Hjertecenter Mølholms årsrapport

HjerteCenter Mølholm har hand om poliklinisk utredning, behandling och uppföljning av personer med misstanke om sjukdomar i hjärta och kretslopp

Läs mer om detta specialistområde när du klickar på länken till årsrapporten nedan.


   2020 - HCM årsrapport 


   2019 - HCM ÅRSRAPPORT

Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen