Höftdysplasi och Ganz-operation

Vi tar emot ett ökande antal patienter för operation för höftdysplasi från Sverige.

 

Höftdysplasi betyder att ledskålen är underutvecklad och därmed för liten och står för brant. Denna underutveckling gör att ledskålen inte täcker ledhuvudet tillräckligt vilket innebär en mycket hög belastning av höftleden.

Symtomen på höftdysplasi är smärtor lokaliserade till ljumsken, yttersidan av höften och eventuellt framsidan av låret. Höftdysplasi medför ofta artros i höften senare i livet.

För att behandla dysplasin var det förr nödvändigt att insätta en konstgjord höft, men i dag är det möjligt att bevara höftleden intakt (ledbevarande operation) med ett ingrepp som heter en Ganz-operation eller PAO.


PATIENTINFORMATION

  Här kan du läsa mera om höftdysplasi, Ganz-operation och operationsförloppet


 

Här visas en animation av hur ledskålen lossas från bäckenet och därefter vrids så ledhuvudet täcks bättre av ledskålen. Klicka på bilden för att se animationen.

 

 

Operationsteknik

Vid operation för höftdysplasi bevaras patientens egenhöftled. Ledskålen lossas från bäckenet och vrids så den täcker ledhuvudet bättre. (Se animation)

 

Ganz-operation har hittills betraktats som ett stort ingrepp där många senor och muskler fick skäras av. Höftkirurg professor Kjeld Søballe har emellertid utvecklat en ny operationsmetod för höftdysplasi-operation som utförs genom ett bara 7-9 cm långt snitt i huden - utan att senor och muskler skärs av (minimal invasiv kirurgi). Fördelen vid denna teknik är mindre blodförlust och kortare operationstid (cirka en timme). Vid denna operation upplever vi desutom en snabbare läkning eftersom du slipper att senor och muskler skärs av. Det betyder kortare rehabilitering och du kan återvända till din normala vardag fortare.

Kjeld Søballe utför desutom alla Ganz-operationer med en ny form för smärtbehandling som ger patienten färre smärtor, mindre illamående och färre kräkningar, mindre morfinförbruk och kortare sjukhusvistelse. Sjukhusvistelsen varar 1-2 dagar. Om du kommer från utlandet arrangeras hotellvistelse ytterligare 3-4 dagar varefter du kan resa hem.

Professor Kjeld Søballe utför Ganz-operation på Privathospitalet Mølholm i Vejle som ligger cirka 30 minuters bilresa från Billund Lufthavn (Flygplats). För ytterligare information kontakta Kjeld Søballe på kjeld@soballe.com.

 

Svenska patienter kan söka ersättning för operation i Danmark via Försäkringskassan   LÄS MER


Videon nedan visar en operation utförd på en 25-årig kvinna.

 

Bild efter Ganz operation med minimal invasiv kirurgi


Till toppen