PATIENTINFORMATION
Dansk korsbåndsregister / ACL database
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Dansk korsbåndsregister / ACL databaseAlle korsbåndsoperationer i Danmark registreres i en national database.


Med henblik på hvordan du som patient har det efter operationen, vil vi bede dig om at svare på en række spørgsmål vedrørende forskellige funktioner og aktiviteter.


Du bedes derfor gå ind på www.korsbaand.dk

Her indtaster du dit CPR-nr. og kommer derefter ind i en menu, hvor du kan svare på spørgsmålene.


Du vil blive bedt om at svare på spørgsmål før operationen samt ved en 1 års kontrol.

5 og 10 år efter operationen får du tilsendt et brev om igen at svare på spørgsmål.


Med venlig hilsen og tak for hjælpen

Dansk Korsbåndsregister

VERSION NR. 101 . DATO 21. jun 2018

Til top