Få ersättning för dina kostnader

Vad behöver du göra för att få ersättning?

Du kan få ersättning för sjukvårdskostnader inom den specialiserade sjukvården i andra länder inom EU/EES, om behandlingen motsvarar den vård som du skulle ha fått och ha rätt till i Sverige. Vi hjälper dig med ansökan hos Försäkringskassan efter att operationen är utförd och tar hela det ekonomiska ansvaret.

 

Har du frågor kan du kontakta vår svensktalande patientrådgivare 010 585 33 40 eller team2@molholm.dk

 


Vill du läsa mer om reglerna hittar du informationen på Försäkringskassan


 


Till toppen