k. lungvenerna från hjärtats vänstra förmak. Lungvenernas muskulatur spelar en central roll för uppkomsten av förmaksflimmer.

 

Generell information

Ta med

Toalettartiklar, tofflor eller inneskor och bekväma kläder. Ta dessutom med din vanliga medicin och ev. sjukintyg. 

Du är givetvis välkommen att ta med någon, som kan vara dig till hjälp. Det är i och för sig inte någon nödvändighet då du själv gärna får bära en mindre väska med ombyten och toalettartiklar och utan problem kan använda offentliga transportmedel inklusive flyg på utskrivningsdagen. 

 

Medicin

Du ska fortsätta oförändrat med din medicinering med din medicinering upp till inläggningen. Detta gäller också om du använder Waran/Warfarin eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodförtunnande behandling.
Den läkare som bedömt din remiss kan ha gjort värderingen att du inte behöver blodförtunnande behandling före ablationen. Du skall dock alltid använda sådan behandling minst 3 månader efter ablationen.

 

Rakning

Vi ber dig vänligen avlägsna ev. behåring i höger ljumske med en engångsrakhyvel dagen före inläggningen. Du måste raka området som motsvarar fältet på bilden. Innebär detta ett problem hjälper vi dig gärna i samband med inläggningen.

 

 

Förberedelser hemma (regler angående fasta)

Du skall vara fastande avseende fast föda minst 6 timmar innan inläggningen. Du får dock dricka fram till 2 timmar före inläggningen men endast klara vätskor. Du får inte röka under 2 timmar före inläggningen.

Är du planerad att komma kl. 11.00 eller senare får du gärna äta frukost, dock senast kl. 07.00.

 

Besökstid

Dina närmaste är välkomna att uppehålla sig på Privathospitalet Mølholm före, under och efter behandlingen. Mobiltelefon är tillåten och tillgång till trådlöst Internet finns.

 

Rökning

Vi undanber oss rökning i alla byggnader, på parkeringsplatser samt i området omkring sjukhuset.

 

Inläggningsdagen

Förberedelse inför behandlingen

På inläggningsdagen tas du emot av en sjuksköterska, som hjälper dig tillrätta och informerar dig om vistelsen. Du får information om när behandlingen blir av och ev. förhållningsregler inför behandlingen. 

 

Du får en plastkanyl i en blodåder på handen eller armen. Man mäter puls och blodtryck samt tar ett EKG. Vi ber dig också fylla i ett frågeformulär angående dina symtom och vilka effekter din hjärtrytmrubbning har på ditt dagliga liv. Samma frågeformulär kommer vi att be dig fylla i 1 år efter behandlingen, vilket ger oss en möjlighet att följa upp alla våra patienter.

 

Hjärtspecialisten kommer strax före behandlingen att tala med dig och informera om behandlingen mera i detalj. Informationen gäller hur behandlingen verkar, förutsätt-ningarna för att lyckas liksom om eventuella biverkningar och komplikationer till behandlingen.

 

Det finns gott om tid vid detta samtal och dina anhöriga är givetvis välkomna att delta.

 

Då tiden för en behandling kan variera får du räkna med viss väntetid. Oavsett väntetid blir du behandlad samma dag. 

 

Före själva kateterbehandlingen utförs en speciell ultraljudsundersökning av hjärtat via matstrupen (TEE). Detta görs för att utesluta förekomst av blodpropp i det vänstra förmaket, vilket kan förekomma trots behandling med Waran eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana. Skulle man finna tecken på en sådan blodpropp finns det risk för att den lossnar under ingreppet och därför måste ingreppet skjutas upp. Denna ultraljudsundersökning sker i full narkos.

 

Själva behandlingen

Behandlingen tar ca. 2-3 timmar. I behandlingsrummet finns diverse utrustning bl.a. för röntgen och flera datorskärmar.

Läs mer om röntgen

 

Man för in tunna katetrar till hjärtat via blodkärl i ljumsken. Via katetrarna kan man följa hjärtats elektriska aktivitet. Genom att kateterspetsen värms upp till ca 65 grader kan man avlägsna orsaken till hjärtrytmrubbningen. Ingreppet sker i lokalbedövning och det ges både smärtstillande och lugnande/avslappnande läkemedel direkt intravenöst, dosen justeras efter behov. 

 

Om du under proceduren har förmaksflimmer kommer vi under behandlingen att försöka återskapa normal hjärtrytm (sinusrytm) med hjälp av en strömstöt i bröstet (s.k. elkonvertering), också under full narkos. 

 

Efter behandlingen

Efter behandlingen avlägsnas samtliga katetrar och du kommer att övervakas noga av en sjuksköterska under de första 2-4 timmarna på vårdavdelningen. Under de första 2 timmarna skall du ligga ner i sängen med anledning av blödningsrisken från sticken i ljumsken.

 

Skulle du uppleva obehag, smärtor, värmekänsla eller svullnad i ljumsken skall du göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.

 

På eftermiddagen efter behandlingen kommer du att tittas till av den hjärtspecialist som behandlade dig.

