PATIENTINFORMATION
Dansk korsbåndsregister / ACL database
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Dansk korsbåndsregister / ACL database

Udleveres til patienter som er blevet korsbåndsopereret - Før operation og 1 år efter operation

 

Alle korsbåndsoperationer i Danmark registreres i en national database.

Kære patient

Vi henvender os til dig, da du enten skal have opereret dit korsbånd eller har fået opereret dit korsbånd for 1 år siden.

 

Denne operation vil blive indberettet til Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register af det sygehus, som du bliver/blev opereret på.

Vi vil gerne følge udvikling og kvalitet af de korsbåndsoperationer, som vi udfører i Danmark, og det har derfor været muligt for patienterne elektronisk at indberette, hvordan deres knæ fungerer før operationen samt 1, 5 og 10 år efter operationen.

 

Vi vil derfor bede dig om at gå ind på følgende hjemmeside: www.korsbaand.dk 

 

Du bedes taste dit cpr.nr., hvorefter du trykker på ”Indtast data”. Herefter bedes du trykke på enten ”Før operation eller ”1 års followup” og udfylde skemaet. Husk at trykke på ”Send”, når du er færdig.

 

Vi håber, at du har tid til at udfylde skemaet, da det har stor betydning for kirurger i Danmark, så operationsteknik kan forbedres, hvilket vil betyde bedre resultater for patienterne.

 

Med venlig hilsen

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

VERSION NR. 104 . DATO 22. aug 2019

Til top