Få ersättning för dina kostnader

Vad behöver du göra för att få ersättning?

Du kan få ersättning för sjukvårdskostnader inom den specialiserade sjukvården i andra länder inom EU/EES, om behandlingen motsvarar den vård som du skulle ha fått i Sverige. Vi hjälper dig med ansökan hos Försäkringskassan efter att ablationen är utförd och tar hela det ekonomiska ansvaret.

 

Har du frågor kan du kontakta vår svensktalande patientrådgivare 010 585 33 40 eller hjerte@molholm.dk

 


Vill du läsa mer om reglerna hittar du informationen på Försäkringskassan

 


Hoppa över köerna

Ersättning för vård i annat EES-land


  LÄS MER

 


CITAT FRÅN PATIENT
Administrationen kring ersättning från Försäkringskassan skötte sjukhuset helt och hållet. Man behöver som patient inte göra eller tänka på någonting alls, man behöver bara godkänna och skriva under, hur lätt som helst.

Peter 46 år


 

Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen