Våra specialister som pratar svenska


Peter Steen Hansen

 

Klinikchef, specialist inom kardiologi och elektrofysiologi, överläkare, medicine doktor, Född 1959


 • Sedan 2002 har han varit konsult hos HjerteCenter Varde och sedan 2007 senior konsult och delägare.
 • År 2016 blev Peter klinikchef på HjerteCenter Mølholm.

Peter har utfört mer än 7000 ablationer och mer än 1000 pacemaker-, ICD- och CRT-implantat.


Utbildning

Doktorsexamen från Århus Universitet 1985. Specialist i kardiologi, 1999. Specialiserad på behandling av rytmproblem i hjärtat vid Aarhus Universitetssjukhus och St Georg Allgemeine Krankenhaus, Hamburg.
PhD grad med avhandlingen ”DNA polymorphism at the apolipoprotein B locus and association with lipid concentrations and ischemic heart disease”, Aarhus Universitet, 1994. Doktorsexamen (Dr.med.) med avhandlingen " Familial Defective Apolipoprotein B-100" Dan Med Bull, 1998.


 


Erfarenhet som specialistläkare

HeartCenter St. Georg Allgemeine Krankenhaus, Hamburg, 1998-1999.
Kardiologiska avdelningen B, Århus Universitetssjukhus, Skejby, 1999-2007.


Vetenskap och forskning

Omfattande undervisning och föreläsningsverksamhet inom områdena hjärtarytmi, ärftlig hjärtsjukdom, diet och hjärtsjukdomar och lipidstörningar.
Har varit handledare för doktorander vid Aarhus Universitet och bedömer Ph.D.-kurser vid Aarhus Universitet och Köpenhamns universitet.
I mer än sju år utbildat mer än 300 internationella kollegor vid Johnson & Johnson utbildningscenter i Norderstedt, Tyskland, i användningen av det 3-dimensionella kartläggningssystemet (Carto) som används vid behandling av hjärtrytmrubbningar.
Har publicerat mer än 70 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter.
Internationellt forskningssamarbete med kollegor i Sverige, Finland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Tjeckien, Italien och Sydafrika.

 

 


 


Henrik Kjærulf Jensen

 

Speciallæge i kardiologi, ph.d. Född 1961


 • Specialistläkare kardiologi 2001
 • Mer än 3000 ablationer
 • Överläkare sen 2003 på Afdeling for hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby.
 • Forskning inom olika hjärtrytmrubbningar med fokus på de ärftliga hjärtsjukdomar.

 


René Husted Worck

 

Speciallæge i intern medicin og kardiologi, Född 1962


 • Specialistläkare kardiologi 2005
 • Mer än 2500 ablationer
 • Överläkare sen 2011 på Kardiologisk laboratorium Gentofte Hospital
 • Särskilt intresserad av att utveckla bättre metoder till behandling av komplicerad förmaksflimmer samt robotkirurgi och användning av konstig intelligens i behandlingen av förmaksflimmer.

 


Jacob Pontoppidan

 

Speciallæge i kardiologi, M.D., ph.d. Född 1971


 • Specialistläkare kardiologi 2013
 • Mer än 1000 ablationer
 • Överläkare sen 2015 på Hjertemedicinsk afdeling B, Odense Universitetshospital.
 • Särskilt intresserad av ablationsbehandling av komplexa arytmier med hjälp av CARTO och RHYTHMIA-system.

 


 


CITAT FRÅN PATIENT
Danskan på Jylland är lätt att förstå, men dom är även mycket duktiga på både ”skandinaviska” och engelska. Läkaren jag träffade pratade även bra svenska.

Peter 46 år


 

Specialistläkare, sjuksköterskor och personal
Maj-Britt Memhave Petersen
Maj-Britt Memhave Petersen
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Mette Skjødeberg Zwinge
Mette Skjødeberg Zwinge
Intensiv- och kardiologisk sjuksköterska
Gabriella Edvardsson Alsøe
Gabriella Edvardsson Alsøe
Svensk patientrådgivare, HjerteCenter Mølholm

Till toppen