Patientinformation
- Arbejdstjek
Denne behandling tilbydes i: Vejle

- Arbejdstjek

Passer opgaverne til dine medarbejdere?

Vi kan alle få brug for at tage et par dage under dynen pga. sygdom eller forbigående smerter - og i de fleste tilfælde er et par dages hvile nok til, at vi hurtigt bliver sygdom og smerter kvit.

 

Men for adskillige danskere vender sygdom og smerter med jævne mellemrum tilbage. Også af og til uden det er muligt at stille en konkret diagnose.

 

I mange tilfælde skyldes tilbagefaldet dog, at arbejdsopgaver og medarbejder ikke harmonerer tilstrækkeligt. Det kan fx. være på nedslidning efter mange år med de samme opgaver.

 

Det er ikke nødvendigvis den enkelte arbejdsopgave, der medfører smerter og sygemelding. Ofte er det summen og dagligdagen som helhed, der slår hovedet på sømmet, Men det kan der gøres noget ved.

 

Et erhvervspsykologisk tjek af den enkelte medarbejder samt dennes arbejdsopgaver er første skridt mod at foretage de nødvendige ændringer i dagligdagen, der minimerer hyppige sygemeldinger.

 

Tjekket danne grobund for ny viden om den enkelte medarbejders fysiske og psykiske tilstand - særligt set i forhold til medarbejderens arbejdsopgaver.

 

Herunder fokuseres der blandt andet på: 

  • Hvor er medarbejderen i sit liv - set i forhold til da vedkommende fik de nuværende arbejdsopgaver?
  • Er der sket fysiske eller psykiske ændringer i medarbejderens liv, som påvirker muligheden for at løse opgaverne?
  • Har opgaverne ændret karakter i en sådan grad, at de kræver andre kvalifikationer?

Benyt medarbejderens kompetencer bedst muligt

Tjekket beskriver medarbejderen ud fra et erhvervspsykologisk perspektiv. Dette åbner muligheden for, at der mellem medarbejderen og virksomheden kan tages beslutning om, hvorvidt der skal foretages ændringer i dagligdagen - således at medarbejderens kompetencer fortsat benyttes bedst muligt. 

 

Tjekket baserer sig på erhvervspsykologisk undersøgelser af medarbejderen - herunder  psykologsamtaler og test. 

Version nr. 106 . Dato 16. mar 2021

Til top