Psykologisk klinik

Psykologsamtaler 

Det er de færreste mennesker, som går igennem hele livet uden at komme ud for én eller flere kriser. De fleste mennesker kan på egen hånd selv komme igennem disse – men nogle gange er krisen så stor at selv tidligere erfaringer, socialstøtte ikke er tilstrækkelig til at man kommer godt igennem krisen.

Det er disse tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at søge hjælp hos en erfaren psykolog.

 

Læs mere om psykologsamtaleforløb 

 

 

Stress 

Stress opstår, når der er ubalance mellem det, som forventes af dig og de ressourcer, som du har til rådighed. Forventninger kan både være ydre såvel indre krav, belastninger og ændringer i omgivelser - som overstiger de muligheder og ressourcer du har til rådighed.

 

Læs mere om stress og få hjælp til at komme godt igennem.

 


Ledersparring

Ledere tilbydes individuel sparring og samtaleforløb i forhold til de ledelsesmæssige problemstillinger, som de er optaget af.

Individuel ledersparring og samtaleforløb er en mulighed for at blive skarp på sit potentiale og udfordringer i forhold til de krav, som stilles til ens professionelle ledelsesrolle.

 

Læs mere om ledersparring og coachingforløb


Til top