Patientinformation
- Ledersparring & Coaching
Denne behandling tilbydes i: Vejle

- Ledersparring & Coaching

Ledere tilbydes individuel sparring coachingforløb i forhold til de ledelsesmæssige problemstillinger, som de er optaget af.


Individuel ledersparring og coachingforløb er en mulighed for at blive skarp på sit potentiale og udfordringer i forhold til de krav, som stilles til ens professionelle ledelsesrolle.


Gennem forløb på 3-5 måneder får du mulighed for at få kvalificeret og professionel sparring af erfaren erhvervspsykolog.

 

Sammen tilrettelægges forløb, som understøtter dine behov, ønsker og interesseområder.
Eksempler på interesseområder:

  • At identificere stress og lave forebyggelse
  • At være blevet ny leder
  • At være udfordret ledelsesmæssigt ifht. personale, chef gruppe
  • Ledelse i familieejede virksomheder
  • At blive klogere på hvad ligger der bag de forskellige ledelsesretninger, værktøjer etc.
  • At skifte ledelsesniveau eller -branche.
  • At lede på tværs af generationer
  • At håndtere fusioneringer, organisationsændringer
  • At implementere nye arbejdsgange, teknologi etc.

 

Coaching 

Coaching handler om at udvikle dine ressourcer og hjælpe dig til at udfolde dem i forskellige sammenhænge. Coaching er en udviklingsproces, som tager afsæt i konkrete problemstillinger og med fokus på udvikling af dine ressourcer hertil.

 

Du kan coaches i forhold til erhvervsmæssige problemstillinger f.eks. håndtering af konflikter, karriere etc. men også mere personlige problemstillinger, som f.eks. måden at træffe beslutninger på eller grænsesætning.

 

Formålet med coaching er, at du finder svarene på, hvordan du kan skabe de nødvendige forandringer for det, som du ønsker i dit liv.

 

Et coaching forløb vil have et målrettet fokus på at finde dine udviklingsbehov, hvor du kan skærpe dine evner til at løse de problemstillinger, du er udfordret af.

 

I coaching forløbet får du støtte, sparring og vejledning af en erfaren erhvervspsykolog, som via forskellige metoder vil hjælpe dig.

 

 

Opstart

Opstart foregår i Vejle eller på arbejdspladsen.
Derefter kan konsultatoner også foregå online eller telefon.

Version nr. 119 . Dato 16. mar 2021

Til top