PATIENTINFORMATION
- Ledersparring
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus

- Ledersparring

Ledere tilbydes individuel sparring og samtaleforløb i forhold til de ledelsesmæssige problemstillinger, som de er optaget af.


Individuel ledersparring og samtaleforløb er en mulighed for at blive skarp på sit potentiale og udfordringer i forhold til de krav, som stilles til ens professionelle ledelsesrolle.


Gennem forløb på 3-5 måneder får du mulighed for at få kvalificeret og professionel sparring af erfaren erhvervspsykolog.


Sammen tilrettelægges forløb, som understøtter dine behov, ønsker og interesseområder.
Eksempler på interesseområder:

  • At identificere stress og lave forebyggelse
  • At være blevet ny leder
  • At være udfordret ledelsesmæssigt ifht. personale, chef gruppe
  • Ledelse i familieejede virksomheder
  • At blive klogere på hvad ligger der bag de forskellige ledelsesretninger, værktøjer etc.
  • At skifte ledelsesniveau eller -branche.
  • At lede på tværs af generationer
  • At håndtere fusioneringer, organisationsændringer
  • At implementere nye arbejdsgange, teknologi etc.

Form:

Opstart foregår i Århus og Vejle eller hos kunden.
Derefter kan sparring/samtaler også foregå via Skype og pr. telefon.


Priser:

En konsultation beregnes af 1,5 time varighed.
Ved kørsel faktures køretid og befordring.


Erhvervspsykolog
Karsten Dyring Larsen har mere end 22 års samlet erfaring indenfor erhvervs- og klinisk psykologi. Han har arbejdet med erhvervspsykologi på alle niveauer i virksomheder i forbindelse med lederudvikling herunder sparring, stress, grupper og personvurderinger. Han har arbejdet med kliniske patienter i forhold til stress, livskriser, angst og depression. I en årrække har han stået for lederudvikling i offentlige organisationer og været underviser, censor på Diplom uddannelser i ledelse. 

VERSION NR. 115 . DATO 22. nov 2017

Til top