 

Utskrivningsdagen

På morgonen före utskrivningen kontrolleras stickstället i ljumsken.

Du blir utskriven av den hjärtspecialist som behandlade dig. Vid detta utskrivningssamtal finns tid att ställa frågor och t.ex. diskutera den fortsatta planeringen och förhållnings-regler för framtiden

 

Du kommer att få en kopia av den medicinska sammanfattningen (epikrisen), en lista över din medicinering och ev. recept. Härefter är det klart att resa hem.

 

Vi sänder en kopia av den medicinska sammanfattningen till din egen läkare, till ditt sjukhus och i förekommande fall till ditt försäkringsbolag.

 

Du kan räkna med att kunna resa hem efter frukost ca kl. 8.30.

 

Hemtransport

Du får gärna köra bil eller resa med allmänna kommunikationer direkt efter utskrivningen. 

 

Komplikationer

I sällsynta fall (mindre risk än 1%) kan det uppstå komplikationer: Större blödning i ljumsken, blödning i hjärtsäcken, skador på lungevenerne samt blodpropp (i blodkärl, eller i andra organ som hjärna, njurar eller lungor).

Dessa komplikationer kan kräva observation eller speciell behandling, som kan utföras på plats.

 

Hemma igen

Den första veckan efter behandlingen skall du undvika tyngre fysisk belastning inkl. idrottsaktiviteter av hänsyn till stickstället i ljumsken. Du kan återta ditt ordinarie arbete efter en veckas tid. Har du speciellt tungt arbete kan det behövas två veckor innan du kan återuppta det.

 

Efterbehandling

Du kan förvänta dig ett mindre blåmärke vid instickstället i ljumsken. Enstaka patienter får en större blödning i ljumsken (hematom), som kan besvära under upp till ett par veckor efter behandlingen.

 

Många patienter har en del smärtor/tryck/obehag i bröstet de första dagarna efter behandlingen. I sådana fall brukar Panodil hjälpa mot obehagen.

 

Vanligtvis rekommenderar vi att du under de kommande 3 månaderna fortsätter med samma medicinering som före behandlingen avseende din hjärtrytmrubbning.

 

På motsvarande sätt skall du fortsätta med den s.k. blodförtunnande medicineringen (Waran, Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana) i minst 3 månader efter behandlingen. Patienter med hög risk för stroke p.g.a. förmaksflimmer rekommenderas att fortsätta livslång behandling, även efter utförd behandling.

 

Ändringar av din medicinering bör alltid göras i samråd med din läkare. Det är speciellt viktigt att du inte slutar med din blodförtunnande medicin utan samråd med din läkare. 

 

En del patienter upplever hjärtklappning eller förmaks-flimmer efter behandlingen. Detta kan bero på en irritation i hjärtmuskelvävnaden av själva behandlingen och betyder inte att behandlingen misslyckats. Man kan uppleva en ökad förekomst av förmaksflimmerattacker under de första 2-3 månaderna varefter symtomen oftast avtar. Det är därför inte förrän efter ca 3 månader som man kan bedöma effekten av behandlingen. Det kan bli nödvändigt att upprepa behandlingen. Erfarenhetsmässigt behöver ca var 4:e patient genomgå mer än ett ingrepp för att uppnå ett optimalt resultat.

 

Skulle du få hjärtklappning eller förmaksflimmer föreslår vi följande:

  • Är symtomen desamma som före behandlingen så avvakta en tid, i alla fall 1 dygn, och se om attacken går över av sig själv.
  • Är symtomen annorlunda rekommenderar vi att du söker din läkare eller en akutmottagning för att få taget EKG.
  • Far du illa av din attack eller den pågår mer än 24 timmar bör du kontakta sjukhus för att gjort en s.k. elkonvertering.

Får du tätt återkommande attacker kan det bli nödvändigt med mer effektiv rytmreglerande medicinering under en period. Vi föreslår oftast medicinering under ca 2 månaders tid. Detta brukar tolereras väl under en så kort behandlingsperiod.

 

Det kan vara en bra idé att registrera hur ofta du får störningar i hjärtrytmen och hur länga dina symtom håller på. Ta med den informationen till återbesöket på ditt hemortssjukhus efter ca 3 månader.

Skulle du drabbas av intensiv bröstsmärta, svår andnöd, svimning eller sväljningssvårigheter skall du söka läkare.

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

 

Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på HjerteCenter Mølholm. Häftet ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa frågor.

 

Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög kvalitet och maximalt fokus på dig som patient. Du är vår gärst.

 

HjerteCenter Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:

Tlf.: +45 76 42 74 20 

Mail: hjerte@molholm.dk

 

Du kan söka ytterligare information på Klinikchef Peter Steen Hansens blog: www.rytmedoktor.dk

 

Med vänlig hälsning

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

HjerteCenter

VERSION NR. 111 . DATO 11. feb 2019

RYTMEDOKTOR.DK

Besøg Overlæge Peter Steen Hansens blog om hjerterytmeforstyrre…

 AKTIVT HJERTE, et specialdesignet genoptræningsforløb efter indgreb i hjertet


Til top