Patientinformation
Exostose på knogle
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Exostose på knogle

Hvad er en exostose?

En exostose er en udvækst på en knogle, som kan være generende, fordi den nemt bliver ramt af slag eller stød, hvilket giver smerter. Den kan også give gener, hvis den sidder lige under en muskel eller sene, som bliver irriteret, når den bevæger sig henover exostosen.

 

Behandling, operation 

Exostoser behandles ved operativ fjernelse. 

Ved operationen åbner man huden over exostosen, og hvis der ligger en muskel hen over exoxtosen holdes den til side sammen med det øvrige bløde væv, der ligger op ad exostosen. Derefter fjerner man exostosen ved hjælp af en mejsel, der hvor den udgår fra knoglen, og bløddelene lægges tilbage på plads. Nogle gange kan der være lidt rigelig blødning fra knoglen, der hvor eksostosen har siddet, og så kan man standse blødningen v.h.a. noget såkaldt knoglevoks, der dækker knoglen.

Huden lukkes så vidt muligt indvendigt, hvorefter der påsættes nogle plasterstrips, der skal sidde i 12 dage.  Ved meget store åbninger anvendes ofte hudklips eller de bliver syet med udvendige knuder, da det forkorter operationstiden..  

Umiddelbart før operationen påbegyndes, vil du få en enkelt dosis antibiotika, for at forebygge infektion. Du vil forinden blive spurgt, om der er noget antibiotika, du ikke kan tåle, så vi er sikre på, at du får det rigtige.

 

Sygemelding

Når man har fjernet en exostose, efterlader man et overfladisk hul på knoglen. Hullet svækker knoglen en smule og skal have ro til at hele. Hvis exostosen har siddet på et ben, må man gerne gå på det, men det kan ikke tåle større belastninger. Sygemelding afhænger af arbejdets karakter. Ved lettere arbejde skal man være sygemeldt et par uger,  medens man ved mere belastende arbejde skal påregne 4-6 ugers sygemelding, hvis exostosen sidder i hofte eller ben.

 

Inden operationen

Det tilrådes at undlade rygning 4 uger før operationen og 2 uger efter. Dette for at sikre bedst mulig blodtilførsel til det opererede område og derved opnå bedre heling.

 

Hvis du bliver syg umiddelbart før operation (influenza, forkølelse, og forskellige former for betændelsestilstande), er det meget vigtigt, at du ringer til klinikken for at forhøre dig om, hvordan du skal forholde dig. Grunden er, at immunforsvaret ikke er i orden efter infektiøse tilstande, og det er vigtigt at minimere faktorer, der kan have indflydelse på det endelige resultat og ikke sætte dit helbred på spil. 

 

Forhold vedrørende indlæggelse og udskrivelse

Ved indlæggelse skal du medbringe vanlig medicin samt praktisk løst tøj til hjemturen. 

 

På sengeafdelingen modtages du af en sygeplejerske, som vil vise dig til rette, foretage de nødvendige forberedelser inden operationen samt svare på eventuelle spørgsmål. Ligeledes vil du forud for operationen tale med kirurgen. 

 

Narkoselægen vil tilse dig og drøfte bedøvelse. Bedøvelse foregår som oftest i fuld narkose kombineret med en lokalt anlagt blokade. Blokaden vil smertedække dig de første ca. 12 timer efter operationen.

 

Efter operationen bliver du kørt tilbage til din stue, hvor du bliver overvåget i 1-1½ time.  

Når du er vågen, må du få noget og drikke og senere noget at spise. Efter et par timer må du komme ud af sengen.

Smertebehandlingen (udover blokaden) består af tabletter, som oftest panodil, ibumetin og morfintabletter. Du medgives medicin til de første 4-5 dage.

 

Ligeledes informeres du om operationssåret, og forholdsregler i forbindelse med pleje af dette. Vi medgiver plastre til de første dage. 

 

Fjernelse af klips eller hudsuturer

Er huden syet indvendigt kan de plasterstrips, der er sat på, fjernes efter 12 dage. Er huden lukket med klips eller egentlige hudsuturer, skal disse fjernes efter 10-12 dage hos egen læge.

Det første døgn efter bedøvelsen anbefaler vi, at du ikke er alene. Du må ikke selv køre bil hjem.

 

Undersøgelse det fjernede væv

Alt fjernet væv vil blive undersøgt af en patolog. Da knoglevæv indeholder kalk, skal det først opløses, inden men kan skære vævet ud, så det kan undersøges i mikroskopet. Dette kan godt tage et par uger. Når svaret foreligger, vil lægen give skriftlig besked om dette.

 

Fysioterapi/genoptræning

Behovet for genoptræning efter fjernelse af en exostose er meget varierende afhængigt af exostosens størrelse og placering.

Ofte vil en enkelt instruktion være tilstrækkeligt, men i nogle tilfælde vil der være behov for egtl. optræning, hvilket der vil blive taget stilling til i hvert enkelt tilfælde.

Du vil af en af afdelingens fysioterapeuter blive instrueret i et øvelsesprogram, som du skal anvende hjemme. Ligeledes vil fysioterapeuten ud fra operationens karakter rådgive dig om forholdsregler i forbindelse med optagelse af daglige aktiviteter. Ligger operationen sidst på eftermiddagen, kontaktes du pr. telefon 

dagen efter operationen, hvor fysioterapeuten gennemgår forholdsregler samt øvelses-program med dig. Hvis der er behov for det, arrangeres der opfølgende træning enten hos privat-praktiserende eller kommunal fysioterapeut med opstart ca. 6 uger efter operationen.

 

Bilkørsel

Du må almindeligvis føre bil efter et par dage, men også dette afhænger af operationens omfang og må aftales fra gang til gang  

 

Sport

Genoptagelse af sport aftales fra gang til gang, da det er meget afhængigt af, hvilken sportsgren man dyrker.

 

Kontrol

Ved større exostoser aftales en kontrol efter 4-6 uger, med røntgen af det opererede område.

 

Mulige komplikationer

Hyppige: Smerter, specielt i de første dage efter operationen. Vil normalt  begynde at aftage efter et par dage.  

 

Sjældne: Infektion i knoglen eller i selve operationssåret optræder hos ca. 1-2 %. 

 

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

Venlig hilsen

PRIVATHOSPITALET MØLHOLM

Plastikkirurgisk Center

Version nr. 103 . Dato 13. apr 2021

Til top