PATIENTINFORMATION
- Samtaleterapi
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus

- Samtaleterapi

Samtaleterapi og COVID-19

For Sundhedsstyrelsens ”Plan for omstilling og gradvis øget aktivitet i Sundhedsvæsenet” (sagsnr. 04-0100-325) gælder, at alle psykolog konsultationer kan tilbydes – optimalt som telefon eller videokonsultationer. 

 

På Privathospitalet Mølholm tilbydes både almindelig konsultation og telefon/videokonsultation.

 

Såfremt klient og behandler ikke har symptomer på COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) kan samtaler afholdes som almindelig konsultation ellers afholdes de som telefon/videokonsultation. 

 

Du kan altid vælge telefon/videokonsultation ud fra et forsigtighedsprincip!

 

 

Mange mennesker oplever belastninger i forhold til konflikter, personlige kriser, angst, stress etc., der kan være svære at håndtere alene. Her kan samtaleterapi med en erfaren psykolog hjælpe til at komme videre i livet. 

Der er muligt at få en aftale med kort varsel. 


Der tilbydes samtaleforløb til personer over 18 år.  

 

Formål 

Formålet med samtaleterapi er at støtte dig i at håndtere de belastninger, som du oplever, og forstå de bagvedliggende årsager, og hvordan du kan håndtere det fremover. Du kan få hjælp til psykologiske- og arbejdsmæssige problemstillinger. Det kan for eksempel være: stress, angst, udbrændthed, familiekriser, personlig udvikling, eksistentiel krise, konflikter i parforhold eller på arbejde. 

 

Samtaleforløb

Selve samtaleforløbet tilpasses dig og dine behov. I den første samtale fastsættes et mål at arbejde henimod og undervejs sikrer psykologen at det rette fokus holdes. I samtaleterapi er der forskellige måder at arbejde på afhængig af problemstillingen. Det betyder, at psykologen sammen med dig finder den tilgang, som han/hun vurderer bedst vil kunne hjælpe dig. Det gælder for alle samtaleforløb at det psykologiske udgangspunkt bygger på et videnskabeligt grundlag. 

 

Samtaleterapi tilbydes af erfarne autoriserede psykologer og medlemmer af Dansk Psykolog Forening.
  

Diskretion  

Samtaler foregår i fuld diskretion og oplysninger vedrørende samtaleforløb videregives kun med dit skriftlige samtykke.   

 

Praktiske oplysninger  

Der modtages ikke patienter via den offentlig sygesikring. Ved udeblivelse eller for sent afbud senest kl. 15.30 dagen før aftalte tid opkræves fuldt honorar.

VERSION NR. 117 . DATO 20. apr 2020

Til top